Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Diskuse s krajským poslancem

Dne 25.3.2014 jsme se sešli v DKMO Orlová  na diskusi s Bc. Martinem Poláškem, který je jedním z pěti členů krajského zastupitelstva v Ostravě reprezentující NEZ.

Vzhledem k tomu, že to byla úvodní diskuse, tak jsme se zaměřili na obecný rozvoj naší oblasti to je Karvinska. A že bylo s asi dvaceti občany o čem hovořit je jasné.

Máme obecně informace, že v příštích létech by se měla těžba uhlí v oblasti Karviné – Starého města a Orlové Výhody rozšiřovat. Tedy logicky řečeno naší obyvatelé by se neměli obávat o práci v hornictví.

Na druhé straně registrujeme dlouhodobý pokles obyvatel na Karvinsku. V Karviné a v Havířově to v posledních letech činí mezi 1 až 2 % ročně. Za poslední 3 roky činil úbytek přes 6000 lidí. V Orlové za posledních deset let počet obyvatel klesl o téměř 10 %, což přesahuje 3000 lidí. Také nemůžeme nevidět rostoucí nabídku řady volných bytů v naší lokalitě.

Není také žádným tajemstvím, že do Evropy se dováží v důsledku těžby břidlicového plynu v Americe „volné“ a levné černé uhlí.

Vláda ČR veřejně řeší během několika let uzavření dolu Paskov a zánik snad 1500 až 2000 pracovních míst.

Uvědomíme-li si, že na každého pracovníka v těžbě se váží asi 3 pracovníci v obsluze a možná okolo tří rodinných příslušníků pak se jedná již minimálně o téměř 14 000 obyvatel, kterých se dopad zavření Paskova dotkne.

Ale vraťme se na naše Karvinsko! Ona plánovaná nová těžba se jaksi zpožďuje! A navíc se objevují zcela nové informace! Těžba břidličného plynu se prý vážně zvažuje i v sousedním Polsku. To by mohlo znamenat, že i tam se objeví další „volné“ uhlí!

Nadto údajně i OKD posuzuje alternativy dalšího útlumu těžby uhlí! Jedna z nich prý počítá s poklesem jejich pracovníků ze stávajících cca 15000 na dokonce 3500 a to možná i během nastávajících 2 až 3 let. To by se již mohlo dotknout téměř 100 000 obyvatel celé těžební oblasti! Což velice zjednodušeně řečeno znamená snad dvou třetin obyvatel Havířova, Karviné a Orlové. A to je jistě pro naši oblast zcela zásadní!

Shrneme-li si s jistým zjednodušením situaci, tak naší obyvatelé žijí mezi „oficiální“ informací o plánovaném rozšíření poddolování. Připomínám, že obyvatelé Orlové-Výhody dostali dopisy o připraveném poddolování a v Karviné Starém městě je prý snad dokonce polovina nemovitostí již vykoupených! A „neoficiálně“ se k nim dostávají zprávy o snad i zásadním omezení zaměstnanosti v naší oblasti! A dlouhodobý úbytek obyvatel naších třech měst uvedený trend omezování práce u nás to jednoznačně dokládá! A to není v žádném případě dobré!

Nejsem přítelem šíření poplašných zpráv! Nebo dokonce levného populismu! Nicméně je třeba se velice vážně zamyslet nad pravděpodobností naznačeného možná i poněkud fatálního scénáře! A velice reálně se na možný budoucí vývoj Karvinska podívat ať již bude jakýkoli! A je-li skutečně jistá pravděpodobnost nepříznivého vývoje pro naše občany, tak okamžitě a intensivně dělat vše, aby tento vývoj buď nenastal a nebo aby se naších obyvatel pokud možno co nejméně dotkl!  

Příští beseda s krajskými zastupiteli bude 27.6.2014 opět v 17°° hod v DKMO. Věřme, že k pokračování diskuse o vývoji Karvinska budou další konkrétní oficiální informace a zejména naznačení možných řešení. A to asi naší občané patrně očekávají!

doc.Ing. Václav Kafka,CSc. 

Diskuse s krajským poslancem

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se