Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 354
  2. Ne 418


Čisté nebe

Britská komerční televize ITV1 v pondělí odvysílala téměř hodinový dokument s
názvem Exposure: The Factory, který se věnoval vlivu Arcelor Mittal na ostravské
ovzduší. Dokument (původně určený pouze britským divákům) je nyní v původním
anglickém znění k dispozici na kanálu
YouTube. Jaké svědectví tento film
přináší?

Film se zaměřuje na problém znečištěného ovzduší v ostravských čtvrtích
Bartovice a Radvanice, a sleduje, jaký podíl má na tomto stavu Arcelor Mittal. V
dokumentu jsme svědky tristního zdravotního stavu dětí, které jsou ošetřovány
dětskou lékařkou E. Schallerovou. Sledujeme rodiny Kryštofa a Matěje, kteří za
svůj život prodělali tolik bronchitid a zápalů plic, že by se mohli srovnávat s
člověkem pracujícím 30 let na šachtě. Smutný rozdíl mezi nimi je ale v tom, že
Kryštof a Matěj jsou teprve v předškolním a školním věku. Z obrazovky zavane až
nádech tragikomiky v momentě, kdy doktorka Schallerová ukazuje inhalátory ve
tvaru barevných autíček s nálepkou Arceloru Mittal, které podnik v minulosti
věnoval rodičům nemocných dětí. Totální skepsi naštěstí trochu rozvíří lékařčin
dodatek, "že někteří z rodičů tento "dárek" z principu odmítli." Kromě doktorky
Schallerové také v dokumentu vystupuje doktorka T. Janásková, která poukazuje na
dlouhodobý negativní vliv špatného ovzduší na staré a nemocné lidi. Kromě výše
zmíněných lékařek se v dokumentu také objevují Mudr R. Šrám a Dr J. Topinka z
Ústavu experimentální medicíny AV ČR se svým výzkumem zaměřujícím se na vliv
znečištění na stavbu lidské DNA.

Jak se k obviněním z překračování limitů a pomalé činnosti ve snižování emisí
staví v dokumentu samotný Mittal? Veškeré reakce ze strany Mittalu jsou v
dokumentu obstarány ředitelkou korporátní komunikace Nicolou Davidson, která
několikrát zopakuje mantru, že "není potvrzeno to, že by Mittal byl největším
zdrojem znečištění." V dotazu směřujícím na vliv znečištění na genetickou
informaci Davidson odpovídá, že region byl znečištěn posledních 100, 150 let a
pokud se objevuje změna v genetické informaci, i přesto, že Mittal své emise v
průběhu posledních let enormně snížil, musí se jednat o komplexnější problém.
Podobnými argumenty Davidson reaguje i na vyjádření náměstka primátora Madeje,
který uvádí, že podle něj je Arcelor Mittal zodpovědný za 80-90% znečištění v
Bartovicích a Radvanicích. Davidson mu oponuje s tím, že "náměstek primátora
nemá pravdu, zakládá své tvrzení na zprávě z ČHMI, kterou my neakceptujeme."

Celý dokument tak tedy trochu připomíná hon na kočku a myš. Kočka Mittal v něm,
zdá se, prozatím vyhrává, nicméně budoucí vývoj film nechává otevřený. A tak
největším nebezpečím se v konečném důsledků paradoxně jeví věta jednoho z
aktérů, který si sám sobě klade otázku: "Co s tím můžeme dělat? Nic!"

Přečtěte si také reakci Martina
Plevy
z Moravskoslezského deníku.

Foto: Moravskoslezský deník

Popis:
http://www.cistenebe.cz/images/phocagallery/ocelarna-mittal-steel-ostrava.jpg

Čisté nebe

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se