Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Mimořádné zastupitelstvo Nemocnice

K tomuto komentáři mimořádného zastupitelstva k Humanizaci náměstí a hlavně k nemocnici v Orlové jsem potřeboval malý odstup. Byl jsem tak naštvaný na některé kolegy zastupitele, že by byl komentář čitelný až po desáté hodině a jen pro plnoleté.

Prvním bodem jednání byla Humanizace náměstí, jak budeme postupovat dál. Firma odmítá dodělat to, co započala, za ty peníze, díky kterým zvítězila ve výběrovém řízení a chce 58 milionů navíc.

Napsali dopis, kde bylo uvedeno, že pokud město Orlová nepřistoupí na jejich podmínky, tak nedodělají započatou práci a mně se nejvíc líbí, že jsou ochotni se s městem dohodnout na tom, že náměstí dostaví, ale jen když město přistoupí na jejich návrhy. Podle mě to není už ani vydírání, ale rovnou diktát.

Pan právník nám vysvětlil, že je lepší se domluvit, protože jestliže se nedomluvíme, tak může stavba stát i několik let. Stejně bude stát několik let, ale nakonec jsme odsouhlasili jednání, kde se pokusíme o smírné řešení. Peníze navíc nedostanou. Dohodu o ukončení smlouvy bude muset schválit zastupitelstvo. Uvidíme, co se dohodne.

Mě zaráží fakt, že jsme opět využili služeb externích právníků, i když máme na městě právní oddělení. Nikdo z vedení města mi na tento můj dotaz neopověděl. Ptal jsem se dvakrát.

Někdy také uvažuji nad tím, proč na městě, tak i na ministerstvu, kraji apod. chtějí mít co nejhorší smlouvy, tedy smlouvy výhodné pro firmy. Proč nemáme ve smlouvě, že firma musí do daného termínu udělat to a to a pokud ne, tak běží penále. Proč máme bankovní záruku ve výši asi 1,5 procenta z ceny díla, a tu můžeme získat až po převzetí díla. Jenom případná ostraha vráceného díla a jeho zabezpečení a zazimování nás bude stát o dost více, sice se můžeme se zhotovitelem soudit, ale ten když by měl platit městu, raději zkrachuje.

Druhá věc, která mi někdy přijde na mysl, že někteří lidé, jsou v těchto věcech motivováni ještě jinak, než jen zájmen města. Nemohu pochopit, jak rychle změní svůj postoj, kdy navrhují tvrdé jednání vůči firmě a po pár dnech bojují za smír a ještě obhajují jednání té firmy.

Zhotovitel také slíbil, že hned druhý den, po odsouhlasení, že se bude jednat o dohodě o ukončení smlouvy, obnoví práce na některých částech stavby. Nic zatím neobnovil, opět tedy nesplnili, co slíbili. Dopisy firmy jsou na konci v odkaze.

Musím ještě připomenout vystoupení pana radního za ANO: řekl, že jestliže budeme pořád jen takhle mluvit, tak to dopadne jak s koupalištěm. Kdy se nenechala udělat ani analýza dopadů, když se koupaliště zavře. Pořád se díval na mě. V přestávce jsem za ním zašel, řekl jsem mu že když se věc projednávala, tak jsme byli jediní kdo chtěl, aby se něco takového udělalo a bylo nám sděleno, že tam bude úspora půl milionů ročně. Během prvního roku po zastavení nám shnilo potrubí na bazén a vybudování nového bude stát asi šest až deset milionů. Upozornil jsem pana radního, ať se dívá směrem ke svým koaličním partnerům, kteří zavření koupaliště vehementně prosazovali. Pro připomenutí, byli jsme jedni z mála, kteří neslibovali zprovoznění koupaliště v předvolebních kampaních. Bylo by to drahé a město na to nemá. Jedni z těch co to slibovali, byli ti z ANO a měli na to čtyři roky. Předvedli veliké nic.

Jen pro zasmání. Začali se mi hlásit lidé, že nastoupí do funkce převozníka a budou převážet lidi po zatopeném náměstí od Prioru k úřadu, nebo od zastávek k poště. Možná by to nebylo špatné.

Druhým bodem jednání bylo vyslovení souhlasu, že můžeme požádat o dotaci na zřízení nového sportoviště v dnes nevyužívaných prostorách v Doubravanu. Všichni ti zastupitelé, kteří v listopadu, nebo prosinci hlasovali pro rozpočet, všichni zastupitelé za NEZ se zdrželi, nebo byli proti, mohli městu ušetřit asi až dvanáct milionů.

