Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

error V této anketě jste již hlasoval(a).
  1. Ano 396
  2. Ne 465


Budoucnost Orlové

Jaká bude budoucnost naší Orlové ?

Není třeba mít žádné mimořádné informace, abychom pochopili, že bohužel již v brzké době v těžbě uhlí na Karvinsku nejsou výhledy nijak růžové. A nelze také vyloučit, že těžba může být v naší oblasti v relativně krátkém období úplně ukončena. Také situace v blízkých ostravských ocelárnách není nijak výrazně zaměřena na velký rozvoj. Nicméně v hlavních hutních podnicích (Vítkovice Evras a AcelorMital) v žádném případě nehrozí jejich fatální konec jako u dolů.

Tento stav má dlouhodobý dopad na pokles obyvatel Orlové. Velice cenné údaje poskytla „Koncepce prevence kriminality na léta 2016 - 2022“ podrobně zpracovaná Městkou policii. Podle ní v prvé řadě dochází k průměrnému úbytku obyvatel Orlové v průměru 400 lidí ročně (r. 2011 – 2014). To samozřejmě není nijak lichotivé. Pravdou také je, že počet obyvatel klesá i v ostatních městech Karvinska. Zpracovatelé studie situaci analyzovali a zjistili, že úbytek „není způsoben úmrtím občanů, nýbrž postupným stěhováním orlovských občanů do jiných obcí.….Občané si staví rodinné domky za hranici Orlové, odcházejí do Petřvaldu, Dolní Lutyně, Dětmarovic apod. Mladá generace zase odchází za prací. V průměru takto odchází (r. 2011-2014) 950 naších lidí ročně.

Na druhé straně se do Orlové stěhují početné rodiny ze slabších sociálních vrstev a nepřizpůsobivých občanů z různých koutů republiky, kteří sami potřebují asistenty, aby si byli schopni vyřídit úřední záležitosti na úřadech a jiných institucích. Jejich počet je 621 za rok (opět průměr za r. 2011 – 2014).“

Když si uděláme jednoduchý propočet vývoje skladby občanů města Orlové v budoucnu pak za předpokladu, že:

- v r. 2010 nebyli v Orlové žádní nepřizpůsobiví občané (což samozřejmě nebyla pravda),

- podíl narozených byl a bude u původních a nepřizpůsobivých občanů relativně obdobný (také není pravdou),

- stávající podíl odchodu mladých lidí a příchod nepřizpůsobivých bude pokračovat (kéž by nebylo pravdou!!).

Pak přibližně do 14 let bude převažovat v Orlové počet nepřizpůsobivých občanů. Ve skutečnosti to bude bohužel podstatně dříve (viz výše).

Tedy již možná za 10 let bude Orlová městem převážně seniorů a nepřizpůsobivých občanů.

Základní otázkou je, zda tento trend lze vůbec změnit. Tedy velice zjednodušeně řečeno:

a) zajistit naším mladým možnost výstavby rodinných domků a bytů u nás a pracovní příležitosti, aby nemuseli z Orlové odcházet,

b) nastolit takovou situaci, aby pro nepřizpůsobivé občany nebylo zajímavé se do našeho města houfně stěhovat.

Snad jedinou cestou je urychleně v rámci zpracování nového strategického plánu rozvoje Orlové provést hlubokou analýzu této nepříznivé situace. A hledat všechny reálné možnosti, které zajistí perspektivu mladým v Orlové a zamezí masovému příchodu nepřizpůsobivých občanů.

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.,

neděle, 20. března 2016

Budoucnost Orlové

z IP 91.103.166.*** | 23.3.2016 21:29
Hlavní chybou bylo, že město přistoupilo na to, aby z evropských dotací opravili Hornické sídliště v Porubě. Opravilo se pro jak je teď moderní říkat pro nepřizpůsobivé občany. Pro občany, kteří nemají pro Orlovou žádnou přidanou hodnotu. Namísto toho tam pořádají hromadné bitky a o jiné kriminalitě ani nemluvím. Za to může RPG a dopomohlo jim k tomu město. Dle mého měly být postupně chátrající domy zbourány a pozemky měly být připraveny pro využití v budoucnosti.

Představitelé města se rozhodně měli snažit o vybudování průmyslové zóny na Žofii, dále by měli jakoukoliv formou podporovat lidi co se rozhodnou stavět na katastrech Orlové. Největší problém, ale je romské ghetto v Porubě a za to si může Orlová do velké míry sama....

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se