Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Můj pohled

Tento článek je reakcí na nepravdivý e-mail, zveřejněný na portálu pana radního Danělišyna. V tomto článku stálo: „Pan Mgr. Chlubna, který lže a podvádí a byl ze svých lží a podvodů několikrát usvědčen? Když tvrdil, že v okolních městech se souhlasem s hornickou činností zabývají zastupitelstva těchto měst. Bylo mu předloženo, že v Karviné vždy rada města a v Doubravě zastupitelstvo proto, že tato obec radu nemá. V daném případě nešlo totiž o nic jiného než o snahu eliminovat Radu města Orlová, jinými slovy uměle měnit výsledky voleb.
Pan Chlubna se stal členem kontrolního výboru zastupitelstva města. Mimo jiné prováděl kontrolu i takovým způsobem, že do kontrolního zápisu o výsledku kontroly uvedl i člena, který se kontroly vůbec neúčastnil. Podvádět v kontrolním výboru, to přece vůbec nevadí. Proto tedy ani neuznal za vhodné vyvodit z toho osobní důsledky.
Pan Chlubna si užil svých pět minut slávy, kdy pompézně rezignoval na účast v radě města. Zapomněl ovšem tento hrdina na skutečnost, že s tímto úkonem jsou spojeny i zákonem určené povinnosti. Tímto zákonem je zákon o střetu zájmů a podle tohoto předpisu je veřejný činitel, jehož funkce skončí, povinen do třiceti dnů od této skutečnosti podat písemné prohlášení o střetu zájmů.
V každém případě je nepochybným porušením zákona, když takovouto povinnost splní nikoli do třiceti dnů, ale až po třičtvrtě roku, a to až po důrazné výzvě registračního orgánu. Kdo pohrdá zákony jako volený zastupitel, pohrdá i občany – dosud neuznal za vhodné se omluvit.
Vrcholem postupu pana Chlubny budiž to, že kontrolní výbor, jehož je dosud členem, si naplánoval provedení kontroly podaných prohlášení o střetech zájmů. Kontrola byla provedena, kontrolní výbor pochybení v tomto případě svojí nedbalostí neodhalil a tak ani pan Chlubna neráčil zachovat si alespoň tehdy morální tvář, kdy mohl před zastupitelstvem vystoupit, uvést své pochybení a omluvit se. Elegantně a bohabojně mlčel.
Je možné, aby takovéto jednání zavdávalo oprávnění kárat jiné a kázat jim o morálce a dodržování předpisů?“

Přestože uvedené záležitosti jsem již dříve podle mého názoru plně vysvětlil, nebo (pokud k mému pochybení skutečně opravdu došlo) i napravil, považuji za vhodné nereagovat siláckými slovy nebo akty a opakovaně události popíši.   Rozdělím odpověď na části, podle toho, jakých “nepravosti“ jsem se měl dopustit.

Je pravda, že na zastupitelstvu konaném v prosinci 2011 jsem řekl: „ V jiných městech o těchto věcech rozhodují zastupitelstva města. Co se týče jednání s OKD, my jsme výjimkou“. Věta je ale vytržena z kontextu proneseného. Informaci o projednávání v jiných zastupitelstvech jsem získal od pana Ing. Hájka (vedoucí odboru Města Orlová). A jak to bylo na zastupitelstvu? Zastupitelstvo města tehdy jednalo o zrušení usnesení 45/3, které ukládalo radě města vyčkat, než rozhodne o žádosti OKD, na vyjádření pracovní skupiny pro životní prostředí a hornictví a příslušného osadního výboru. Orlová je výjimkou v tom, že občané, kterých se tato činnost dotýká nejvíce, a o tom jsem mluvil, se k tomuto nemohou vyjádřit. Materiály rady města jsou neveřejné a lidé se o nich dozvědí, až po projednání v radě. Kdy už je rozhodnuto. V mnoha městech se o těchto věcech mluví na zastupitelstvu a zastupitelstvo ukládá radě. Nelze vytrhnout pronesenou větu z kontextu celého jednání a prohlásit, že „Chlubna lže“. Právník města na tomto jednání, dokonce prohlásil, že zastupitelstvo města si může tuto záležitost atrahovat do své působnosti.

