Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Družstvo

Níže zvěřejňujeme dva články týkající se družstva v Orlové. Požádal nás o to jeden z družstevníků. Přečtěte si je a úsudek si udělejte sami.

                                                             SD 26.2.2015

   Několik poznámek k nové módě na  BD v Orlové- odvolávání členů představenstva.

            Za 15 let ve funkci předsedy představenstva BD v Orlové jsem nikdy neměl

žadný důvod předkládat SD návrh na odvolání řádně zvoleného člena představenstva.

           Devíti členné představensto má devět různých názorů na řešení každého bodu

jednání a pokud se 5 členů představenstva shodne ,že takové řešení je pro členy družstva nejlepší, tak to platí.Ti co měli jiný názor na to mají v demokratickém systému právo a nesmí být za to šikanováni.

           Článek č.69 platných stanov,bod 8 říká:představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. To znamená i to,že členové představenstva mohou odvolat na každém svém jednání přesedu představenstva nebo místopředsedu představenstva pokud  pro to bude mít 5 členů představenstvan závažný důvod.

            Pro uklidnění situace v našem Bytovém družstvu považuji za nezbytné  informovat Vás delegáty současného jednání SD o skutečných důvodech    k odvolávání pana Mohyly z funkce předsedy představenstva.

        14.6.2011 byla na prvním řádném jednání nového představenstva vedeného panem Mohylou schválena změna dosavadního mzdového předpisu BD,tím,že byla doplněna o funkci ředitele družstva.(vedoucího organizace).Důvod proč zřizovat funkci ředitele pro 13 zaměstnanců a jednu uklízečku nebyl nikdy zveřejněn.

        Výše  platů  v tarifních třídě  IX-XII (vedoucí pracovníci) se podstatně zvedly a  pohybují od 33000-42000 Kč/měsíc.

           ing Buček podal na tomto  představenstvu návrh na zvolení pana Mohyly do funkce ředitele družstva a představenstvo 14.6.2011 tento návrh schválilo.S tím nesouhlasil pan Dlabaja ,protože při projenávání návrhu nebyl dodržen članek 74 stanov.Proto se hlasování o jmenování ředitele družstva opakovalo na dalším zasedání představenstva 14.7.2011.Pan Mohyla se stal i ředitelem družstva i když

 pořád platil článek našich stanov č.78 z roku 2008,který říkal:Pokud je předseda představenstva zaměstnancem družstva,řídí činnost správy družstva v postavení vedoucího organizace.

         Od července 2011 je pan Mohyla současně předsedou představenstva i

ředitelem organizace.(takovou raritu dosud ve SČMBD nikdo z funkcionářů nepamatuje). Platový výměr  byl panu Mohylovi vystaven na funkci ředitele družstva ve výši 39000 Kč/měsíc.Já jako předseda představenstva s vysokoškolským vzděláním jsem po 15 letech odcházel z funkce v 31.5. 2011 s platem 32000 Kč/měs.  a nikdy jsem nebral funkcionářské odměny.Kolik bere nyní  pan Mohyla za funkci předsedy představenstva neví ani KK.(nemá na to dle pana ředitele právo)

         Byl jsem se zeptat ing Bučka, co jej vedlo k podání návrhu na jmenování pana  Mohyly na  funkci ředitele družstva.Bylo mi sděleno,že to byla společná dohoda .

    Pan Mohyla slíbil ing Bučkovi,že pokud prosadí v představenstvu pana Mohylu do funkce ředitelem družstva,přenechá ing Bučkovi  svou funkci předsedy představenstva.Písemné potvrzení této informace od ing Bučka mám ze 7.1.2015 a předal ji i KK.Prosím pana Mohylu.aby zde na SD vysvětlil delegátům , jaký přínosem pro družstevníky je nová funkce- ředitel družstva.

          Jakmile jmenování pana Mohyly  do funkce ředitele správy BD bylo platné, tak pan Mohyla  tuto dohodu nedodržel.Ing Bučkovi funkci předsedy představenstva odmítl předat a ponechal si obě funkce.

To byl první podraz pana Mohyly.

          Nyní byl ing Buček místopředseda představenstva BD panu Mohylovi nebezpečný.Stejně i pan Dlabaja ,který nesouhlasil  se zřízením funkce ředitele ani s výší platu ředitele.

    12.4.2013 bylo v důvodové zprávě předložené na SD dne 27.5.2013  podepsané

Petrem Stachem,Miroslavem Pluhaříkem,Jiřím Tišerem,Monikou Schwarzovou a Helenou Elznicovou uvedeno:

          Po pravidelném seznamování se zápisy z jednání představenstva,jsme došli k závěru,že složení představenstva,kde pravidelně dochází k pokusům o odvolání nynějšího předsedy (p,Mohyly) je nadále neudržitelné.Členové představenstva ing Buček,Dlabaja a ing Troják na základě dobrých ekonomických výsledků chtějí parazitovat na práci jiných.Ani jeden z nich si řádně neplní svoje správcovské povinnosti a druhým by chtěli kázat.Jejich pokusy mocensky ovládnout chod družstva se již nedají tolerovat,ve hře je ekonomická stabilita družstva a jeho budoucnost.Nic pozitivního výše jmenovaní pro BD neučinili.Používají účelové kritiky k dosažení svých zájmů.Vyvrcholením neuspěšného tlaku na vedení BD je neoprávněná kritika práce zaměstnanců.

