Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Hledám vysvětlení

Šetříme na správném místě?

Není tajemstvím, že příjmy Orlové do ročního rozpočtu bohužel klesají. V r. 2014 činily 546 mil Kč, letos se očekávají ve výši 457 mil Kč a pro r.2016 se zatím předpokládají 415 mil Kč.

Je třeba říci, že v daných podmínkách, kdy naše město má minimální příspěvky z daní místních podnikatelů a přínosy z těžby uhlí se snižují, je to spíše objektivní proces. Musíme si  také uvědomit, že v příjmech pro r. 2016 je uvažováno i s 18 mil. Kč za odvody z výherních hracích automatů. Víme, že hazard se obecně omezuje. Věřím, že i Orlová se do  tohoto procesu zapojí  a pak oněch 18 mil. příjmu se postupně bude snižovat. Navíc jsme si vypůjčili 50 mil na výstavbu budovy polyfunkčního domu A, který se bude stavět spolu s rekonstrukcí náměstí před novou radnici. Údajně jeho „návratné“ využití není ještě zcela zajištěno. A tyto peníze budeme muset včetně úroků také splatit.

Víme, že město potřebuje investovat do řady akcí, z nichž některé jsou i několik let odkládány. V návrhu rozpočtu na r. 2016 je řada návrhů tak zvaně pod čarou. A dále nemálo námětů jako „zásobník připravených investičních akcí s dříve zpracovanou projektovou dokumentací (která se bude muset i aktualizovat), akce vyplývající ze zákona a technická nutnost (havarijní stav)“.

Jak tedy tuto situaci řešit? Patrně jediné (nebo hlavní) východisko je u rozpočtových akcí a samozřejmě i ve vlastním provozu města se snažit maximálně šetřit. Měli bychom samozřejmě začít u těch finančně nejnáročnějších.

Na 10. zastupitelstvu města se podruhé projednával návrh smlouvy o úhradě provozní ztráty krytého bazénu do výše 9 mil Kč ročně v příštích pěti letech. Tedy ve stejné výši, jak to bylo od začátku  provozování  krytého bazénu po jeho rekonstrukci v minulých deseti létech až do splacení úvěru v r.2015.

Rada města doporučovala tuto novou smlouvu schválit. Pouvažujme zda nejsou další varianty řešení. V prvé řadě v blízkém i vzdáleném okolí Orlové jsou provozovány kryté bazény, od kterých je možné získat zajímavé zkušenosti. Pravdou je, že asi žádný z těchto bazénů nebude zcela identický s orlovskými podmínkami. A také nemusí každý provozovatel se ochotně snažit podělit se svými informacemi. Ale mohou to být jistě pro nás zajímavé podněty!

Další velice důležitý impuls může být za jakých podmínek a s jakými úpravami by náš krytý bazén provozoval externí  provozovatel. V tom má Orlová jednu velice čerstvou a bohužel bolestivou zkušenost. SMO provozoval řadu let hotel Sport, který jsme ročně dotovali částkou 3 mil Kč. Stálo nás to desítky mil. Kč. K dokreslení situace připomínám zkušenost dcery, která se tam účastnila před 2 měsíci ročníkového srazu. Ve 21,30 provozní vedoucí účastníkům sdělila, že ve 22 hod končí (otevírací doba byla do 24 hod a akce byla několik měsíců dojednána). A abiturienti skutečně odcházeli! A nyní je hotel pronajat externímu provozovateli, dotace není žádná a naopak měsíční pronájem, který je hrazen městu činí 25 000 Kč!! Proč si tedy nezjistit, jak by  přistupoval ke krytému bazénu soukromý subjekt?

Dne 13.10.2015 vedení krytého bazénu pozvalo zastupitele na návštěvu. I když nás tam bylo pouze pár, tak při prohlídce zazněly zajímavé náměty jak od příchozích, tak i personálu. Jevilo se, že obsluha věci rozumí a má zájem.

Dodejme, že jsou známy účinné motivační nástroje, jak pro vedení tak i pro zaměstnance. Kupříkladu zainteresovanost na  výši zisku nebo v našem případě minimalizaci ztráty. To by jistě fungovalo i u nás!

Tedy logicky se naznačovalo nespěchat s rychlým uzavřením nové smlouvy na dalších 5 let. A nad budoucím provozováním bazénu se podrobně zamyslet! Dát si do souvislosti i skutečnost, že Orlová nemá funkční nekrytý bazén a jeho nová výstavba se může pohybovat i okolo 200 mil Kč (máme na něj??).

