Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Jak si stojí naše Orlová ve srovnání s jinými městy

Týdeník EKONOM je od r. 2008 vyhlašovatel hodnocení 205 měst v České republice v oblasti podnikatelského prostředí a přístupu veřejné zprávy. Každá oblast je posuzována 21 až 25 dílčími kritérii. Toto porovnání je vedeno pod názvem město pro byznys.

Je zřejmé, že žádná subjektivně stanovená kritéria nemohou plně charakterizovat situaci v konkrétním městě. Každé srovnání však může inspirovat, nabídnout náměty a přimět k zamyšlení.

V letech 2008 až 2010 vydávali zpracovatelé souhrnná pořadí všech hodnocených měst za celou ČR. Umístění Orlové (2008 – 192. místo, 2009 - 197. pořadí a 2010 - 127. příčka) nebylo příliš lichotivé.

Možná poněkud výmluvnější obraz může poskytnout pořadí 22 hodnocených měst Moravskoslezského kraje v těchto létech. Tam se Orlová od r. 2008 až do 2012 umístila na 21 (předposledním), 18., 10., 19. a 21. místě. V roce 2013 jsme se dělili s Jablunkovem o 15. a 16. příčku. Dodejme, že první pozici již třetí rok obsazují Odry.

Podívejme se na některá zjištění roku právě ukončeného. Tam jsme se v první komplexní oblasti podnikatelského prostředí dostali až na 19. místo. Ale v druhém souhrnném okruhu  - přístup veřejné zprávy jsme se umístili na relativně příznivém 10. pořadí!

V oblasti podnikatelského prostředí jsme jednoznačně na posledním místě v podílu podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu). Stejné místo máme také v podílu firem ve městě (počet právnických osob na 1000 obyvatel) a vývoji počtu ekonomických subjektů (jejich počet se nemění) !  Lichotivé je 3. místo za výši ceny za odvoz odpadu. Ukazatel stability krajiny (poměr ekologicky pozitivně využívané plochy ku negativně využívané) nás řadí na 12.-13. pořadí. Samozřejmě, že ve znečištění ovzduší nemůžeme být na předních místech (17. umístění). Není také pro nás příznivé, že v počtu registrovaných pacientů na jednoho lékaře jsme až na 21. místě! Jako relativně neutrální vyznívá hodnocení cen pozemků a bytů (9.-12. místo). Situace v poklesu počtu  obyvatel je oceněna nelichotivým 18. místem. A samozřejmě není příznivý i stupeň nezaměstnanosti (15. místo) a dlouhodobá nezaměstnanost (21. pořadí).

U hodnocení souhrnného okruhu  - přístup veřejné zprávy je poněkud méně příznivý získaný podíl financí z Evropské unie na 100 obyvatel (16.  umístění). V první polovině pomyslného žebříčku jsou vynaložené kapitálové výdaje městem (10. místo) a  podíl výdajů věnovaných na veřejnou dopravu (6. místo). Negativně (19. - 21. umístění) je hodnocena podpora webových stránek města. Naproti tomu pozitivně je hodnocen test elektronické komunikace (5. místo) a počet strážníků (2. pořadí). Na začátku druhé poloviny umístění je průměrný počet dětí ve třídě (13. místo) a úřední hodiny úřadu (14. místo).

Samozřejmě, že řada zejména negativních ukazatelů v hodnocení má své dlouhodobé historické důvody (kupříkladu dopady dříve budovaného těžkého průmyslu na Ostravsku a současné omezování těžby uhlí), které je problematické rychle změnit.

Nicméně měli bychom se nad uvedeným porovnáním měst se vší vážnosti zamyslet a zpracovat hlubší analýzu naší situace. To bude asi úkolem pro správní orgány města. Následně hledat poučení u měst, která mají relativně podobné podmínky jako naše Orlová  a umísťují se v posledních třech letech lépe. Příkladem může být třeba blízký Bohumín (8.-11.místo) a dokonce i Třinec (2. až 7. příčka).

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

Jak si stojí naše Orlová ve srovnání s jinými městy

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se