Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

error V této anketě jste již hlasoval(a).
  1. Ano 435
  2. Ne 507


Kulaté zastupitelstvo

Vážení čtenáři dovolím si svým pohledem komentovat desáté, tedy kulatinové zastupitelstvo.
Pro všechny jen připomínám, že se jedná jen o mé názory a můj pohled na věc.

Zastupitelstvo začalo v 9:00 hod. Starosta nás vroucně přivítal a pak se schvaloval program jednání. Oba body, které navrhli členové NEZ, již dříve, v programu zůstaly.

Nebudu rozpitvávat každý bod, který se na zastupitelstvu projednával. To že dostaneme dar od OKD, který bude darován Polici ČR, je důležité, ale u těchto bodu panuje všeobecná shoda a není o čem psát.

Zajímavým bod, který potvrdil mé úvahy z podzimu 2011, byly úpravy rozpočtu. Jedním z bodů bylo odebrání (snad vráceny, pozastaveny)  finančních prostředků na projektovou dokumentaci na ZŠ Polní (speciální škola). Důvodem odebrání finančního krytí, bylo nevyhlášení dotačního programu na rekonstrukci budovy pro účely pečovatelského domu. Na toto jsem upozorňoval, když se finanční prostředky schvalovaly. Již tehdy jsem věděl, že dotační programy v následujících létech vyhlášeny nebudou. Někteří z nás to nechtěli slyšet. Důležité je, že jsme to stihli zastavit včas (zastupitelstvo), když ještě nevznikla žádná finanční újma a nedošlo na tzv. zmařenou investici.

Převody nemovitostí - u tohoto bodu jednání jsme se vrátili k pozemku, kde chce pan Solich (Cukrárna Magnolie) vytvořit podzemní solnou jeskyni a nadzemní dětské hřiště. Je zajímavé, jak některé odbory změnily svůj postoj k možnému prodeji pozemku. Na podzim bylo souhlasné a dnes zamítavé. Absurdní přišlo vyjádření odboru výstavby, který napsal, že nesouhlasí s převodem pozemku v centru města. Ještě že dostavba od pana Durčáka bude mimo centrum města!! S tím totiž nedávno zmiňovaný odbor souhlasil.

Docela zajímavá diskuze byla u vymáhání pohledávek. Je mnoho způsobů jak tuto problematiku řešit, některé zajímavé padly i na zastupitelstvu. Musíme přiznat kus pravdy panu Sliwkovi, který navrhuje včasnější upozornění na dluh (nedoplatek). Je pravda, že když lidé o svém dluhu ví včas a nedosahuje ještě ohromných výšin, jsou svolnější jej rychleji zaplatit. Jinak s účinností vymáhání pohledávek v našem městě nemůžeme být spokojeni.

 Volební řád, zde rada města jako kolektivní orgán (vždycky mě fascinuje, že někdo změnu navrhne, se poté schovává za prohlášení - to my všichni kolektivně) navrhla změnu jednacího řádu ve volbě členů rady města, starosty apod. Navrhla nechat volby veřejné a jen když to zastupitelstvo rozhodne, budou tajné. Zastupitelstvo tuto změnu neschválilo, takže volby jsou nastaveny tak, že budou tajné a jen když zastupitelstvo rozhodne, budou veřejné.

Novým radním byl zvolen pan JUDr. Polášek. Vznikla  zajímavá situace, když členové SPOZ navrhli na radního Ing. Tomáše Kuču, který kandidaturu nepřijal.

Na zastupitelstvu byl volen nový předseda finančního výboru.   Stal se jím pan Jurček z ODS. Členkou finančního výboru byla zvolena pani Ing. Jurášková. Zastupitelé za NEZ  pro tento návrh nehlasovali. Ne že bychom proti ní něco měli, ale zdá se nám divné, aby z jedné strany byli ve finančním výboru dva lidé.

Na řadu přišly dva body „z naší dílny“. Prvním bylo přejmenování náměstí 28. října na Havlovo náměstí. U něho jsme dopředu věděli, že naše snaha rozpoutá alespoň diskuzi, i když návrh neprojde. Diskuze byla a nakonec náměstí zůstane pod názvem 28. října, a pokud všechno půjde dobře, na radnici v Orlové Městě přibude bysta Václava Havla. Vše bude závislé na financích.

