Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Mám výhodný nájem

Zveřejněno se svolením vedení Orlovské NEZ.

Mám výhodný nájem

V poslední době se dozvídám, že mám pronajatý prostor od města za velmi výhodných podmínek. „Samozřejmě, že je to pravda.“ Vždyť Chlubna „nikdy nic kloudného pro město neudělal, jen vyváděl městské, či jiné peníze a kde mohl, město okrádal a okrádá “.

Jak je to tedy popravdě?

Já, Mgr. Miroslav Chlubna, nemám žádný výhodný nájem. Byl jsem pověřen vedením Pionýrské skupiny „DEVÍTKA“ k uzavření smlouvy, která nás opravňuje používat prostory od DDM v jeho odloučeném pracovišti Spirále za jednu korunu. Nájem není můj, Chlubny, ale Pionýrské skupiny. V této skupině jsem volený statutární orgán.

Do odloučeného pracoviště Spirála jsme se dostali kolem roku 2000. Tehdy město Orlová do těchto míst přesunulo KOTVU a tato měla v náplni i výpůjčku prostor takovým organizacím, jako je DEVÍTKA. Za roky, co si vzpomínám, tak tu byl za stejných podmínek AZIMUT, POSEIDON, Český svaz žen, DOMINO, KLUB Studentů apod.

V té době měla Pionýrská skupina tři funkční oddíly, klub mladých a za nedlouho vznikl PC KLUB. Do stěhování jsme sídlili v prostorách základní školy Mládí, kdy i tady jsme měli vše zdarma, a to díky rozhodnutí ministra školství, že organizace podobného typu jako jsou PIONÝR, JUNÁK apod., mají mít prostory ve školách zdarma, neb je to ve veřejném zájmu. Záleželo tedy jen na řediteli školy, jestli si nás tam nechá.

Problémy začaly kolem roku 1999, kdy cokoliv, co se ve škole stalo, „bylo dílem Pionýrů“. Začali jsme hledat náhradní prostory jak pro věci, které jsme potřebovali na tábor, tak pro funkčnost oddílů.

Našli jsme azyl v KOTVĚ. Byl to nový nízkoprahový klub (sociální služba) s dalšími prostory určenými pro neziskové organizace, kdy jim prostor byl vypůjčen zdarma. To všechno mohlo být i díky osvícenosti tehdejší rady města, protože jak vedoucí KOTVY, tak ostatní vysvětlovali tehdejším politikům, že jestliže budou chtít po těchto organizacích nájem nebo provozní náklady, oni je nemají kde získat a budou muset požádat město o dotaci nebo omezit svou činnost, či skončit. Při poskytnutí dotace, která se zvažovala, se argumentovalo tzv. kolečkem, kdy vlastně v konci město samo sobě platí za prostor. Naše organizace poskytovaly sociální službu ve městě, které má mnoho dětí ze sociálně a finančně slabých rodin. Naše organizace byly kolikrát jedinou možností pro jejich volnočasové aktivity.

Tímto způsobem to fungovalo asi do roku 2007. V této době vedení města rozhodlo o převodu DDM do majetku města, s tím bylo spojeno sloučení KOTVY a DDM. Tehdy jsme opět jednali s tehdejším vedením města, vyvrcholilo to naším dopisem, kde jsme požádali o výpůjčku prostor pavilonu C v KOTVĚ. Domluvilo se osm organizací, které by obsadily většinu prostor. A byli jsme schopni zaplatit i nějaké provozní náklady. Ten záměr mám ještě někde doma. Vedení města nám tehdy přislíbilo, že se nic pro naše organizace nezmění a že budeme moci v prostorách zůstat za stávajících podmínek.

Pochopili, že fungování těchto organizací je ve veřejném zájmu, a také si uvědomili, že tato činnost je pro město velmi prospěšná a za pár peněz. Jen si uvědomme, kolik je bude stát provoz Majáku, ta částka je v milionech oproti tisícům.

 Před rokem za mnou přišla paní ředitelka DDM s tím, že bychom měli výpůjčce prostor dát nějakou právní formu a domluvili jsme se na částce 1,- Kč. S tím souhlasilo i vedení DEVÍTKY a já byl, jako statutární orgán, pověřen podepsáním smlouvy a úhradou nájmu.

Po celou dobu, co jsme byli ať již na základní škole, tak i v KOTVĚ a DDM, jsme bezplatně zapůjčovali svůj majetek ostatním organizacím ať již městským nebo nám podobným. Bylo mnoho lidí, kteří využili prostor nám svěřený s naším majetkem, který mohli po domluvě využívat za jediné podmínky - vše musíte vrátit v pořádku zpět nebo nám říci, co se vám „povedlo“ a pak se domluvíme. U nás se scházela odnož Benjamínu Hajcman, paní Milada Ptáková začínala v naší klubovně.

Dnes také poskytujeme většinu nástěnky u městského úřadu Psímu útulku v Orlové.