Byl proto podán návrh na prodloužení původní (nedokonalé, zastaralé a překonané smlouvy) o rok. A během této doby provést podrobnou analýzu s využitím zkušeností okolních měst, přístupů možného externího provozovatele a samozřejmě i zajímavých námětů pracovníků SMO a zastupitelů. Mimochodem, při  projednávání tohoto bodu na zasedání zastupitelstva padly zajímavé náměty k možným úsporám. Kupříkladu na zvýšeni návštěvnosti, která od r. 2010 plynule klesá a v tržbách to znamená pokles o téměř 600 000 Kč.  Ovšem následné hlasování k mému překvapení provedení této analýzy odmítlo a bez dalších okolků odsouhlasilo  původní návrh na roční krytí ztráty do výše 9 mil. Kč.

Co k tomu říci? Nikdo nyní nemůže říci co by navrhovaná analýza přinesla. Minimálně můžeme zjistit, že u nás je vše opravdu perfektní a nelze vůbec nic zlepšovat. To by bylo asi ta nejlepší známka jak pro SMO a i pro město! Také nelze tvrdit, že lze bazén provozovat bez dotace! Dodejme, že analýza by zdaleka nemusela také trvat celý rok. Ale to bychom museli chtít!!  My jsme se o to však ani nepokusili!!

A na druhé straně se proslýchá, že u populárního mezinárodního cyklistického závodu žen GRACIA, který Orlovou velice pozitivně dlouhá léta jako téměř jediný propaguje, budeme snižovat dotaci z 500 000 Kč na 100 000 Kč ročně. Přece musíme šetřit!!

Velice se obávám, že zodpovědný hospodář by při hledání úspor postupoval zcela jinak.

