Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Nemám pojmenování pro vzniklou situaci

Vážným jádrem sporu na zasedání zastupitelstva města dne 12.2.2014 se stal dříve schválený forenzní audit na prověření dvou odborů městského úřadu. Na jeho zpracování bylo v listopadu 2013 zastupitelstvem po „bouřlivé“ diskusi uvolněno 1,5 mil Kč. Audit se loni pochopitelně nestačil provést. Proto bylo potřeba tyto finance převést do roku 2014.

Zopakujme si, že snad posledními podněty pro zadání auditu dvou odborů byla snad náhodně zjištěná zpronevěra úřednice, která postupně (v létech) vyvedla na cizí účet 5 mil Kč. Dále opět náhodné objevení neodvedení do městské pokladny 5 tisíc Kč za poplatky občanů u další pracovnice (kolik celkově neodvedla se neví, poněvadž podklady „zmizely“). A dále o úrok z prodlení ve výši 500 000 Kč, které muselo město uhradit finančnímu úřadu! Tuto částku  se naštěstí podařilo po dlouhém jednání a odvolání nakonec získat zpět!  Bylo tedy jasné, že jsou zde vážnější problémy a je nezbytné provést hlubší prověrku.

A spíše „formální“ převedení financí na r.2014  znovu zvedlo lavinu námitek proti auditu! Kupříkladu: Minulý audit provedený v SMO (Služby města Orlové) k ničemu nevedl! Můžeme si jej udělat vlastními silami! Jsou to vyhozené peníze, které se dají využít jinde! A další podobné výhrady. Zajímavé je, že tyto námitky zaznívaly zejména z „největší“ opoziční strany.

Marně předseda představenstva Bc. Klčo zastupitelům vysvětloval, že v r. 2013 provedený audit SMO za cca 900 000 Kč, který zjistil  způsobenou škodu a ztráty z finanční neefektivity za více než 34 mil Kč, se již nejen zaplatil, ale „vydělává“! Firma TENZA, a.s. uzavřela mimosoudní dohodu o narovnání s SMO a zavázala se uhradit nejpozději do 28. 2. 2014 v úhrnu částku 1.500.000,- Kč. Dále díky příznivým výsledkům hospodaření za loňský rok může městský rozpočet roku 2014 nad rámec schváleného rozsahu počítat s přínosy ze strany SMO v celkové výši přes 2,5 mil. Kč. Je třeba si uvědomit, že další částky se vymáhají soudně. A jejich ukončení můžeme očekávat v budoucnu. Je tedy zřejmé, že tam audit skutečně nastartoval obrat k efektivnímu hospodaření.

Marně auditor města Orlová dokládal, že není v jeho silách v žádném případě provést tuto náročnou prověrku. A ze zkušeností také víme, že v těchto případech je nutný pohled  „cizích očí“, poněvadž řadu vlastních problémových situací považujeme již za „standardní“!

Bohužel v obou hlasováních zastupitelů „ono formální převedení“ financí získalo pouze 17 hlasů! K přijetí usnesení chyběl vždy jeden hlas!

Tedy, pokud se nenajde jiné řešení, tak forenzní audit na oba odbory nebude! Nebudeme tedy mít kvalifikovaný materiál, který by nám pomohl  pokračovat v procesu, který se tak slibně rozběhl u SMO.

Znovu opakuji, že bych si nejvíce přál, kdyby výsledkem bylo, že vše na úřadě města funguje zcela správně! A to by i odpovídalo skutečnosti, že drtivá většina jeho pracovníků je plně zodpovědných.

Neznám však vysvětlení proč v současné situaci v Orlové se někteří zastupitelé tak usilovně brání této prověrce! Samozřejmě se mohou nabízet různé výklady! Rozhodně jsem však přesvědčen, že naší občané, u kterých se budeme v listopadu ucházet o hlasy, by se měli přijít podívat jak se jejich zástupci k této situaci staví! A měli by také dát svůj názor patřičně najevo!

Doc.Ing.Václav Kafka,CSc.   
12. února 2014

Nemám pojmenování pro vzniklou situaci

z IP 91.103.166.*** | 18.2.2014 16:32
Pane Chlubna tady v minimálně v jednom bodě neuvadíte úplné informace, interní auditor sice konstatoval, že v jeho silách takovýto audit není, ale také upozornil, že ho lze provést v součinnosti s krajskými auditory a to pozor! zcela ZDARMA!
z IP 91.103.166.*** | 18.2.2014 16:32
omluva, ne pane Chlubno ,ale pane Kafka.
z IP 78.102.186.*** | 18.2.2014 17:00
Milý docente.
Už jen ty se kocháš oněmi 34 mil. Jak jsi směšný. prostuduj si detailně audit a jako ekonom (pokud jsi jím kdy byl) se přesvěč o uvedených nesmyslech.
z IP 91.103.166.*** | 2.3.2014 10:18
Dobrý den, krajský úřad audit nemůže udělat zadarmo. Na zastupitelstvu nás pan interní auditor Města Orlové informoval nepravdivě. Na dotaz na kraji nám bylo sděleno, že jej lze udělat, ale za úplatu.
To, o čem pan interní auditor mluvil, je roční uzávěrka.
Mgr. Miroslav Chlubna
z IP 78.102.186.*** | 12.3.2014 12:44
No jo Tenza zaplatila 1,5 mil., ale kolik požadovalo SMO? Nedošlo zde k finanční neefektivitě, pane docente. Je všeobecně známo, že to mělo být až 7 mil. Je třeba neprodleně podat trestní známení. Slyšel jsem, že už se na tom pracuje.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se