 

   Taková snůška pitomostí z pera pana Stacha,bez konkretního důvodu a podpisy 4  správců stačila delegátům na SD dne 27.5.2013,aby protiprávně odvolali 2 členy představenstva.Ing Bučka a Dlabaju.Je to hrozná ostuda těchto delgátů, zvolených družstevníky k zastupování jejich zájmů,že takové nesmyslné zdůvodnění akceptovali.

 A to byl druhý podraz pana Mohyly,

že tento „blábol“ úmyslně dovolil jako předseda  představenstva uveřejnit v materiálech pro SD 27.5.2013,které se projednávají na všech členských schůzích.

    

           Osobně jsem si byl prohlednout zápisy z jednání představenstva z této doby a

a nikde jsem v zápisech nenašel  zmínku,že by ing Buček,ing Troják a Dlabaja ohrožovali práci představenstva nebo parazitovali na práci jiných.Ano ohrožovali postavení pana Mohyly v pozici předsedy představenstva,protože již  v této době byl současně i ředitelem družstva.

Ale ani pan Mohyla si v  v zápisech z jednání představenstva nikde  na  práci výše jmenovaných nestěžoval,protože si byl  vědom znění stanov a  práv  členů představenstva. Určitě jej to štvalo a „bodygarg“pan Stach to řešil-proč zrovna on zaměstnanec družstva ?

                  Oprávněné pokusy tří členů představenstva na odvolání pana Mohyla z funkce předsedy představenstva, když současně konává i funkci ředitele BD a neomezeně zde vládne , byly delegátům SD prezentovány  bezdůvodným  „blábolem“pana Stacha a stačil to k  odvolání ingBučka a Dlabaji.

     Nikomu ze stávajícího  představenstva ani KK nevadilo,že jde o porušování stanov BD. Nikdo z členů představenstva se ing Bučka,ing Trojáka ani Dlabaji nezastal  i když vedle sebe roky v představenstvu pracovali.Osobně mne mrzí,že jsem charakterové vlastnosti pana Mohyly včas neodhadl a prosazoval jej  do vedení družstva.Já jsem v roce 2013 na SD nebyl.

       Máme rok 2015 a opět je  z iniciativy pana Stacha svoláno mimořádné SD

s jeho požadavkem odvolání dalších členů představenstva -pana ing Trojáka a Mgr Potyšové.

      Počátkem letošního roku se na krátkou chvíli podařilo odvolat pana Mohylu z

funkce předsedy představenstva a představenstvo zvolilo svým předsedou  ing Trojáka. Potom se rychle svolalo mimořádné zasedání představenstva, ale ani to nezvolilo pana Mohylu znovu předsedou představenstva.Družstvo vedl krátkou dobu pan Berný.A pan Mohyla povolal k zjednání nápravy opět pana Stacha.

A pan Stach začal konat. .Patnáct let budování dobré pověsti BD v Orlové byly během 14 dnů smazány,kdo měl jiný názor byl veřejně urážen,pan Berný se musel ponížit,že jednou hlasoval dle vlastního rozumu a veřejně se kát.Všichni  členové představenstva co zvolili pana Trojáka za předsedu představenstva náhle pochopili svou chybu a pan Mohyla byl v únoru znovu zvolen i předsedou představenstva.Jenom doufám,že příště již nebudou tito členové družstva do představenstva kandidovat.

A to je třetí podraz pana Mohyly,jak se udržet v obou funkcích.

 

               11.2.2015 jsem byl pozván na kontrolní komisi,protože jsem ji upozornil,že funkce ředitele BD je nyní pro členy BD dražší o 7000 Kč  měsíčně, než když jsem já  vedl 15 let družstvo   v pozici předsedy představenstva.Za 43 měsíců,kdy je pan Mohyla ve funkci ředitele správy družstva, jsme zaplatili my  členové

Bytového družstva na mzdě za tuto funkci ředitele družstva   o 301 000 Kč více ,než kdyby družstvo řídil pan Mohyla jako předseda představenstva.K tomu je potřeba připočítat funkcionářské odměny pana Mohyly za výkon funkce předsedy představensta.( 2000 Kč/měsíc)

    Předseda představenstva řídí práci  představenstva  a představenstvo  je nadřízeno řediteli družstva. Stále si nedovedu představit, jak může předseda představensta pan Mohyla kontrolovat a řídit práci ředitele družstva,když jse o jednu osobu.

                 Kontrolní komise se mi  při jednání 11.2.2015 kolektivně stěžovala,že pan Mohyla striktně odmítá jejich požadavky na  předložení požadovaných materiálů ke kontrole.Smutné a varující pro družstevníky.

Již před léty napsal spisovatel pan Mňačko knihu:Jak chutná moc.Stále to platí.

