Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Horké zastupitelstvo

Zastupitelstvo č. 28 se neslo v děsivé zprávě zveřejněné na konci minulého týdne, kdy nám z naší nemocnice přesunou Interní lůžkové oddělení do Karviné. Podle lékařů je to začátek faktické likvidace Orlovské nemocnice a její přeměna na Centrální LDN.

Zástupci všech politických stran se sešli ještě v neděli v podvečer a připravili prohlášení tohoto znění „Zastupitelstvo města protestuje proti přesunu orlovské interny do Karviné na základě usnesení zastupitelstva kraje ze dne 14.6.2018 o optimalizaci zdravotní péče v krajských nemocnicích a podporují jednání lékařů, sester, personálu a odborů orlovské nemocnice v boji za zachování interního oddělení v Orlové“, které následně přijalo zastupitelstvo.

Zastupitelstvo města Orlové uložilo starostovi svolat mimořádné zasedání zastupitelstva a vyvolat jednání o orlovské nemocnici.

Krok krajského zastupitelstva nepochopitelný i z toho důvodu, že v Karviné jsou nemocnice dvě a na jedné interna funguje. Lékaři ani sestry z Orlovské nemocnice do Karviné nepůjdou, raději chtějí dát výpovědi a odbory vyhlásili stávkovou pohotovost.

Pro tento materiál hlasovalo 33 krajských zastupitelů a kdo jak hlasoval najdete zde: Hlasovani kraj

Mezitím se konala schůzka na krajském úřadě s hejtmanem panem Vondrákem a bylo domluveno, že jmenuje pracovní skupinu, která se bude zabývat možnostmi provozování Nemocnice a Orlová tam nominuje dva lidi. Ekonoma, který rozumí nemocnicím a lékaře z orlovské části nemocnice.

V pondělí 16. července bude mimořádné zastupitelstvo a jedním z bodů bude Nemocnice a svou účast již přislíbil pan náměstek hejtmana MUDr. Martin Gebauer a také senátor MUDr. Radek Sušil. Začátek zastupitelstva je v 15:30 hod. Na vystoupení pana senátora se těšíme, po zveřejnění optimalizace tisku řekl toto: "Senátor Radek Sušil (ČSSD), který pracuje jako lékař v karvinské nemocnici a dříve byl i jejím náměstkem pro léčebnou péči, postoje Orlovanů chápe. I on si ale myslí, že nazrál čas situaci řešit. „Je dobře, že politici našli odvahu o tom mluvit. Kraj musí říci, jakou síť nemocnic chce a kolik je do ní ochotný investovat. V našem regionu je nemocniční síť velkorysá a hustota na Karvinsku obrovská,“ řekl Sušil.

Podotkl ale, že pro ortopedii nejsou v Karviné kapacity. Vhodnější se mu zdá přesun do Havířova. Kraj má ale plány, jak situaci vyřešit.

 „Nejdříve musíme jednat s lékaři a sestrami z Orlové. Zeptáme se na ochotu přejít do Karviné. Sestrám nabídneme stabilizační příplatek: padesát tisíc korun po přestupu a dalších padesát tisíc po třech letech. V září uvidíme, jak situace vypadá. Pokud většina zdravotníků přejde do Karviné, v říjnu či listopadu začne stěhování a také rekonstrukce operačních sálů,“ líčí Gebauer s tím, že vzniknou dva nové. Jeden na očním oddělení. Ortopedům a chirurgům pak budou sloužit čtyři sály."

Zdroj: https://ostrava.idnes.cz/nemocnice-orlova-interna-ruseni-luzek-dhq-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180623_410671_ostrava-zpravy_woj

Podle posledních informací jsme zjistili, že někteří orlovští radní měli vědět o chystaných změnách v nemocnici.

Zapomněl jsem napsat, že to bylo zastupitelstvo, kde bylo nejvíce lidí mimo zastupitele a úředníky. Přišli kvůli přestěhování K-Centra do Orlové – Poruby na ul. Kpt. Nálepky, ale o tom později.

Úpravy rozpočtu - tady jsme nesouhlasili s tím, že by rada mohla použít rozpočtovanou rezervu ve výši 5 milionů korun bez stropu pro jednotlivou akci. Nejsme proti tomu, aby rada tuto možnost měla, ale chtěli jsme strop na jednotlivou akci např. půl milionu korun nebo jeden milion. Nechtěli jsme, aby byla rezerva použita na jednu akci v plné výši, a pak přijde materiál na zastupitelstvo, kde bude dvacet položek po např. dvěstětisících korun dohromady 4 miliony a o tom budeme rozhodovat my, ale o těch pěti milionech na jednu akci rozhodne rada. Zde se mi snažila paní místostarostka vložit do úst, že nechci nechat opravit hřiště, nepochopila, o čem jsem mluvil, nebo účelově to vedla jiným směrem.