Dnes také vím, že si některé získané informace od úředníků města musím i několikrát prověřit, tehdy jsem to nepředpokládal. V této věci je to jediné mé pochybení.

K pochybení kontrolního výboru, uvedením člena, který se kontroly vůbec nezúčastnil. V loňském roce jsem s kolegou z kontrolního výboru měl provést kontrolu stížností, podání a petic, které za rok 2011 došly na Městský úřad. Kontrolu jsem provedl sám. Mou chybou se toho kolega nezúčastnil. Po předložení výsledků kontroly kontrolnímu výboru, jsem byl dotázán, jestli tam má být uveden kolega se mnou. Bylo mi sděleno, že je to obvyklá praxe. Nezáleží a do této doby nezáleželo, kdo na tom pracoval, ale že byl v kontrolním týmu, který měl kontrolu vykonat. Takto jsme byli poučeni staršími a zkušenými členy kontrolního výboru a paní tajemnicí. Já jsem reagoval, že je mi to jedno, jen to nesmí poškodit Kontrolní výbor, ale pokud je to zavedená praxe, tak, ať je to tak. Ve stejném duchu mluvil i kolega. Pan JUDr. Luka, který, se k materiálu vyjadřoval, měl na tuto situaci jiný názor, který jsme respektovali. Kontrolní výbor uvedl panu JUDr. Lukovi své argumenty, prostřednictvím paní tajemnice, ale ty nebyly přijaty.  

O této situaci jsem informoval předsedu NEZ Orlová doc. Ing. Václava Kafku, CSc. a i klub, kde jsem jim nabízel i rezignaci na funkci v kontrolním výboru. Kolegové neshledali mé jednání jako podvodné a doporučili mi zůstat ve funkci.

Opomenutí podání prohlášení o střetu zájmu. Ano odstoupil jsem z Rady města, přesně tak jak to bylo dohodnuto v koaliční smlouvě k určitému datu. Na úřadě jsem odevzdával věci, které jsem členstvím v radě získal (např. parkovací kartu). Při tomto jsem se paní Absolonové dotazoval (paní tajemnice Tichá měla dovolenou), zda mám ještě něco dalšího odevzdat, udělat. Řekla, že je to vše, pokud bude něco chybět, tak mi dají vědět. Opravdu jsem nevěděl, že mám odevzdat prohlášení o střetu zájmů. Proto jsem se i úřednice ptal, nejsem právník. Radní města mají tu výhodu, že jsou na tuto skutečnost upozorněni na jednání rady města a tam je jim i předán namnožený tiskopis. Zde mohla snad paní tajemnice projevit dobrou vůli a informovat i mě. Bylo by to sice po termínu, ale bylo. Následně mi došel dopis, nebo mi bylo vzkázáno, že se mám dostavit do kanceláře pana JUDr. Luky. Ten mi předal důraznou výzvu ke splnění tohoto aktu s časovým limitem. Ještě ten den jsem prohlášení odevzdal. Za způsobené problémy jsem se v kanceláři omluvil ihned panu JUDr. Lukovi. Ten měl k tomuto komentář, že se nemám omlouvat, ale konat dle zákona. Paní tajemnice Tichá mi prohlášení vytiskla a to jsem obratem v její kanceláři vyplnil.  Také jí jsem se omlouval. Z jejích úst zaznělo, že nejsem první ani poslední a že je to teď v pořádku. Nenapadlo mě se ještě omlouvat na zastupitelstvu. Opět jsem zase chytřejší, omluva mi nedělá problém.

