Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

error V této anketě jste již hlasoval(a).
  1. Ano 396
  2. Ne 465


Demokracie podle Orlové!

NEZÁVISLÍ (dále NEZ) v Orlové vystoupili z koalice (ČSSD, KSČM a SNK ED) pro neplnění dříve uzavřené koaliční smlouvy (viz - www.nez-orlova.cz/koalicni-smlouva.pdf). Důvody pro vystoupení jsme vysvětlili v Orlovských novinách (ON) dne 15.7.2011. V témže čísle ON (což je samozřejmě pro čtenáře dobré) byla zveřejněna rozsáhlá odpověď  jak vedení města tak i koaličních partnerů. Stanovisko - zejména vedení města - zásadně zkreslovalo důvody odchodu NEZ. Vytýkala se nám „neústupnost, která je vydávána za zásadovost,… tvrdohlavé setrvávání na svých představách“. Dále „trvání na splnění jednoho bodu z mnoha ..,..stavět tuto podmínku nade vše…, když koaliční smlouva se průběžně plní.., nezodpovědnost vůči občanům Orlové“. To nás přimělo k napsání vysvětlující reakce (Ke stanovisku setrvávajících stran koalice) - viz - www.nez-orlova.cz/neplnene-body a jeho zaslání do ON. V něm jsme zevrubně posoudili plnění všech bodů koaliční smlouvy, které měly „prošlý“ termín. Jednalo se o šest oblastí (plná transparentnost veřejných soutěží na webu, zavedení úsporných hospodaření v SMO, m.a.s., snížení dotací a vypsání výběrového řízení na krytý bazén, zveřejnění plánu na řešení dopravy ve městě, zřízení redakční rady ON, zajištění odvolatelnosti vybraných vedoucích funkcí města).Ty měly být splněny do 4.2. nebo 4.5.2011.  Všechny uvedené body byly plněny částečně nebo nebyly řešeny vůbec. Vyvolali jsme proto mimořádné koaliční jednání se snahou docílit „opravného kroku“. Tedy dne 4.2.2011 NEZ „nepraštili dveřmi“ a neodešli z koalice! Trpělivě jsme přesvědčovali naše partnery a předkládali konstruktivní návrhy. Věděli jsme velice dobře, že pro některé koaliční partnery není jednoduché přijmout důslednou kontrolu přijatých závazků. Nabízeli jsme kompromisy, navrhovali změny termínů a jiná řešení vedoucí ke stejnému cíli! Tato jednání běžela prakticky do 22.6.2011.Tehdy Rada města (RM) zcela v rozporu s článkem smlouvy č.1.8.1- Hotel Sport a jeho restaurace nevypsala výběrové řízení a pronajala tento komplex do r. 2015 SMO,m.a.s. Přehlasováním (přesněji „převálcováním“) v RM jsme si v celé nahotě uvědomili „reálná pravidla“ dodržování koaliční smlouvy v Orlové.

Bylo tedy zcela zřejmé, že jde o střet dvou zcela odlišných přístupů. První trvá na důsledném plnění všech přijatých článků koaliční smlouvy. Samozřejmě pokud nenastanou nové zásadní skutečnosti k přijetí společné změny odsouhlasené všemi partnery. Druhý je zcela „volný přístup“, se snahou vše nějak vysvětlit (nechci uvést „okecat“) a kdykoli to budou někteří koaliční partneři cítit jako potřebu tak sáhnou k přehlasování v RM „smlouva, nesmlouva“! A NEZ budou působit jako trapní statisté!

Nicméně jaké bylo naše překvapení v ON dne 5.8.2011! Náš vysvětlující příspěvek nejenže nevyšel, ale redakce (pokud je to psáno skutečně redakcí ON) zveřejnila pouze svoje hodnocení (viz - „Budou NEZ i nadále plnit koaliční smlouvu?)! Přes to, že jako reakce na uvedenou situaci přišlo hned několik příspěvků! V ON redakce zopakovala znovu prakticky stanovisko vedení města ! Prostě tak to je a basta !   A na závěr redakce uvádí, že „….rozkolu v koalici  bylo věnováno v ON ….dostatek prostoru, proto považujeme tuto záležitost na stránkách ON za uzavřenou….“! Dodejme, že NEZ zveřejnil svůj názor v ON ke svému vystoupení pouze jednou! A neměl (jak je zřejmé ani nebude mít) již v ON možnost reagovat na zásadní zkreslující stanoviska vedení města!

Bohužel nemám jiné vysvětlení, že vzniklá situace nasvědčuje, že se zde jedná o  jednoznačný projev cenzury v ON !

Doc.Ing.Václav Kafka, CSc.

Orlová 12. 8. 2011

Demokracie podle Orlové!

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se