Přeložili jsme doplnění usnesení a to, že se nebude připravovat stavba nové Sportovní haly, či jinak pracovat na její realizaci, kterou má město ve strategickém plánu. Myslíme si, že je třeba zastavit veškerou přípravu této akce již v zárodku. Jednu halu ve městě již máme, sice patří kraji, ale je tu a není plně využívána, jsou tam volné hodiny.

Zde jsem se dozvěděl, že hala je třeba a že si ji naši sportovci zaslouží a prostě kluby bez ní nebudou moci sportovat. Argumentoval jsem panu radnímu z ČSSD, že předtím mluvil, že se hala nebude stavět primárně pro sportovce, ale pro širokou veřejnost. Tvrdil, že jsem to špatně pochopil, ne pan radní na tomto zastupitelstvu říkal nepravdu. Jak na veřejném projednávání strategického plánu, tak na zastupitelstvu, kde se schválil strategický plán, tvrdil, že hala bude jen okrajově využívána sportovci z klubů a bude hlavně pro amatérskou veřejnost. Jsem rád, že pravda vylezla na veřejnost a pořád si myslím, že by bylo jednodušší dostavět zázemí pro diváky v hale na Gymnáziu, než stavět novou halu.

Návrh nebyl odhlasován, ani ten náš, ani ten původní. Tak si to zaplatíme ze svého, máme peněz dost. Je divné, že pro úsporu nebyli ani ti, co hlasovali pro rozpočet. To, že jsme pro to nebyli my z NEZ je jasné, nebyli jsme ani pro rozpočet, ani neprošel náš protinávrh.

Pak přišla na řadu nemocnice.

Pro mě neskutečná šaškárna.

Prvně promluvil pan starosta, seznámil přítomné s výsledkem jednání na krajském úřadě, kde byl přítomen pan hejtman Vondrák a také jeho náměstek pro zdravotnictví. Je to už všeobecně známá dohoda. Nepíši, co řekl pan starosta, ale co se dohodlo: kraj zřídí pracovní skupinu, ve které budou dva zástupci za město Orlová a to lékař a ekonom. Do doby, něž skupina zveřejní své výsledky, se nebude konat dle usnesení přijatého 14. června, kde se jednoznačně píše, že Orlovská Interna se do prosince přestěhuje do Karviné. Také pan hejtman slíbil, že městu Orlová poskytne veškeré data, které bude potřebovat a budou souviset s Orlovskou nemocnicí a jejím provozem. Úsměvné bylo, že pan hejtman, pronesl krásnou větu a to, že ušetřené peníze půjdou občanům kraje. To je skvělé, tak na Orlové se ušetří a peníze půjdou všude jinde, než k nám.

Pan Starosta pak vyzval pana krajského náměstka MUDr. Gebauera k vystoupení. Ten nám opakoval, že Orlovská nemocnice je ve velké ztrátě a vlastně nám tím pomáhá. Také řekl, že chápe, že se tomu novému bráníme, že to má člověk v povaze. Samozřejmě neopomněl říci, že nám tady nemocnice zůstane. Byl jsem jedním z prvních vystupujících, požádal jsem pana starostu o to, že než se bude hlasovat, tak bych rád získal čas na poradu předsedů klubů, tak aby se dotáhlo předjednané zřízení výboru, komise, či skupiny pro nemocnici, aby se hledalo i jiné řešení než to, co nabídne kraj. Následně jsem panu Gebauerovi, řekl, že každý z nás chápe provoz nemocnice jinak, to že tam

zůstane nápis nemocnice, tak to neznamená, že tam nemocnice je. Následně jsem přečetl informaci z pečovatelského domu, jak to zkomplikuje život jejich klientům. Doslovný text je na konci.

Pan náměstek opomněl říci, že v Karvinské nemocnici je původně zaměstnán a také, že kandiduje na primátora Karviné.

Kolegové z ČSSD se chytili jako mantry, revokace usnesení z kraje. Pan Gebauer řekl, že tu revokaci za ANO nepředloží.

K projednávanému bodu se také vyjádřil pana Saxa, který byl ekonomem v Karvinské nemocnici. Na jeho vystoupení reagoval pan Gebauer, že ho těší, že bude jmenován do té skupiny. Také vystoupení pana Petra Koláčka, a to že materiál projednávaný a odsouhlasený na kraji k Orlovské nemocnici nebyl odsouhlasen zdravotním výborem kraje. V materiálu se psalo, že byl odsouhlasen.

Bylo by dobré připomenout, že ještě před necelými dvěma roky byla Orlovská nemocnice na tom nejlépe. Co se za tu dobu stalo, nechápu. Je to však období kdy se moci na kraji ujala koalice složena z ANO, ODS a KDU-ČSL.

