Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 354
  2. Ne 418


Jak jsem „zařízl“ majáles

S lehkým úsměvem, ale i trochu se znechucením, se dozvídám, že já Miroslav Chlubna, jsem zařídil, aby Gymnázium a Střední odborná škola Orlová nedostala účelovou dotaci na Studentský majáles.

Jistě! Pravda je trochu jinde, ale jsem „nadšený“, jakou moc mám v tomto městě, že dokáži takovéto věci. Samozřejmě mě k tomuto kroku, nepřiznání dotace, nežene nic jiného, než „pomsta“ mému bývalému zaměstnavateli.

Pokud má čtenář zájem, nechť čte dál, možná jej bude zajímat můj pohled, nebo stanovisko členů pracovní skupiny pro děti a mládež.

V pracovní skupině je nominováno devět členů politických stran a hnutí. A domnívám se, že dané problematice většina z nich rozumí, ne jako v minulém volebním období, kdy tam byl nominován jen jeden člověk se zkušeností v této oblasti. V den kdy se rozhodovalo o udělení dotací pracovní skupinou (je to pouze poradní orgán RMě), chyběl jeden člen.

Při jednání musí pracovní skupina nejprve obodovat danou žádost. Pokud nedosáhne žádost, deseti bodů, nesmí se podle dané metodiky, o ní jednat.

Dále jsou uvedena kriteria, jak dopadla žádost u mě a jak jí ohodnotila pracovní skupina.

1.       Přínos a efektivita projektu pro město a jeho obyvatele.

Minimální přínos 1 bod, průměrný přínos 3 body, maximální přínos 5 bodů.

Pracovní skupina dala 1 bod, já sám jsem měl navrženy 3 body.

2.       Územní působnost.

Celoměstská 3, regionální a republiková 4, zahraniční 5.

Pracovní skupina i já 3 body.

3.       Výše finanční spoluúčasti.

Do 30 procent 1, do 40 procent 2, do 50 procent 3, do 60 procent 4, nad 60 procent 5.

Pracovní skupina se ještě před projednáním dohodla, že projekty které mají spoluúčast 0% a nejsou podány školou, dostanou za tuto položku 0 bodu. Bohužel, tady nežádá Gymnázium, ale Nadační fond. Což jak je známo, není škola. Argument, že tak musí žádat, neboť mají problém se schválením dotace na kraji, budu rozporovat později.

Pracovní skupina udělila 0 bodů, já sám měl 1 bod.

4.       Aktivní spolupráce při akcích pořádaných městem Orlová.

Tady musím nejprve vysvětlit, co je myšleno aktivní spoluprácí. Aktivní spolupráce je tehdy, když organizace pomáhá se samotnou akcí, ne že se jí přijde pouze zúčastnit. Opět problém s Nadačním fondem, není to Gymnázium.

1 akce 3 body, 2 akce 4 body, více akcí 5 bodů.

Pracovní skupina i já 3 body.

Dohromady pracovní skupina udělila celkem sedm bodů a u mě by to bylo bodů deset.

Abych si tady „nehonil triko“, plně se s rozhodnutím pracovní skupiny ztotožňuji a také jsem to vyjádřil ve svém hlasování. Z osmi přítomných pro toto bodové hodnocení hlasovalo osm, tz. všichni přítomní.

Na radě města byl jen dotaz, proč není dotace navržená Nadačnímu fondu pro majáles. Vysvětlil jsem, že nedosáhli potřebného bodového hodnocení, a proto pracovní skupina o žádosti nejednala. Rada města tuto připomínku vzala na vědomí a materiál schválila bez úprav.

Na zastupitelstvu města vystoupil pan Martin Sliwka a upozornil na tuto skutečnost, i když mé slova, která k tomuto uvedl, byla na radě určena k jinému žádajícímu subjektu. Někde se stala asi chyba!

Co však bylo zajímavé, když argumentoval, proč žádá o příspěvek nadace a ne Gymnázium, že je to celoměstská akce a jak já si mám uvědomit, kdo mě zaměstnával!

Nadace prý žádá pro to, neboť mají problém se schválením od zřizovatele školy, což je Moravskoslezský kraj. Proč má tady tedy problém pouze Gymnázium a ne Obchodní akademie, která je také příjemce dotace z tohoto fondu a jejíž zřizovatel je také kraj? První argument padl!

Celoměstská akce! Ale akce je pořádána jen pro studenty Gymnázia a SOŠ! A i Ing. Šromkové vadí (ředitelka Obchodní akademie), že jim na školu nedojde ani informační letáček, natož, aby byli pozváni k aktivní účasti.

A nakonec argument, že mám být loajální ke svému bývalému zaměstnavateli!  

Gymnázium je část mého života, ještě roky tam budu nacházet věci, které budou spojené s mou osobou. Když mi kdokoliv ze zaměstnanců, vedení, spolupracovníků zavolá a potřebují se mnou mluvit, nebo potřebují poradit, což se děje, tak i ve svém volném čase jdu a pomůžu, vyslechnu je, poradím.

Proč ale mám hatit práci devíti lidí pracovní skupiny, kteří rozhodli naprosto správně!

Proč mám rozhodovat na základě sympatií, nebo antipatií pro tu či jinou žádost, organizaci! Přece nebudu někomu navrhovat dotaci na základě toho, že tyto lidi znám, i když podle platné metodiky jim dotace nepřísluší. Pak bych dělal to, co jsem ještě nedávno kritizoval, např. u tenisového klubu, kdy ten byl do prioritních sportů zařazen právě za podivných okolností a intervencí bývalého místostarosty. No u majálesu to také vypadá jako pomoc kamarádům, se kterými hraji florbal, a ještě mě to zviditelní, jak podporuji studentské aktivity! Volby jsou blíž a blíž.

Je také nutné zdůraznit, že minulá pracovní skupina pro sport, děti a mládež, podle mého soudu, v rozhodování (i dotaci na majáles), porušovala platnou metodiku. Samozřejmě oni budou mít jiný výklad! Já jsem tady své argumenty a některá stanoviska pracovní skupiny předložil.

Konstruktivní řešení této situace pro Orlovský majáles, je v několika bodech:

1. Žádost musí podat Gymnázium a SOŠ Orlová. Pokud bude žádost podávat Nadační fond, tak bude mít povinnou spoluúčast 30% a měl by vykazovat aktivní spoluúčast na akcích města. Když to bude tak jak letos, myslím si, že žádost dostane v příštím roce opět malé bodové hodnocení.

2. Sportovní třída roku, která je celoročním projektem učitelů tělocviku. Má být samostatnou aktivitou. Proč platí město v rámci majálesu ceny na tento účel. To bylo jediné, co jsem při projednávání rozporoval.

3. Zapojit do majálesu i ostatní střední školy.

 Taktéž by stálo za úvahu, jestli Majáles není spíše kulturní aktivitou, než dětskou.

Mgr. Miroslav Chlubna

Jak jsem "zařízl" majáles

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se