V poslední době jsme se jako PS dostali do krize. Já už nemám sil neustále odrážet útoky na mou osobu přes Pionýr, kdy lidé nechápou, že mé politické angažmá nemá, kromě mé osoby, s Pionýrem nic společného. A to vždy jenom proto, že nemám strach upozornit na nějakou chybu. Vždyť podobně to bylo, když jsem upozornil na defraudaci pěti milionů. Dnes to jsou nepravdy na zastupitelstvu města.

Také máme krizi lidskou. Lidé, kteří se u nás léta věnovali dětem a mládeži z Orlové, se emancipovali. To se dělo po celou naši historii. Z naší PS vzešly oddíly a kluby pod vedením manželů Vilhelmových, Luďka Niedermeiera, Aleše Pakosty. Dnes je od nás člověk ve vedení FUTRY. Také je i jiná doba, mladí lidé mají nové možnosti, které se snaží využit, no a v neposlední řadě je odradí od této činnosti práce, stěhování, rodina.

Jen pro připomenutí veškerou činnost naši lidé vždy vykonávali bezplatně. Dnes se tato činnost nazývá dobrovolná a v jiných zemích si takovýchto lidí váží a oceňují je.

Vlastně už dva roky a něco dělám soustavnou činnost, to znamená pravidelné schůzky, já sám. Kolegové mi pomáhají hlavně o víkendech.

Proto se v listopadu roku 2014 sešlo vedení PS a rozhodlo, že si nechá čas na rozmyšlenou do léta, jestli a za jakých podmínek budeme pracovat dál. Tuto informaci jsme předali jak vedení PIONÝRA v kraji, tak na město Orlová, panu Ing. Kozákovi, s tím, že nebudeme letos žádat žádné dotace.

Vždy jsme jednali čestně. Když se nám v minulosti akce, na kterou byla přiznána dotace, nepovedla, tak jsme dotaci nečerpali a oznámili to poskytovateli dotace.

Dokonce jsme si dovolili některý náš nepotřebný majetek již darovat jiným organizacím v Orlové např. Horolezcům, Futře. Další bude následovat.

V květnu nám na mou adresu došel dodatek smlouvy, bez předchozího projednání, kde po nás chtěli, abychom platili 22 tisíc ročně za energie. Smlouvu nám zaslala paní ředitelka DDM na doporučení města Orlová. Po dohodě s kolegy ve vedení, jsem měl odpovědět, že dohodu neakceptujeme a očekáváme výpověď z prostor s tří měsíční výpovědní dobou. Suma, co se po nás chce, je zcela likvidační a diskriminační. Sportovní kluby mají dotaci na činnost a ještě v mnohém dotovaná sportoviště, či zcela zdarma. Organizace našeho typu nemohou o dotaci na nájem požádat, nedovoluje to metodika pro čerpání dotací. Vydělat peníze opravdu nemáme kde a sponzorů je poskrovnu.

Vlastně to všechno urychlilo naše rozhodnutí, Pionýrská skupina „DEVÍTKA“ Orlová končí. Její poslední akcí bude tábor ve Velkých Karlovicích. Končíme ve 49 roce naší činnosti. Jsme jedna z posledních Orlovských dětských organizací, která má historii delší než 25 let. Prostor ve Spirále uvolníme do 1. září.

 Vzpomínejte na Pionýry z Devítky v dobrém a budeme rádi, když si na Celoměstském dni dětí v Orlové každoročně připomenete, že to byl náš nápad, něco takového v Orlové udělat.

Děkujeme za podporu a já děkuji svým kolegům za práci pro děti a mládež, krásně prožitá léta, a že to tolik let vydrželi.

Mgr. Miroslav Chlubna
vedoucí PS DEVÍTKA
30. května 2015

Zasláno do Orlovských novin

Mám výhodný nájem

z IP 37.48.32.*** | 11.6.2015 19:25
V minulém volebním období jste jako člen kontrolního výboru byl usvědčen ze lži a podvodu. Kde se ve vás bere ta drzost
být v tomto nejvyšším kontrolním orgánu zastupitelstva opět a dokonce se nestydíte zastávat funkci předsedy tohoto orgánu.
z IP 91.103.166.*** | 11.6.2015 20:34
Dobrý den, vím, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Což je i případ mé údajné lži a podvodu v kontrolním výboru. Jak se vše stalo a událo jsem vysvětlil v článku "Můj pohled". Najdete jej na podstránce články. Stačí si to přečíst.
Do vedení kontrolního výboru mě zvolilo nové zastupitelstvo a nemám problém z tohoto orgánu odejít, pokud to budou zastupitelé chtít.
Jinak se nemám za co stydět, nepodváděl jsem a nelhal jsem.
z IP 193.85.230.*** | 12.6.2015 10:14
Nejste pane Chlubno sami. Takto likvidačně přistupuje vedení města v čele s ing.Kučou (dříve stejně i otcem Jaromírem Kučou)ke všemu, co se tu tvořilo řadu let a na čem pracovaly desítky a možná stovky dobrovolníků. Je to v oblasti spolkové činnosti, sportu, dětí a dalších

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se