Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 354
  2. Ne 418


Kam kráčí Orlová?

V minulých ON poslední předseda strategické komise města Orlové dr. Jaromír Kuča informoval o tom, že byla nyní vytvořena Řídící skupina strategického plánu (SP). To je jistě krok, který lze kvitovat s povděkem.

Orlová měla dříve zpracovaný SP. Počítal více méně s přímočarým extensivním rozvojem města. Od té doby se situace zásadně změnila. Snížila se nabídka práce v kraji a to jak v hutích, tak zejména u dolů. To má nepříznivý vliv na pokles obyvatel prakticky ve všech velkých městech naší oblasti. Ale pro nás jsou zde další problémy, které situaci v Orlové stěžují.

První naznačil Ing. Luďek Tesař v Rozpočtovém výhledu města Orlová na léta 2017- 2021 z 6/2016. Mimo jiné uvedl: „Orlová nemá problémy, aby to bolelo. Je to taková cukrovka, ty finance města, ale zanechává to těžké následky, když se to neřeší. Město disponuje obrovským objemem nadbytečného majetku, který musí financovat. Je to jedno z nejdražších měst v republice na obyvatele. Orlová opravuje dosavadní majetek ještě méně, než ostatní města v republice – řádově z poloviny než bývá zvykem. Cestou je snížit provozní výdaje a přebytečného majetku se zbavit“. Bohužel tuto situaci se nám dosud nepodařilo dořešit.

Druhým podnětem je zajímavé republikové hodnocení měst nazvané MĚSTO PRO BYZNYS. V něm jsou od r. 2008 posuzována všechna větší města Česka v oblasti „podnikatelského prostředí“ a „přístupu veřejné zprávy“. Obě hlavní oblasti jsou podloženy 17. dílčími ukazateli. Je to kupř. aktuální rozvoj, komunikace, vzdělávání, poplatky, atd. Z 22 měst Moravskoslezského kraje se v r. 2016 na prvním místě umístil Třinec. Orlová byla na místě posledním. Za posledních 5 roků se Orlová v „podnikatelském prostředí“ pohybovala od 19. do 21. místa (průměr 20,8). A u „přístupu veřejné zprávy“ od 3. do 19. místa (průměr 13,4). A jak jsme se z toho hodnocení poučili my? Jak jsme využili tam uvedené náměty?

Na třetí problém upozornila podnětná práce STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA LÉTA 2016 - 2022 z února 2016 zpracovaná policií. Analýza konstatovala, že úbytek našich občanů „není způsoben úmrtím občanů, nýbrž postupným stěhováním orlovských občanů do jiných obcí.….Občané si staví rodinné domky za hranici Orlové, odcházejí do Petřvaldu, Dolní Lutyně, Dětmarovic apod. Ale do Orlové se stěhují početné rodiny ze slabších sociálních vrstev a nepřizpůsobivých občanů z různých koutů republiky, kteří sami potřebují asistenty, aby si byli schopni vyřídit úřední záležitosti na úřadech a jiných institucích. Jejich počet je v průměru 621 za rok“.

Když si uděláme jednoduchý propočet vývoje skladby občanů města Orlové, pak za předpokladu, že tento trend bude pokračovat, za 14 let budou převažovat nepřizpůsobiví občané. Ve skutečnosti to bude bohužel podstatně dříve. Tedy možná již za 10 let bude Orlová městem převážně seniorů a nepřizpůsobivých.

Základní otázkou je, zda tento trend lze vůbec změnit!

A čtvrtým problémem je velký nezájem našich lidí o věci veřejné. Podívejme se jen, kolik občanů má zájem o zasedání městského zastupitelstva! A dále, jaká byla účast u nás na posledních našich komunálních volbách - 22,65 % voličů, atd.

S bolestí připomínám, že na všechny tyto problémy jsem dříve jak na zasedání MěZ, tak v ON poukazoval.

Samozřejmě, že Orlová má také svoje světlé oblasti. Uveďme třeba naši minulost, významné osobnosti, které z Orlové pocházejí, krásnou zeleň ve městě atd.

Musíme tedy a to urychleně se vší intensitou začít pracovat na reálném SP. Zatím jsme nezačali nejšťastněji. Začátkem letošního roku jsme zrušili strategickou komisi a neustavili strategický výbor. Přešlapovali jsme! Vím, že teprve nyní jsme obdrželi dotaci na strategii. Podle původního harmonogramu jsme měli začít začátkem letošního roku. A my jsme teprve v srpnu ustavili řídící skupinu! A co je zcela zásadní musíme vtáhnout do této práce naše občany! Jím musí záležet na tom, zda budou žít ve městě, kde budou pouze senioři a převažovat nepřízpůsobiví, nebo tam, kde přes nemalé peripetie začne město vzkvétat!

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
21. září 2017

Kam kráčí Orlová?

z IP 109.231.140.*** | 24.9.2017 18:24
Souhlasím, dobře napsáno. Pokud si pamatuji, tak strategii města měla řešit Pracovní skupina pro strategický rozvoj města již v roce 2011. Bohužel bez konkrétních závěrů. Taky by mě zajímala tato věc. Podle studie švýcarských studentů architektury měla být v lokalitě Sadová provedená výstavba obytné zóny. Jelikož je to území v majetku RPG Byty, tak oni měli provést realizaci. Otázka je, zda vedení města jednalo s RPG Land a zda byly nějaké předběžné dohody. Taky se mluvilo o výstavbě RD v lokalitě Rajčula. Město asi nemá pozemky pro výstavbu RD.