Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Neměl by být...

Následující příspěvek - jako reakce na velice "nestandardní" příspěvek v
Orlovských novinách z 15.3.2013 s názvem "Pokus o morální výprask" - byl
nabídnut ON.. Paní redaktorka mne informovala, že místostarosta Mojžíšek ji
sdělil, že můj příspěvek a příspěvek p. Marie Pustelníkové půjde ke
schválení na radu města. Rada se sejde asi za tři týdny. I kdyby následně
rada odsouhlasila jeho zveřejnění, bude to nejméně za měsíc od události na
kterou reaguje. Takže bude zcela neaktuální. Spíše očekávám - jak se to
stávalo v minulosti - že nebude "uvolněn" ke zveřejnění

Neměl být „pokus o morální výprask“ směřován jinam?

S velice, velice smíšenými pocity jsem si přečetl v minulých Orlovských novinách (ON) příspěvek „POKUS O MORÁLNÍ VÝPRASK“. V materiálu, který redakce ON převzala se objevují slova: „lže a podvádí“, „porušil zákon“, „pohrdá zákony“, „pohrdá občany“, „má máslo na hlavě“ atd. Tento slovník připomíná doby dávno minulé, ke kterým bychom se jistě neměli vracet. A domnívám se, přesto že mám k ON dosti kritický vztah, tak se tam  v tomto podání a s těmito výrazy neměl uvedený příspěvek vůbec objevit.

A navíc je to snad čítanková situace vytvořeni zástupného problému, nebo jak říkaly naše babičky „zloděj křičí chyťte zloděje“.

Co bylo podnětem? Na zasedání zastupitelstva dne 20.2.2013 Mgr.Miroslav Chlubna uvedl, že je dotazován od občanů na údajnou zpronevěru na městském úřadě. Bylo mu odpovězeno, že je to skutečně pravda. Dostali jsme mimo jiné informaci, že pracovnice tuto zpronevěru prováděla asi 4 roky. A v květnu minulého roku byla prý o tom informována i Rada města. Řadu zastupitelů (i z koalice) tato informace oprávněně rozhořčila. Důvodem bylo, že nebyli vedením města vůbec informování. A navíc dokládali, že v zápise o jednání rady města tato skutečnost nebyla uvedena. Oleje do ohně přilil pracovník úřadu, který opakovaně zastupitelům vytýkal, že „kdyby se přišli zeptat, tak by jim to rád sdělil“! Tedy nebýt prakticky náhodné otázky, tak ani více než rok po zjištění krádeže by se to zastupitelé od vedení města nedozvěděli. A to je zásadně špatné!

Argument, že vedení města neinformováním neporušilo žádný předpis, nemůže v žádném případě obstát. Traduje se, že kdyby železničáři pouze mechanicky dodržovali všechny předpisy, tak vlaky přestanou jezdit! Zastupitelé mají svojí zodpovědnost za stav dění v našem městě. A mají také povinnost naším občanům vysvětlovat záměry a konkrétní kroky vedení města. K tomu potřebují v prvé řadě kvalitní, podrobné, ale i včasné informace. A to se tady evidentně nestalo!

Vzpomínané zasedání zastupitelstva se dohodlo na svolání tak zvaného „kulatého stolu“. Tedy schůzky zástupců volebních klubů s vedením města. A o jeho průběhu s použitím výše vzpomenutého slovníku (kde byli osočeni tři předsedové volebních klubů), zpravovaly minulé ON. Navíc ON nepravdivě informovaly o tom, že kontrolní výbor bude projednávat porušení platné legislativy dvou předsedů volebních klubů. Předseda kontrolního výboru byl velice překvapen tímto tvrzením.

Vraťme se však k oněm zpronevěřeným 5 milionům Kč. To je v podmínkách našeho města, které je silně zadluženo a schází mu peníze na velice potřebné akce, dosti silná rána. Asi není vhodné vstupovat do práce orgánům činným v trestním řízení. Nicméně v posledních ON jsme se dozvěděli, že „město, aby se situace neopakovala přijalo celou řadu opatření“ ! A znovu se tedy opakuje stejná situace! Vedení města neuznalo za vhodné (spíše nutné) připravovaná opatření prodiskutovat se svými zastupiteli? Vždyť právě oni mají životní zkušenosti z různých oborů lidské činnosti! Proto je asi občané volili! A navíc jsme opět nezaznamenali, že by tato opatření byla projednávána v radě města!  Vše tedy nasvědčuje, že vedení města i v této pro město tak zásadní záležitosti, nechce využít zkušeností svých zastupitelů. A navíc se o těchto důležitých závěrech zastupitelé dozvídají až z novin.

S neradostnými problémy, které se v Orlové objevují jsem se svěřil v „Tříkrálovém zamyšlení“ na začátku letošního roku (viz. Tříkrálové zamyšlení). Bohužel se k tomu  přidružuje záměrné neinformování (spíše zatajování) a cílené odsunování zastupitelů města od řešení některých pro město zásadních problémů. A to jak opozičních tak do jisté míry i koaličních. A to je velice závažné! Vystačí  si tedy vedení města na vše samo? Potřebuje vedení Orlové vůbec zastupitele vyjma toho, aby vedení zvolili?

Pak je opravdu na místě otázka, zda v ON vzpomenutý „pokus o morální výprask“, by neměl být směřován jinam!

Doc.Ing.Václav Kafka,CSc.

Neměl by být...

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se