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
29. října 2015

Hledám vysvětlení

z IP 35.0.127.*** | 30.10.2015 20:14
Článek únavně dlouhý, pro člověka neznalého prostředí rozpočtu města nesrozumitelný. A našel jste nakonec hledané vysvětlení pane docente? A ten závěr o Grácii měl urazit všechny ostatní sportovce? Všichni totiž chtějí pozitivně propagovat město! A pokud Grácie dostala půl Mega, tak kde je tta zásluha propagace Orlové? V Orlovských novinách? Chtěla bych upřímnou, srozumitelnou, jasnou a krátkou odpověď pane docente, když už jsem ten článek přečetla. Raději necháte jezdit lidi na Zátiší po zničené cestě výstavbou kanalizace a nebo budeme propagovat přes prostředníka, jako je tomu u Grácie? A kolik ty sportovkyně dostanou peněz od Grácie, když vyhrají medajli? Děkuji za odpověď.
z IP 89.176.185.*** | 1.11.2015 11:40
Děkuji za váš názor. Příspěvek je skutečně dlouhý, ale bohužel pro zevrubné vysvětlení nedostatku financí v Orlové, je třeba uvést některá fakta. Dosti se pohybují po republice a bohužel se setkávám spíše s negativními reakcemi na Orlovou. Velkou výjimkou jsou odezvy na mezinárodní závod GRACIE. Kupříkladu při komentářích k Martině Sáblíkové se obvykle připomíná naše GRACIE a Orlová. Kolik dostanou dámy za výhru nevím.
Dlouhodobě pracuji ve spolkovém hnutí, a všem spolkům a sportovcům přeji podporu od města! Stejně tak  i finance  na chodníky a silnice. Pokud budeme však takto „velkoryse“ přistupovat k „podpoře“ jak jsme to udělali u krytého bazénu a ani se nepokusíme dotaci prověřit, tak bohužel za chvíli opravdu nebude z čeho sportovce podporovat.
Vysvětlení - kolegové mi tvrdí, že rozhodnutím o krytí  provozní ztráty bazénu na dalších 5 let má SMO „vystaráno“ a zajištěn klidný život! Nechce se mi to věřit. 
Václav Kafka
z IP 5.79.68.*** | 1.11.2015 14:53
Pane docente! Kolegini Grobelné jste dle mého názoru neodpověděl na položené otázky. Budeme přispívat Grácii z městského rozpočtu a nebo budou mít lidé na Zátiší sjízdnou cestu. Sám tedy nevíte, ač byste měl, a hodnotíte kroky kterých jste se jako dlouholetý zastupitel účastnil. Sáblíková na Grácii? Kdy jste ji tam viděl? Až příliš slepě věříte Koláčkovic prázdným slovům o prestiži a dobrém světle. Je to proto, že s nimi další volby počítáte do koalice? Za peníze, které prozatím Grácie spolknula NEJEN z rospočtu města, by jiné kluby proslavili Orlovou stejně né-li lépe. Děkuji, že se nenecháte nutit k přímé odpovědi na položené otázky účastníků diskuse. Děkuji.
z IP 91.103.166.*** | 1.11.2015 18:03
Dobrý den, peníze na opravu silnice na Zátiší byly v rozpočtu připraveny již na letošní rok (2015). Bohužel s některými pozemky jsou problémy, které nedovolují provést opravu.
Své skutky, jako NEZ, neplánujeme podle toho, že chceme být za každou cenu v nějaké koalici, nebo aby nám byly nabízeny různé posty. To jsme v minulosti snad již dostatečně prokázali. Chceme rozvoj Orlové, ale ne takovým způsobem, aby šel ode zdi ke zdi, bez vize, strategie, pouze podle osobních zájmů některých lidí. Vždy se vše schvaluje na poslední chvíli a bez potřebné analýzy. S takovýmto způsobem se nemůžeme ztotožnit.
U Gracie je problém v něčem jiném. Koalici nevadí akce, ale kdo ji realizuje. Orlová má tři významné sportovní akce s evropským rozměrem a v tomto regionu nejde realizovat tyto aktivity bez podpory města. Řekněme rovnou, že Gracii nechceme a hotovo, ale neničme něco jen proto, že to dělá ten, kdo se nám zrovna nelíbí.
z IP 66.249.81.*** | 10.11.2015 14:51
Paní Grobelné chci říci, že styl Kafky je zdlouhavý a většinou o ničem. Tentokrát však nejenom dobře popsal problém, ale navrhnul i možné řešení. Nevím proč některým vadí dotace pár set tisíc na Grácii, ale nevadí miliony na bazén!?
Mne zde zaujalo, jak ta Orlová postupně upadá. Měl jsem ten pocit, že to jde od 10 k 5, ale až tady to mám prokázáno na číslech stále se snižujícího rozpočtu města.
z IP 89.176.45.*** | 11.11.2015 14:28
Na článku je zajímavý údaj o částce za pronájem bývalého hotelu Sport, nyní SIEM. Napadá mně několik dotazů - proběhlo řádné výběrové řízení bez korupce, je částka 25 000 Kč dostačující, kdo hradí enerie (elektřinu, teplo, vodu, plyn), jak je ošetřena platba za movité věci, které jsou majetkem SMO a určitě i další např. je ve smlouvě (ví o tom zastupitelé) doba pronájmu. A ještě ke krytému bazénu - to co se nepovedlo ani Kotabovi ani Roikovi se povedlo pánům Kučům a Klčovi. Jeví se ještě alternativa prodeje bazénu na co už.
z IP 89.234.157.*** | 13.11.2015 10:30
Vážený pane Chlubno, vypadá to ovšem tak, že děláte advokáta kolegovi Kafkovi, a že se snažíte zalíbit pořadatelům Grácie. Už vůbec nejde pochopit, Vaše slova o tom, že by se snad měl někdo nelíbit a právě to by měl být důvod proč by Grácie měla končit. Celkem paní Grobelnou i J.K. chápu v jejich rozhořčení. Profesionální sportovkyně, které navíc pobírají nemalé částky, jako odměnu za výhru etap závodu, to určitě není prostor pro účast veřejného rozpočtu města. /zapomenul jste zjistit u organizátorů kolik berou cyklistky peněz za výhry v závodu/ Okolní obce přispívají na závod do 30-ti tisíc Kč. Orlová by neměla být výjimkou. A pokud se organizátoři Grácie někomu nelíbí, tak to je opravdu evidentní. Budou to sponzoři, kteří z řad soukromých subjektů nemají chuti podporovat tak neprofesionální organizátory a jasně to dali najevo. Pokud chce někdo pořádat jakékoli závody, měl by na to mít peníze. Bez ohledu na účast veřejných rozpočtů. Nelze přeci pořádat něco na úkor druhých, které cyklistika třeba nezajímá. Tak ať nebo tak. Pokud se pojede Grácie v charitativním pojetí, tak nepřijede ani polovina závodnic a Koláčkové to také nebudou dělat jen proto, že by je to bavilo. Dělají to právě pro obrat, který jim to každoročně přináší. Klidně to navrhněte, ať je to charitativní akce. Rázem nebude co organizovat.
<a href="http://www.autoconnective.net/christianlouboutin/cheap-jimmy-choo-black-satin-sandals">cheap jimmy choo black satin sandals</a><a href="http://www.autoconnective.net/coachfactory/coach-crossbody-handbags-jewelry-repair">coach crossbody handbags jewelry repair</a><a href="http://www.autoconnective.net/coachhandbags/coach-legacy-crescent-handbag-outlet">coach legacy crescent handbag outlet</a><a href="http://www.autoconnective.net/coachoutlet/coach-luggage-handbags-used-yet">coach luggage handbags used yet</a>
10 bruce ellington jersey mikes www.bridallane.net/nflonline/10-bruce-ellington-jersey-mikes

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se