Také zkusím vysvětlit, jak se počítá ztráta Orlovské nemocnice, tedy jak mi to bylo vysvětleno. Čísla jsou jen ilustrační. Orlovská nemocnice má např. za rok 900 výkonů, Karvinská 100, což je dohromady tisíc a tedy 100%. Ztráta je dohromady v obou nemocnicích 40 milionů. Protože Orlovská nemocnice má devadesát procent výkonů, pak tedy má i devadesát procent ztráty.

Po diskuzi byla krátká přestávka, kde se domlouvalo, co zřídíme za orgán a kdo tam bude. Nakonec se nezřídilo nic, prý to není třeba a zřídíme ji, až se ukáže, že by to bylo dobré udělat. To, že ztratíme drahocenný čas, není důležité. Nejvíce mně však překvapila změna postoje kolegů z ČSSD. Ihned po jednání na kraji mi volal jejich předseda klubu a sám řekl, že těm na kraji nevěří a že by bylo dobré něco udělat. Navrhnul jsem zřízení komise, výboru, aby hledala vlastní cestu pro záchranu nemocnice. Vím také, že podobný nápad měl i pan starosta. Nevím, co se změnilo.

My v NEZ a ZPL jsme se dohodli, že zřídíme vlastní odbornou skupinu (hlavně z ekonomů) a ta bude propočítávat pět variant fungování Orlovské nemocnice. První – současný stav, tedy fungování pod krajem a pořád bude součástí Karvinské nemocnice. Druhá – současný stav, tedy fungování pod krajem, ale bude samostatná. Třetí – převedení celého provozu pod město Orlová. Čtvrtá – převedení provozu pod město Orlová a vytvoření personální unie s Bohumínem. Páté – provozování nemocnice soukromým subjektem. Jakmile bude materiál vytvořen, zašleme jej lidem v nemocnici k připomínkování a kontrole. Následně budeme čekat, jak to dopadne na kraji, ale budeme připraveni.

Pokud by měl někdo z veřejnosti zájem pracovat na daných variantách, budeme jen rádi. Můžete se přihlásit na našem emailu. Má to však dvě podmínky. První – ten dotyčný nesmí být členem politické strany nebo hnutí, které jsou v současném zastupitelstvu, kromě NEZ a ZPL a to včetně jeho nejbližších příbuzných. Druhé – veškerou práci bude konat zcela zdarma a neposkytne ji nikomu bez souhlasu vedení NEZ a ZPL Orlová.

V různém jsem poděkoval za vyřízené interpelace, hlavně tu, kdy jsem po jediném akcionáři žádal veškerý materiál k plynovým kotelnám. Ten mi jej odmítl dát s tím, že představenstvo SMO jej zveřejní do konce srpna 2018. Podal jsem stížnost kontrolnímu orgánu a ten do týdne rozhodl, že se

město Orlová zachovalo nezákonně a musí to napravit. Což se stalo. Materiál již visí na webových stránkách SMO a odkaz naleznete na konci.

Je však zarážející, že rada města nijak nekoná proti nezákonnému postupu představenstva. Není to totiž poprvé, co se takto někdo musel domáhat informace z této firmy a výsledek byl vždy stejný. SMO odmítlo zveřejnit, kraj dal rozhodnutí, kde jednoznačně rozhodl ve prospěch stěžovatele.

Mgr. Miroslav Chlubna
23. července 2018

Odkaz na  plynové kotelny najdete zde

Materiál k humanizaci s dopisem od zhotovitele: 2-1- 

Druhý dopis zhotovitele: Dopis-zhotovitel-2

Vyjádření domu Pohoda: Seniori-a-nemocnice

Vážený pane Drozdíku,

Informace o dění kolem interního oddělení Orlovské nemocnice sleduji v médiích – prozatím mne nikdo ze zastupitelstva města o situaci neinformoval, ani nás o vyjádření nežádal. Podle posledních zpráv z médií je situace do podzimu „zafixovaná" – probíhají další jednání. 

Otázkou samozřejmě může být, nakolik mají novináři informace přesné.

 Do areálu nemocnice jsme se jako zařízení sociální péče pro skupiny klientů, kteří potřebují rozšířenou zdravotní péči, stěhovali právě proto, abychom byli potřebné úkony připraveni díky nemocničním lékařům zajišťovat rychle a s náležitou odborností. Změna režimu spolupráce s nemocnicí by na náš provoz měla tedy opravdu vliv.

Díky absenci konkrétnějších informací ale nedokážu posoudit, jak velký.

 K situaci se mohu vyjádřit, ale pouze pokud mne k tomu vyzve přímo někdo ze zastupitelstva. 

A rozhodně to ale nechci dělat přes prostředníka. Věřím, že to pochopíte. 

Ivana Wykretová, 
ředitelka domovů AMBROSIE
a Domácí péče SOS

Mimořádné zastupitelstvo Nemocnice

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se