Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Ještě jednou Krajčova tabulka

V ON dne 18.3.2011 jsem se zamýšlel nad skutečností, že v posledních dvou komunálních volbách (r. 2006 a 2010) byla Orlová procentní účastí svých voličů ze sedmi okolních měst prakticky na posledním místě (25 % a 28 %).  Tedy zhruba řečeno pouze každý čtvrtý Orlovák rozhodoval o správě celého města!

Úvaha byla doplněna i možností, že přes tuto skutečnost může mít město zvoleno kvalitní zastupitelstvo a radu a tedy být progresivně řízeno.  Uvedené zamýšlení však dále dokládalo, že vyšší zastoupení angažovaných obyvatel jednak pomůže svými podněty ke kvalitnějšímu řešení problémů města. A že angažovaní obyvatelé města významně přispívají k hodnotné a průběžné oponentuře zvolených „otců města“! Názory byly dokumentovány pozitivními zkušenostmi z blízkého Bohumína. Tedy řešením není „osvícená vláda“, ale maximální zapojení obyvatel do všech oblastí zprávy města. A účast v komunální volbách je ten první a minimální krok, který mohou obyvatelé udělat!

Na uvedené zamyšlení obratem reagoval v ON 1.4.2011 předseda osadního výboru (OV) Výhoda Ing. Jiří Bobrek. Mimo jiné uvedl, že když po volbách kolem r. 2000 neměla Výhoda svého zastupitele, tak založili svůj OV, poněvadž si chtěli řešit své problémy sami. Prostě občanům na Výhodě to nebylo jedno! Nežehrali, nenadávali po hospodách (jak bohužel více méně dělá řada obyvatel naší Orlové), ale pragmaticky jednali. A jistě se mnou budou souhlasit i další občané Orlové, že tento OV pod vedením Ing. Jiřího Bobreka skutečně řeší problémy Výhody! Autor ve svém příspěvků dále kritizoval řadu zastupitelů, kteří zasedání zastupitelstva „trpně prosedí“! A musím mu v tom dát jednoznačně za pravdu! Skutečně se tak opravdu děje! Pisatel také navrhuje, aby zastupitelé byli v těsném kontaktu se svými spoluobčany! I zde se plně podepisuji! Navrhl, aby členové zastupitelstva měli „své úřední hodiny“, kdy by je občané mohli navštívit a probrat s nimi své problémy. Mladý zastupitel mgr.Miroslav Chlubna za Nezávislé (NEZ) okamžitě (v ON 15. 4. 2011) vyhlašuje své zastupitelské „úřední hodiny“. Jeho zkušenost je taková, že během tří „otevřených dveří“ jej nenavštívil žádný občan. Slovy nikdo! O čem tato skutečnost svědčí? Asi spíše o velké hloubce problémů nezájmu občanů o záležitosti svého města!

Doplňme, že k problematice nezájmů občanů se ještě v ON vyjadřuje i mladý Filip Dembický. Uvádí „Na Krajčovu tabulku bych reagoval stručně: každý víme, že pasivita je nebezpečná věc, zvláště v demokracii. NEZ jsou teď u moci, mohou to změnit. Pevně v to věřím“. Konec citátu. Připomeňme si, že je to jeden z perspektivních mladých lidí Orlové, kteří reprezentují „dětský parlament“.  Strašně rád bych si nyní přál, aby Filip měl pravdu a NEZ to opravdu mohli změnit!  Připomeňme si, že NEZ mají pouze dva zastupitele v Orlové z 35 (tedy 5,7 %)! A úvaha v ON z 18.3.2011 k většímu zapojení občanů je přes dva (spíše výjimečné) ohlasy, tedy spíše „výkřikem do tmy“! Snad ani nevíme prakticky „jak na to jít“, aby se do zájmu o věcí veřejné skutečně zapojovali naší obyvatelé! Klademe si otázku zda je  správná „bohumínská cesta“, kdy občané byli zváni na besedy o svých problémech údajně s příslibem občerstvení zdarma! Nevíme (s výjimkou názoru Filipa Dejvického) zda orlovská mládež chce být do tohoto procesu (spíše „běhu na dlouhou trať“) vůbec zapojena! Nebo již rezignovala a jejím cílem je z našeho města postupně odejít?

Myslím si také, že k tomuto, pro naše město zásadnímu problému, by se měli vyjádřit i nejvyšší představitelé našeho města. Nebo mají jiné, efektivnější řešení než aktivizovat občany ke zprávě věcí veřejných? A přiznám se také, že jsem trochu očekával (ale jsem asi stále poněkud naivní), že se k této závažné otázce vyjádří i zástupci dalších volebních stran města Orlová. Také by se možná i ON v rámci svých anket, mohly pozeptat naších spoluobčanů na jejich názor.

Nicméně přiznám se, že mne poněkud mrzí, že k tomuto, patrně pro Orlovou kardinálnímu problému, dosud nezaujala stanovisko řada rozvážných, moudrých a zodpovědných občanů našeho města.  Tedy tak zvaná „mlčící většina“! A ti by se měli (není-li jim situace našeho města lhostejná) jasně vyjádřit a měli by být vyslyšeni!

Doc.Ing.Václav Kafka, CSc.

Krajčova tabulka 2

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se