Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Finanční výbor

Požádal jsem naší členku, která pracovala ve finančním výboru, aby se vyjádřila k situaci, která vedla k rezignaci většiny členů. Zde je její vyjádření:

Finanční výbor Orlová

Ve FV pracovali od počátku roku 2015 lidé, kteří se pohybovali v ekonomické oblasti. Členové výboru spolupracovali zodpovědně na každé kontrole, která probíhala.

Pod vedením předsedy FV pana Volfa nedocházelo k žádným organizačním chybám. Plán práce na každý rok byl vždy pečlivě zvážen a připraven. Z každé kontroly byly řádně provedeny zápisy a protokoly, které pročítali a odsouhlasovali všichni členové finančního výboru. Prováděným kontrolám věnovali členové hodně svého osobního volna.

Proč členové FV rezignovali?

Ve čtvrtek dne 23. 3. 2017 nám byly do emailu zaslány sestavy závěrečného vyúčtování Města Orlová za rok 2016. Není možné materiály pročíst za víkend a probrat se závěrečnými účty hospodaření za rok, tak aby člověk měl ucelenou představu. Proto byla velmi důležitá účast nového člena pana Mgr. Sliwky, který byl dobře připraven pro projednávání a který se z nás nejvíce orientoval v závěrečném účtování.

Za přítomností všech členů finančního výboru a paní Ing. Jenčmionkové – místostarostka,

Ing. Kulpové – rozpočtář a Bc. Slavíkové – vedoucí odboru OŠMF se v pondělí 27.3.2017

projednával závěrečný účet hospodaření města.

Nejvíce otázek pokládal pan Mgr. Sliwka na paní Ing. Jenčmionkovou, která neustále argumentovala, že ji máme dát dotazy písemně a následně nám odpoví. Nepřistoupila na rovnocenné jednání a bylo nám dáváno najevo, že vše je v naprostém pořádku, oni mají správné hospodaření, oni ušetřili aj. argumenty. Vůbec nepřistoupila na kompromisní jednání. Po dvou hodinách utrousila při odchodu (osobně jsem to nezaregistrovala), že to byla zbytečná ztráta času. Jak by nám bylo dáno najevo, že tomu vůbec nerozumíme a chceme do toho kecat. To se dotklo člena FV pana Mgr. Klíče, který to osobně zaslechl, ale i ostatních členů výboru. Takové to mínění o naší práci nás zaskočilo. Nikdy jsme se nesetkali při jednání na MěÚ s něčím takovým. Úředníci při kontrolách byli ochotni a vstřícní s námi vždy spolupracovat.

Mě osobně se to dotklo, protože místo svého osobního volna jsem chodila po kontrolách za finanční výbor. Nejsem žádný odborník, ale myslím si, že vedení účetnictví a hospodaření rozumím. Výsledek hospodaření za rok 2016 s přebytkem je účelově populisticky z důvodů předvolební kampaně. A obyčejný občan, který nevidí do politického uskupení a do ekonomiky má nabýt dojmu o skvělém hospodaření vedení města.

No a poté co koalice na zastupitelstvu města dne 10.4.2017 z FV odvolala pana Mg. Sliwka, který byl toutéž koalici jednohlasně dne 10.2.2017 zvolen členem FV, jsme podali rezignaci na členství ve FV. Všichni jsme nabyli dojmů, že byl pan Sliwka odvolán na návrh paní Ing. Jenčmionkové

Současné vedení města nemá zájem, aby jim bylo vidět do karet a kritizovalo se jejich hospodaření.

Myslela jsme si, že když jsme byli voleni občany tohoto města, že jsme tu pro občany. Ale utvrdila jsem se, že v koalici jsou lidé, kteří si staví své ego a kariéru nad zájmy občanů města. Jsem velice znechucena a už nemám chuť pracovat v žádném výboru a věnovat své osobní volno práci, která je shazována a opovrhována.

Blanka Soukupová
V Orlové 6.5.2017

Finanční výbor

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se