Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Krajčova tabulka

Člen našeho klubu Ivan Krajčo sestavil tabulku účasti obyvatel vybraných okolních měst v komunálních volbách. Pokusme se spolu nad těmito údaji zamyslet.  Samozřejmě nejprostší je podívat se, které město bylo „nejlepší“. A pochopitelně jdeme-li na opačnou stranu našeho hodnocení, tak i pohled, kde občané svoje právo volit využili nejméně. Asi se shodneme, že účast obyvatel v komunálních volbách do značné míry vypovídá o zájmu občanů o věci veřejné. A o to je prakticky závěr Krajčovy tabulky bolestivější. V tomto hodnocení je situace pro Orlovou, kde žijeme a většina z nás má svůj domov, bohužel nepříznivá. Jsme buď na posledním nebo v roce 2006 na předposledním místě. Samozřejmě se lehce stav konstatuje a podstatně hůře se hledá řešení!

Ďáblův advokát mi našeptává myšlenku, proč se máme trápit s nízkým zájmem obyvatel o věci veřejné! Vždyť i málo voličů může zvolit dobré zastupitelstvo, progresivní radu, osvíceného starostu a obec bude vzkvétat! Asi tato argumentace nebude zcela na místě. Zjednodušíme-li si situaci, pak v prvé řadě při aktivním zapojení řady občanů je možné z více vhodných kandidátů na uvedené funkce „vybírat“.  Dále více angažovaných obyvatel přinese zejména svojí detailní znalostí v místě svého bydliště řadu kvalitních podnětů a námětů k řešení nahromaděných problémů.  A v neposlední řadě - každý z nás jsme pouze „nádoba křehká a nemůžeme se vyvarovat chyb a omylů“! A nutně tedy každý zastupitel, radní, starosta a místostarostové potřebují průběžný ohlas „z druhé strany“. Tedy kvalitní a průběžnou oponenturu své práce! Znát jak se na ní dívají naší spoluobčané! Jinak v lepším případě si budeme myslet, že to děláme nejlépe jak to jde a doslovně zlenošíme! A v horším, že si v rámci svých funkcí postupně najdeme cestičky, které nám tam více, tam méně „zpříjemní“ náš osobní život. Zkrátka a dobře začneme tyto posty více méně pro svoje  osobní výhody zneužívat. Nechci vůbec domýšlet situaci, co by mohla dokázat organizovaná úzká skupina lidí (řádově v desítkách) při snaze si „cíleně pomoci“.

Ptáme se tedy, proč se o zprávu věcí veřejných v Orlové zajímá prakticky pouze každý čtvrtý občan! Vždyť v Dětmarovicích je to každý druhý  a v Bohumíně každý „dvouapůltý“! 

Způsobil tento dnešní nezájem intensivní rozvoj těžkého průmyslu (dolů a hutí) v minulém období a příchod řady brigádníků? Snad asi také, ale vždyť okolní města byla „postižena“ stejně ne-li více a Karviná, Havířov jsou významně před námi! Co děláme v Orlové jinak (možná i hůře), že vztah občanů k našemu městu je posuzován spíše v hospodách čtvrté cenové skupiny než na zasedáních zastupitelstva města, na besedách s občany atd.

Můžeme žehrat na své občany a různě hanlivě je označovat! Ale tím pouze zastíráme svoji bezradnost a možná neschopnost řešit tento pro naše  město patrně zásadní problém. Můžeme si připomenout, jakými netradičními postupy začínal v Bohumíně starosta Vícha „lákat“ své obyvatele na besedy s občany. Prostě chtěl, téměř za každou cenu, zjistit jejich názor na další rozvoj svého města! A je třeba říci, že se mu to do značné míry daří. Dále by mohlo být užitečné založit osadní výbory v okrajových oblastech Orlové. Vždyť Na Výhodě a v Zimním dole fungují dobře a občané mají o řešení svých problémů nefalšovaný zájem! Jejich založení připadá v úvahu kupříkladu v Orlové -městě, vzpomínané oblasti „traktorové stranice“, oblasti Zátiší apod. Možná by se nám mohla sejít i zkušenost z mého rodiště, kdy byli významní občané osobními dopisy zváni na vzpomenuté besedy. Také bychom měli posoudit pravidelné zveřejňování informací kupříkladu o probíhajících výběrových řízeních, aby naše činnost byla pro naše občany transparentnější.

Tento úkol - zvýšení zájmů naších občanů o věci veřejné - je pro nás zcela zásadní a měl by být zadáním pro všechny volené představitele našeho města a i pro všechny pracovníky městského úřadu.

Doc.Ing.Václav Kafka, CSc.

Účast v komunálních volbách (%)
Město  2006 2010 Nárůst
Dětmarovice  48 49 1
Rychvald 43 43 0
Bohumín 40 40 0
Petřvald 37 37 0
Havířov  22 34 12
Karviná  27 33 6
Orlová  25 28 3

Krajčova tabulka

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se