Asi „nejtřasklavější“ bod, bylo řešení problematiky SMO m.a.s. Šlo o prodej tepla, které nám  distribuuje SMO m.a.s. Již dopředu jsem věděl, že Rada města v pondělí 13. 2. neodsouhlasila prodej této části podniku. Důvodem byl údajně  jeden přihlášený zájemce. Přesto jsem nechtěl bod stáhnout. Neboť pořád platí usnesení zastupitelstva o prodeji této části podniku.  Pořád si myslím, že pokud by mělo k prodeji dojít, má to být po důkladné analýze důsledků prodeje směrem k městu, jeho občanům a samotné SMO a rozhodnout by mělo zastupitelstvo. Na zastupitelstvu jsem byl vyzván, abych na sebe podal trestní oznámení za to že jsem zcizil a zveřejnil dokument, který najdete v odkaze v článku „Dopady prodeje“. Je třeba připomenout, že tento dokument byl údajně zpracován vedením SMO, m.a.s. Zajímavý postoj našich zastupitelů!! Místo toho, aby posuzovali, co je tam napsáno a proč s tímto zcela zásadním materiálem, který dokládá minimálně značnou rizikovost prodeje tepla pro město, nebyli seznámení alespoň radní, když už ne celé zastupitelstvo tak se řeší zástupná věc.  Já mohu pouze  konstatovat, že dokument mi byl vhozen do schránky a to ve více než jednom exempláři. Kdo mi jej doručil nevím. Asi to byl někdo, kdo měl velký zájem teplo neprodat, Skutečností je, že zastupitelstvo návrh na zastavení prodeje jakékoli části SMO,m.a.s. (tedy i tepla) neodsouhlasilo. Rada a tedy SMO to může tak následně učinit!

U tohoto bodu se hlasovalo o doplnění programu, aby byl zřízen výbor k SMO, který bude řešit jeho dlouhodobou koncepci. Návrh podal pan Sliwka.

Již dnes vím, že řešení tepla se na zastupitelstvo vrátí. Tentokrát v tom „prsty mít nebudu“.

Zpráva z kontrolního výboru. Kontrolní výbor, kterého jsem členem, kontroloval DKMO. A tuto zprávu předložil zastupitelstvu. Pak pan předseda Vojáček, aby si „udržel svou židli“, vydal prohlášení k zastupitelům ohledně zaslání odpovědi panu Lapšanskému, aniž by to věděli zastupitelé. V této zprávě jsem byl zmíněn, že za všechno „vlastně můžu já“.

Jsem nadšený, že dokážu manipulovat čtyřmi dalšími lidmi, kteří ve výboru jsou. Pak já „jsem vedl ruku předsedy“, aby to podepsal a i poslal.  Co se vlastně stalo?

Pan  Lapšanský podal návrh na prošetření nedodržování usnesení zastupitelstva 45/3, které se týkalo zasílání informací o dopadu hornictví do příslušného osadního výboru a pracovní skupiny.

Pan předseda svolal první schůzi výboru až po více než 30 dnech a tím porušil zákon o obcích. Jak jí svolal, nebudu se rozepisovat. Zde jsme se navzájem seznámili a byl nám předložen podnět od pana Lapšanského. Taktéž padla informace o tom, že na odpověď máme 30 dní, což již prošlo. Dnes vím, že panu Lapšanskému, stačilo napsat, že se jeho podnětem budeme zabývat, ale to na výboru nikdo neřekl. Protože jsem se k danému případu vyjádřil, byl jsem pověřen ostatními na vytvoření zprávy. Tu potom ostatní schválili elektronicky. Pan předseda po schválení návrh zprávy podepsal a zaslal panu Lapšanskému. To je jediné pochybení. Za zprávu, co jsem vypracoval si stojím. Na doložení správnosti uvádím, že i Rada města na svém zasedání 30.3.2011 bod 237/8 č. 3 si byla vědoma nedodržení usnesení: „ukládáOŽP vyžádat si z OKD, a.s. Dolu Karviná písemné plnění podmínek rozhodnutí MŽP k EIA týkajících se města Orlová za rok 2010 a dodatečně zaslat důvodovou zprávu Osadnímu výboru Zimný důl-Lazy“.

Na vystoupení pana předsedy Vojáčka jsem nereagoval, neboť by se z toho stala konfrontace.

V kontrole usnesení byly, schváleny tři změny. Na můj návrh bylo přijato, že rozklíčování položek u vyúčtování bazénu dále trvá (zveřejnění financí). 

V diskuzi jsem upozornil zastupitele na termín spolkové výstavy a spolkového večera a podal jsem jednu interpelaci, kterou jsem neměl v plánu. Požaduji, aby se někdo zabýval, kolik nás bude stát provoz a udržování ZŠ Polní, pokud bude ležet ladem, nezačne tam rekonstrukce a kolik nás budou stát úpravy ZŠ Jarní, aby tyto prostory byly připraveny pro děti ze ZŠ Polní.

17.2.2012

Mgr. Miroslav Chlubna

Kulate zastupitelstvo

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se