Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Hodnocení voleb

Vážení spoluobčané !

a

Chceme vám poděkovat za vaší podporu v letošních komunálních volbách. Naše politické hnutí NEZÁVISLÍ si udrželo své dva mandáty. Velice obětavou paní Svatavu Horáčkovou, která skutečně nezištně pro město pracovala jako zastupitelka uplynulých dvacet roku, střídá mladý (36letý) mgr. Miroslav Chlubna. Ten kdo jej zná - a není takových občanů v Orlové málo – může potvrdit jeho vpravdě obětavé nasazení pro vyžití zejména mladých lidi. Mladý magistr spolu s doc. Ing. Václavem Kafkou, CSc. bude dále prosazovat myšlenky NEZÁVISLÝCH  v novém městském zastupitelstvu.

a

My NEZÁVISLÍ máme obrovskou výhodu. Podařilo se nám vytvořit tým mladých, obětavých, odborně zdatných a do značné míry již zkušených osobností, o které se budeme dále opírat. Tento náboj mládí spojujeme se zkušeností kolegů, kteří v městských orgánech pracovali a tedy situaci důvěrně znají.

a

Naše další záměry se v Orlové naprosto nemění. Budeme nadále prosazovat původní a občanům známé přístupy (tedy odstranění dotací na restaurace a hotel, postupné snižování podpory krytého bazénu, vytvoření redakční rady v Orlovských novinách, důrazně budovat ekologická opatření, aby občané Orlové dýchali konečně zdravý vzduch, časové omezení funkčních  období na vedoucích postech ve městě s následujícími výběrovými řízeními, atd.). NEZÁVISLÍ jsou dlouhodobě „čitelní“! Chceme, aby Orlová byla Mekkou spokojených a angažovaných občanů, kde vládne pohoda a slušnost. A naší hlavní zásadou nadále zůstanou pravidelné měsíční schůzky, kde se budeme s občany radit jaké stanovisko zaujmout k tomu nebo onomu problému, jenž je pro Orlovou aktuální.

a

Nyní skutečně nemůžeme předjímat výsledek, jaká bude vytvořena v našem městě vládnoucí koalice. Nejsme rozhodující „hráči“. I když, a to je pro nás velice milé překvapení, jsme  zváni k řadě jednání, která jsme neočekávali. Pro nás je zcela zásadní plnění naších cílů a ne „zajímavá“ a snad i dobře honorovaná funkce.

a

Pokusíme-li se zamyslet na výsledcích, které zaznamenaly právě ukončené volby v Orlové, docházíme k zajímavým závěrům. V prvé řadě k volbám v Orlové přišlo 28,5 % oprávněných voličů! Připomeňme si, že před čtyřmi léty to bylo 24,5 %. To by snad mohlo být pozitivní zrnko naděje, že občané v Orlové se začínají snažit, aby se „zpráva věcí veřejných  vrátila do rukou co největšího počtu jeho obyvatel“! Pro boha, kéž by to tak skutečně bylo! To by bylo to největší terno pro naše město!

a

Když posoudíme ztráty a zisky „klasických volebních stran“ v Orlové docházíme také k zajímavým skutečnostem. Vezmeme-li to od ČSSD, která z devíti mandátů v r. 2006 klesla na osm. Stejně tak KSČM z osmi má sedm mandátů. Podobně také uskupení vedené Paedr. Mojžíškem snížilo své poslance ze čtyř (2006) na nynější tři. Poněkud jiná je situace u ODS, která z původních sedmi zastupitelů má pouze tři. Pouze dvě uskupení a sice  dřívější HZPO s nynějším názvem Město lidem  a NEZÁVISLÍ  si udrželi své dva mandáty.

a

Dále přicházíme k poněkud smutnějšímu závěrům. Levý blok, který původně měl tři zastupitele nezískal žádného.

a

Co z těchto „čísel“ vyplývá? Je to projev nedůvěry obyvatel Orlové dřívější politické garnituře našeho města? Možná! Neřekli nám naší občané „tak jak to děláte se nám nelíbí, dělejte to jinak!“ ?

a

Podívejme se na nové subjekty, které se ucházely o přízeň naších obyvatel.  Tým „Volím Orlovou“ získal celkem pět mandátů ! To je do jisté míry překvapením. Strana práv občanů - Zemanovci dostali tři zastupitele. A TOP 09 má dva poslance.

a

Bariéru oněch magických pěti procent nepřekročila Suverenita (Bobošíková) s 3,76 %. Dále Věci veřejné (3,66 %) s poslankyní Českého parlamentu. Následoval Pravý blok (Cibulka) s 2,83 % a Konzervativní stranou (zastoupenou rozvážným mgr. Škanderou). Nejméně získala  Strana sociální spravedlnosti (1,59 %).

a

Lze z tohoto výčtu uplatnění nových subjektů v Orlové naznačit nějaký trend v našem městě?

a

Je zde ještě jeden zcela jiný pohled! Celkem je v budoucím zastupitelstvu města Orlové 16 poslanců nových. To odpovídá 45,7 % z celkových zastupitelů! Tedy jinými slovy je tam téměř polovina nových reprezentantů naších občanů!

a

Nelze nyní předjímat jak dalece budou tito noví zastupitelé přínosem pro naše město!  Oni jsou (nechť mi prominou - nyní v této práci nezkušení, nicméně tento handicap jistě ve velice krátké době odstraní) neopotřebovaní, plní elánu a chuti něco nového pro město udělat. Nejsou poznamenaní různými nešvary „starých pardálů, kteří v tom přece umí chodit“ !

a

Hledejme však odpověď na otázku „co nám občané Orlové výměnou téměř poloviny zastupitelů jasně řekli“ !

a

Neřekli nám jasně „jsme s vaši práci vážně nespokojeni, proto jsme vás (zatím) vyměnili (jenom) polovinu! Ale pokud to skutečně nebudete dělat lépe tak vás vyměníme (přesněji „vyženeme“) všechny“!  Máte vzdělání, zkušenosti, přestaňte se mnohdy pouze trapně předvádět! Konečně se domluvte! My chceme vidět čitelné výsledky! V okolí je přece registrujeme! Podívejte se třeba na sousední „malý“ Bohumín!

a

Pozor milí zastupitelé (staří i noví)! Zamysleme se zcela vážně nad vzkazem od naších občanů! V novodobé historii (posledních dvaceti let) v Orlové  nedošlo k takové zásadní obměně poslanců ! Občané nás bedlivě sledují a vystavují nám svůj účet !   A my se musíme s velkou pokorou naučit na jejich rozhodnutí konečně reagovat !

a

Doc.Ing.Václav Kafka, CSc.

Hodnocení voleb

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se