Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Číslo 16

Jak komentovat poslední zastupitelstvo, když jeden nastolený problém převyšuje svou závažností všechny ostatní?

Přijměte můj osobní komentář posledního zastupitelstva. Vezmu to popořádku.

1.  Úpravy rozpočtu

 V prosinci 2011, když zastupitelstvo rozhodlo, že bude chtít Základní školu Polní (bývalou zvláštní školu)převzít a žáky přestěhuje do objektu ZŠ Jarní budovy Slezská 200, (naproti MADT). Přestěhování proběhne k 30.6. 2013. Kromě nákladů na stěhování tam nejsou nutné žádné investice, vždyť dokonce v minulosti sem už žáci z polní docházeli.

Ještě o přestávce toho prosincového zastupitelstva jsem se dozvěděl, že budeme půlit třídy a budovat bezbariérový přístup. Ale v jednání nám tyto náklady nikdo nepřiznal a pořád si stáli za tím, že nás to nic stát nebude. Najednou je tu rozpočtová úprava na zadání projektové dokumentace za 300.000,- Kč Peníze jsou jen na projekt, co bude stát oprava, se ještě neví. Chtěl jsem úpravu odložit, do vypracování dlouhodobé koncepce školství ve městě. Podle mých propočtů by se mělo během pěti let zavřít jeden a půl školy, pokud připočteme Polní, tak dvě. Rekonstrukce budovy Slezská 200 se mi jeví bez této koncepce jako unáhlená. Budovu můžeme v budoucnu využít, třeba na byty a podobně. V Orlové je totiž málo školních budov, které jdou jednoduše adaptovat na jiný účel. Návrh neprošel.

2. Odpisy dluhů

Asi s tím nejde nic jiného dělat, jen mě vždy zaráží datum jejich vzniku. Prostě dluhy z let 1995 a my je nejsme schopni vymoci, nebo vyřešit jinak než jejich odpisem.

3. Hřiště

Konečně by se letos mělo opravit hřiště na ZŠ Mládí, kdy škola, která má rozšířenou výuku TV, nemá pro to vyhovující podmínky. Projekt opravy hřiště byl dodatečně zařazen k realizaci, když město získalo prostředky z dotačního programu.

4. Zateplování školních objektů

Zateplit by se měla Mateřská školka Karla Dvořáčka. Je to dobře? Opět nechápu ten výběr. U školy Slezská 400 bylo argumentováno, že je to jedna z nejstarších škol a je ji tedy třeba zrekonstruovat. MŠ Karla Dvořáčka je jedna z nejmladších školek. Proč zrovna tato byla vybrána? Tento dotaz vznesl jiný zastupitel.

5. Práce kontrolního výboru

Plán práce kontrolního výboru prošel vcelku v pohodě, jen s úpravou, že se nemůže účastnit kontrolních dnů u staveb již probíhajících, protože členové výboru nejsou vyjmenovaní ve smlouvě. Je to pochopitelné, ale dá se to řešit i jinak, např. dodatkem ke smlouvě, aby nebylo bráněno k úkonům, které může kontrolní výbor dělat, nebo obecnějším vyjmenováním zástupců města na kontrolních dnech (Osoba, která se prokáže pověřením města a bude zhotoviteli nahlášena tři dny předem).

6. Diskuze a různé

Byl jsem rozhodnut, že nebudu vystupovat, ale... Obrátili se na mě občané a chtěli, ať se za ně zeptám. Měl jsem pět interpelací. Nejvýbušnější byla ta s číslem pět. Interpelace zněla:

„Ve městě již poměrně delší dobu kolují zprávy, že na MěÚ došlo k defraudaci (zcizení) několikamilionové částky. Nebyl jsem a nejsem schopen jako zastupitel k tomu sdělit občanům odpovídající informaci. Nabízejí se dvě možnosti:

a)      Buď k této záležitosti vůbec nedošlo.

b)      Nebo se skutek stal.

Jak je možné, že jako zastupitelé jsme o této skutečnosti nebyli informováni?

Pravidelně se seznamuji s informacemi a usnesením RM a žádné zmínky o takovéto záležitosti jsem si nevšiml. Můj předpoklad je, že ani RM o této záležitosti nebyla informována.

Proto žádám o informace, zda došlo v průběhu tohoto a předchozího volebního období k nějakému případu zpronevěry, podvodu či defraudace a pokud ano, žádám o úplnou informaci:

-          O jakou či jaké částky se jedná?

-          Jedná se o jeden či více případů?

-          V jakém časovém rozmezí vše probíhalo?

-          Jakým způsobem došlo k odhalení?

-          Proč dosud nebyla informována RM a ZM?“

 

Tato interpelace opravdu způsobila třesk. Vystoupil pan JUDr. Luka a vytkl mi interpelaci, že není z mé strany fér, že jsem se měl přijít informovat k němu. Pan JUDr. Luka, řekl, že informoval radu, ale v zápisech nic o tomto není a tuto skutečnost doplnil pan Dr. Kuča starší, že informaci byla radě města poskytnuta až na jeho dotaz.

JUDr. Luka nás informoval, že se jedná o rok starou záležitost, že nás nemohli informovat z důvodů probíhajícího šetření. Toto bych viděl jinak, stačilo přece informovat zastupitele na jednání: „Stal se závažný skutek. Byly nám zcizeny finanční prostředky. Více vám sdělit nemůžeme a to s ohledem na probíhající vyšetřování. Přijali jsme taková opatření, abychom podobným případům zamezili, nebo je včas odhalili“.

Mě fascinuje ještě jedna věc. Jako zastupitel jsem v mnohém odkázán na informace získané od zaměstnanců města nebo vedení města. Na kolik mohu těmto lidem věřit, když rok utajovali takto závažnou skutečnost a co ještě zatajují…

Mgr. Miroslav Chlubna

Číslo 16

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se