Humanizace centra města (náměstí)- zde jsme se dozvěděli, že není jediný důvod pro navýšení ceny a podobně to napsalo i Ministerstvo financí, jediná chyba je, že se již neodsouhlasilo, že máme zahájit kroky k vypovězení smlouvy se zhotovitelem a to i přesto, že to prý někteří zastupitelé slíbili navrhnout.

K-Centrum se nebude stěhovat do nově připravované budovy na ulici Kpt. Nálepky. To, co jsme tvrdili od počátku, kdy koalice s tímto záměrem přišla, se teď potvrdilo, jen nás to stojí dva a půl milionů korun a budeme hledat jiné využití pro novou budovu. V diskuzi jeden z radních tvrdil, že přestěhování k-Centra doporučila Pedagogicko- psychologická poradna, že to měli na jednání pracovní skupiny, či komise. O tuto zprávu jsme požádali pana tajemníka úřadu.

K tomuto bodu, byla městu předána petice, kde bylo přes 750 podpisů a mnoho z těchto lidí se na jednání zastupitelstva dostavilo. Někteří ze zastupitelů prozřeli a hlasovali pro náš návrh a to jiní nesli nelibě a tvrdili i nám z NEZ, že jsme pěkně změnili názor. Pro K-Centrum v Orlové Porubě nikdo z nás ruku nezvedl. Takže jsme neměli proč měnit názor.

Firmě Walbo Railway prodá město pozemky, ale bez části na které jsou vzrostlé stromy, ty budou sloužit k oddělení domů od výroby. Neprošlo nám, aby byly pozemky prodány až po ukončeném zkušebním provozu a zahájení výroby.

Neprošel prodej pozemků firmě Magnolie plus, kdy tato chtěla koupit zelený pozemek vedle své provozovny vybudovat tam solnou jeskyni a dětské hřiště. I přes souhlasná stanoviska všech odborů rada města prodej nedoporučila a zastupitelstvo k tomuto bodu nepřijalo usnesení. Divné je, že když se prodávali pozemky panu Durčákovi, tak se pozemky prodaly i proti nesouhlasnému stanovisku dvou odborů.

Dovolil jsem si říci, že tak jak koalice dává pořád dokola návrhy na usnesení, když jim to na zastupitelstvu neprojde, tak i my z NEZ dáme třikrát revokaci usnesení k panu Durčákovi. Tuto informaci jsem sdělil panu starostovi již nejméně týden před zastupitelstvem a požádal jej, aby nepodepisoval smlouvu s panem Durčákem. Na zastupitelstvu nám sdělil, že ji v týdnu již podepsal. Určitě to nebylo naschvál.

Wellness bude- opakovaně se po minulém nezdaru hlasovalo o vybudování wellness centra. Přesně šestnáct zastupitelů hlasovalo pro úpravu sklepení na bazénu za 23 milionů korun (nemusí to být konečná cena) a navýšení provozní dotace na bazén o dva a půl milionů korun. Nastal však problém, nikdo ze zastupitelů neohlásil střet zájmů a minimálně šest přítomných v sále jej má, jsou ve funkcích v SMO. Podle paní právničky, která byla na zastupitelstvu, by se mělo hlasování opakovat.

Po analýze usnesení jsme se rozhodli, že podáme podnět na Ministerstvo vnitraj pro porušení zákona (neohlášení střetu zájmů) a také dáme podnět na UHOS pro nedovolenou podporu v podnikání (wellness by neměl být dotován). Oba návrhy již zpracováváme a o podání Vás budeme informovat.

Podali jsme několik interpelací, jedna z nich je že chceme veškeré materiály k vybudování plynových kotelen a to i přesto, že už je máme, ale nesmíme je zveřejnit. Po jejich získání oficiální cestou, je zveřejníme. 

Již máme odpověď pana starosty na interpelaci a sděluje nám, že materiály k AZT budou do konce srpna na webu SMO. Podáme stížnost na kraj pro neposkytnutí informace důležité pro výkon zastupitele města. Nechápeme proč zveřejní materiály až za dva měsíce, vše již mají hotovo, to tam potřebují něco upravit nebo změnit?

Mgr. Miroslav Chlubna
4. července 2018

Zvukový záznam zastupitelstva města najdete zde: Záznam 28 ZM Orlová

Horké zastupitelstvo

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se