       U Mgr Potyšové je skutečným důvodem k odvolání z představenstva požadavek,aby pan Mohyla(jako ředitel i předseda představenstva) respektoval při řízení Bytového družstva  zákon 90/2012 platný od 1.1.2012.Mimo jiné výklad k zákonu 90/2012 ,který obsahuje i Judikát Nejvyššího soudu z č. 3066/2013 ze 17.9.2014 o souběhu funkcí.

Ten vylučuje ,aby  osoba   která je zaměstnancem družstva zastávala funkci předsedy představenstva.Zároveň dle tohoto judikátu není možné , aby člen představenstva byl zároveň ředitelem družstva.

Zásadní změnou v našem družstvu musí být navrhování a  schvalování výše odměn  všech orgánů družstva,kterou zákon 90/2012 svěřuje do kompetence Kontrolní komise a  SD.Na platy všech zaměstnanců se skládáme my všichni bydlící členové našeho družstva.Proč nesmí delegáti SD vědět,že zaměstnanci družstva dostávají denně 80 Kč příspěvek na obědy,měsíčně  300 Kč penzijní připojištění a jakou mají výši 13 platů? Dovedu si představit,jak by asi hlasovala většina delegátů.

       Zde  paní Mgr Potyšová tvrdě narazila na odpor pana Mohyly nechat si omezit pravomoci a tak opět zasahuje „osobní bodygard“ pan Stach.

      Co se týká požadavku ing Trojáka  na forezní audit,měl by jej pan Mohyla přivítat. Od jmenování do funkce ředitele a jím navrženého a představenstvem schváleného nového mzdového tarifu ,určuje výši platů všem zaměstnanců BD  sám,bez schválení KK a vědomí představenstva.Opět v rozporu se zákonem 90/2012.Odmítavá reakce pana Mohyly na požadavek KK předložit celkové roční výdaje v BD  na mzdy je varující! Pokud se kontrolou prokáže ,že jedná ve funkci ředitele správy Bytového družstva v Orlové  s péčí řádného hospodáře,bude to pro jeho další práci ve vedení našeho družstva to nejlepší doporučeni.Zejména za součné situace,kdy realituje nákladnou soukromou investici.

    Podrazy pana Mohyly ,kterým ukončil 17 letou práci ing Bučka v představenstvu,odvolal svého  kritika pana Dlabaju a snaží se odvolat ing Trojáka a Mgr Potyšovou, by měl být stálým varováním pro všechny družstevníky.Navrhujte za členy představenstva družstevníky,kteří jsou odborně zdatní a v zaměstnání úspěšní .

 Musí mít vlastní názor a umět rozhodnout.Děkuji za pozornost

     25.2.2015  
  ing Katauer Jan,správce čp.1012

Návrh  na další postup  pro SD 26.2.2015

  1. Volby nového  představenstva konat až v řádném termínu - květen 2016.

  1. Zaměstnanci družstva pan Mohyla  a Kačani,aby neporušovali zákon

90/2012,  písemně  rezignují na funkci člena představenstva BD do 28.2.2015.

  1. Pan Mohyla zůstane ve funkci ředitele správy BD v Orlové až do voleb

v roce 2016,za předpokladu,že bude plně  respektovat usnesení KK a představenstva BD.

  1. Představenstvo doplní zvolený náhradník pan Jindřich Moudrý a následně si předstvenstvo zvolí nového předsedu představenstva.
  2. Proběhne navržený forezní audit čtyřletého  hospodaření správy Bytového

družstva kdy řídil družstvo v souběhu funkcí pan Mohyla.  

 26.2.2015  ing Katauer

Družstvo

z IP 66.249.81.*** | 24.12.2015 15:09
Na BD jsou pořád stejní lidé a dělají to tak, jak to dělali za Katauera a jak to dělal i on. Nebo nám snad Katauer chce dnes tvrdit, že za jeho dob neexistovaly provize od stavebních firem a černé fondy? Investoval miliony do své "chaty", do aut, do dětí...
z IP 2408:8248:3c80:*** | http://www.6klngb19.com/ | 29.12.2018 20:51
<a href="http://www.eqjryy86.com/nike-basketbtout-or-rose-obuvb">nike basketbtout or rose</a> <a href="http://www.ns540sal.com/salomon-fell-raiser-rosa-hvit-kurpesa">salomon fell raiser rosa hvit</a> <a href="http://www.9zoqzpyg.com/nike-free-run-3-5.0-rosso-uk-butyc">nike free run 3 5.0 rosso uk</a> <a href="http://www.cbz431nj.com/adidas-protator-flare-rugby-players-butye">adidas protator flare rugby players</a> <a href="http://www.em864ynh.com/hommes-nike-free-flyknit-3.0-vert-blanc-kurpesd">hommes nike free flyknit 3.0 vert blanc</a> <a href="http://www.640q0gnd.com/air-jordan-8-p%C3%BArpura-schuhea">air jordan 8 p煤rpura</a>
6klngb19 www.6klngb19.com/

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se