Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Je čas nových nadějí pro Orlovou?

Opravdu je tomu tak ? Je známo, že v zastupitelstvu města je 19 (tedy 54 %) nových zastupitelů! Máme městskou radu, kde je sedm nových tváří (plné dvě třetiny) ! A, pokud mohu ještě dodat jedno číslo, tak v radě je 5 (slovy pět – 45 % mladých lidí)! Není to snad důvod k jistému očekávání v Orlové ?

Když budu pokračovat v optimistické rétorice tak dodám, že vedení města je staronové. Je tedy předpoklad kontinuity (zejména v navázání na vše pozitivní) s minulostí. Na minulost nelze jen navazovat, ale je třeba se z ní vždy poučit!  A pro nás to znamená zejména zcela zásadně zvýšit efektivnost našeho usilování!

V dnešních dnech se jistě většina našich občanů seznámila s  detailní koaliční dohodou. A ta je zaměřena právě na zvýšení účinnosti vynakládání jak finančních prostředků města tak i pracovního úsilí. Kupříkladu v tom, že bude zavedena maximální délka funkčních období všech vedoucích pracovníků města a jeho organizací, kde to zákon připouští. Po-té bude na jejich místa vypsáno řádné výběrové řízení. Dále budou zveřejňována na webu veškeré informace o veřejných zakázkách města. Zvýší se šetrnost v hospodaření. Tedy odstranění známých skutečností jako je dotace  hotelu a jeho restaurací, omezování příspěvků na krytý bazén, přiměřenost podpory pro sporty atd.).

Každá ze čtyř stran, která se podepsala pod koaliční dohodu (ČSSD, KSČM, ED a Nezávislí) má reálné předpoklady ke splnění tohoto pro Orlovou v každém případě přínosného záměru svým dílem přispět.

Nicméně k vytčenému cíli by měla pomoci i stávající zcela nová „opozice“. Víme, že je mezi ní řada vzdělaných, inteligentních  a městu Orlová velice prospěšných lidí. A jsem přesvědčen, že s většinou opozičních zastupitelů se můžeme ujednotit na snaze o příznivý rozvoj našeho města. Opozice tedy může důrazně kontrolovat koalici v plnění jejích termínově zadaných záměrů! Může konstruktivní kritikou přispět k zpřesnění, optimalizaci záměrů,……atd. Jsem moc velký optimista? Snad! Další měsíce a roky, které nám zákon dává ke zprávě našeho město to ukáží!

Ale to není nejdůležitější! Tím zásadním je přístup naších občanů! Pokud se nezačnou  významně podílet na „zprávě věcí veřejných“ tak dosud vynaložená snaha přijde v niveč. Je zde sice jistý náznak obratu, kdy z 24,5 % oprávněných voličů v r. 2006 přišlo ke komunálním volbám v r. 2010 28,5 %. To je však „jedna vlaštovička, která jaro nedělá“.

Obecně platí, že „každý stát  (přesněji obec) má takovou vládu, jakou si zaslouží“.

Otázka tedy zní  - zapojí se naší občané do správy „věcí svých“  nebo bude v Orlové pokračovat opět jejich rezignace.  Samozřejmě to nejde nařídit, zlomit příkazem, „uprosit“,  nebo dotlačit! Ale v okolních obcích kupříkladu mnohokrát vzpomínaném „malém“ Bohumíně to jde!

Koaliční dohoda v Orlové k zapojení občanů může pouze vytvořit předpoklady. V prvé řadě třeba v tom, že se bude „podporovat rozvoj osadních výborů v Orlové….“ Dále se „zajistí všem stranám v ZM možnost delegovat své zástupce do výborů města, komisí a redakční Rady Orlovských novin…“.

Tedy znovu otázka z úvodu? Nepromarní koalice a opozice v r. 2010 příležitost, která se naskytla? Umožní orlovští občané provedení zásadní pozitivní změny v našem městě?

Chci být naposled v tomto příspěvku nenapravitelný optimista a popřát svému městu, aby se to podařilo.

Doc.Ing.Václav Kafka,CSc.

Je čas nadějí

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se