Kontrolu v kontrolním výboru jsem nekonal, ale protože jsme byli poučeni již několikrát (v jiných kauzách), že v těchto případech děláme jen statistický úkol a to kolik mělo být prohlášení odevzdáno, kolik jich bylo odevzdáno a pokud je rozdíl tak proč. V listopadu počty „seděly“, kolegové to provedli správně. Proč nepoukázali na můj nedostatek nevím.

V žádném případě se necítím jako podvodník a lhář, tak jak je uvedeno v článku p. Danělišyna. Vím, že nejsem dokonalý a že mám své mouchy. Vím, že jsem i pochybil. Nicméně v článku p. Danělišyna jsou tvrzení podána zcela účelově, a to tak, abych byl co nejvíce očerněn a abych se již nevyjadřoval k dění ve městě.

Asi jsem někomu udělal čáru přes rozpočet a je mě třeba umlčet. Srovnávat zatajování informace zastupitelům o defraudaci pěti milionů korun s mým údajným pochybením je hodně silné kafe. Pořád si myslím, že v zatajování informace neudělali chybu úředníci města, ale vedení města (volení zástupci) a to je ten problém. Protože jsem se na toto doptal já, tak bylo nutné ihned něco najít a zveřejnit to, aby se mluvilo o něčem jiném, než o defraudaci. Já mohu prohlásit, že se nenechám umlčet.

Lidé kolem mě, kolegové z NEZ a sympatizanti souhlasí s mými kroky a podporují mou práci. Jedině pokud oni usoudí, že mám skončit, skončím.

Mgr. Miroslav Chlubna

Orlová 7. Března 2013

Můj pohled

z IP 91.103.166.*** | http://www.orlovak.com/ | 8.3.2013 08:40
MIRKU.
Podle mého názoru mají pánové Luka s Hájkem hlavně máslo na hlavě. A co se týká názorů Ing. W.Danělišina na jeho osobních stránkách, z toho si nedělej hlavu. Všichni ho známe. Pro svůj prospěch je ochoten říkat cokoli a spojit se třeba i s ďáblem. Pro své konání si vždy najde důvody, omluvu a to správné vysvětlení. Měl by se nad sebou zamyslet a já vím, že hlavně zastydět. Myslím také, že starostu Michalíka spojení právě s Danělišynem velmi poškozuje.
Tvé kroky a práci jsem nikdy neviděl jako populistické! Právě naopak. Když se přijímalo a rušilo usnesení 45/3, byl jsem u toho a vím, kdo tohle usnesení navrhnul a taky, kdo i proč ti jej musel rušit! Za odchod z RM, pro nedodržování podepsané koaliční smlouvy koalicí cca půl roku po volbách, před tebou smekám. Vůbec, sestavit a nechat podepsat takový dokument koaliční partnery, bylo v Orlové průlomové a nanejvýš prospěšné.
Nedej se zastrašit. Dík za to co děláš a jak to děláš, protože jinak by MNOHO lidí nad městem Orlová DÁVNO "zlomilo hůl"!

R. Lapšanský
z IP 193.86.67.*** | 25.3.2013 07:37
Máme tedy jako občané pane Chlubno rozumět Vaší filipice tak, že opoziční politici nemusí dodržovat zákony, že vy je dokonce můžete porušovat?
z IP 91.103.166.*** | 26.3.2013 18:27
Vážený pane Zachariáši, zákony nemohu porušovat,stejně jako všichni. Vše jsem v určené časové lhůtě napravil, tak jak mi určil evidenční úřad. Kdyby to bylo jinak, jistě by mi s radostí udělili pokutu. Nebo by bylo na mě podáno trestní oznámení pro porušení zákona. 
Nad rámec jsem vše vysvětlil, jak to bylo.
To, že se mě někdo snaží účelově poškodit interpretací, která je hodně za hranou slušnosti, je jeho věc. Pokud máte jiný názor, mějte jej.  Přeji Vám krásný den. Chlubna

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se