Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Nemocnice Orlová

Již v pondělí 19. března 2018 jsem slíbil článek k Nemocnici Orlová. Protože minulý týden byl docela hektický, co se týče jednání o naší nemocnici, dodělal jsem ho až s odstupem a to o víkendu 24. – 25. března. Než vás však seznámím s prozatímním řešením a dalším výhledem, tak se podívejme do stručné historie.

V roce 1902 vznikla orlovská nemocnice jako první veřejná nemocnice na Těšínsku (v okrese Karviná). V roce 1958 se poprvé orlovská nemocnice zavírá, ale se štěstím ne na dlouho. Protože chyběla lůžka v nemocnících, tak se v roce 1961 opět otevírá naše nemocnice v Larischově zámku.

Zde nemocnice funguje do února roku 1968, kdy se musí narychlo uzavřít. Za provozu se propadá chodba, naštěstí, jako zázrakem, se nikomu nic nestane. Orlovská nemocnice se stěhuje do budovy Pod Lipou. Neopouští území města. Je to jen dočasné řešení a tuto budovu si již jako malý kluk pamatuji. Byl jsem zde na vyšetření na ORL. V těchto létech bylo rozhodnuto o stavbě nové budovy nemocnice Orlová. Jedná se o budovu, tak jak jí znáte v Orlové Lutyni.

V roce 1979 byla budova otevřena. V roce 1988 byla otevřena budova LDN.

Po sametové revoluci dostává orlovská nemocnice samostatnost a právní subjektivitu.

V roce 2000 dochází k prvnímu pokusu o začlenění orlovské nemocnice pod karvinskou. Plán byl vyzrazen a jak občané, tak zastupitelé se bouřili proti tomuto kroku. Dokonce z této doby je usnesení zastupitelstva, že si nemocnici převedeme do svého majetku. Tedy, že bude městskou nemocnicí. Musím ještě připomenout, že v této době měla být orlovská nemocnice výdělečná, neměla dluhy a měla peníze na účtu. Začlenění prosazoval pan doktor Michalík, tehdejší ředitel karvinské nemocnice a okresní zdravotní rada Němeček, budoucí ministr a ředitel fakultní nemocnice.

Co se nepovedlo v roce 2000, se povedlo v říjnu roku 2001. Byly to tři měsíce před tím než by byla převedena do majetku kraje. Myslím si, že kdyby o tom sloučení měl rozhodnou kraj, tak by to tak jednoduše neprošlo. Oba pánové ohlásili sloučení orlovské nemocnice s karvinskou tři dny před uskutečněním. S tím, že akci tentokrát utajili hlavně před zastupiteli a občany města. Dokonce pan Němeček tvrdil, že nebude nemocnice Karviná pobočka Orlová, ale budou to dvě stejně významné nemocnice. Což bylo vidět na razítku, kde bylo napsáno Nemocnice Karviná pobočka Orlová.

Od této chvíle to je pro orlovskou část karvinské nemocnice špatné. Když se ruší lůžka, tak v orlovské části je to vždy více lůžek, než v té karvinské, kromě posledních let, kdy už v Orlové není moc co rušit. Když jdou investice, tak orlovská část je na tom vždy hůře. Snad pouze v případě investice pro možné budoucí zaměření orlovské nemocnice a to centrální LDN pro oblast Ostravska a Karvinska. Vybudovali se nové části DIP a DIOP.

V roce 2016 chce havířovská nemocnice převzít orlovskou ortopedii, která patří dlouhodobě mezi nejlepší v Česku a patří mezi nejvýdělečnější.

V roce 2017 chce nový pan ředitel Matěj dočasně přemístit pár lékařů z orlovské interny na internu v Karviné. Jen díky lékařům z tohoto oddělení se tak nestane. Pohrozili výpověďmi. V této době orlovská interna zastupuje i bohumínskou, kde bylo dočasné omezení péče. Když své činy objasňuje pan ředitel na zastupitelstvu města, tak si s sebou vezme jednoho z lékařů sloužících na interně a jeho slova mu vyrážejí dech. Lékař mluví o bossingu v karvinské nemocnici a špatných pracovních podmínkách a o odchodu lékařů z nemocnice, pokud někoho z nich pošle do Karviné.

Vše se již dělo po krajských volbách (podzim 2016) a náměstkem hejtmana se stal doktor Gebauer, který do té doby pracoval v karvinské části nemocnice. Zdá se tedy jasné, která nemocnice bude pro něj prioritou.

V březnu roku 2018 oznamuje pan doktor Gebauer v TV Polar sloučení primariátů v karvinské a orlovské nemocnici, kdy z šesti primářů by měli být už jen tři a všichni budou mít hlavní kancelář v Karviné. Lékaři dostanou do dodatků smluv výkon práce v Karviné a Orlové.

A jak to bylo ve čtvrtek na poradě?

Začnu tím, že jsem si dovolil napsat panu řediteli Matějovi e-mail. Napsal jsem tam i svůj telefon. Pan ředitel mi zavolal a plno věcí mi vysvětlil. Dokonce i to, že sloučení primariátů není jeho výmysl, ale zřizovatele, což je kraj. Tedy hejtmana a jeho náměstků, spíše tedy odboru zdravotnického. Kde šéfuje pan doktor Gebauer.

Pan ředitel mi dal jeden slib, že nedovolí snížení zdravotní péče pro občany Orlové, tedy jinak řečeno, že budou zachována stávající oddělení v nemocnici Orlová. Co však bude dělat, když mu dá zřizovatel některé věci příkazem, nevím.

Vysvětlil mi také, že zatím není nic rozhodnuto a slíbil mi, že pokud bude pozván na zastupitelstvo, rád přijde.

Na poradě nic rozhodnuto nebylo, zatím se to odložilo, ale plán tu zůstal. Využije se pro jeho realizaci jednání o nové smlouvě s pojišťovnami, které mají k provozu orlovské části nemocnice výhrady, že je nedostatečně vybavená a má málo oddělení. Což je podobný scénář jako u ZUŠ, kdy jako argument použiji, že jsem zanedbával údržbu a investice a nakonec je to drahé, tak se nám to vyplatí restrukturalizovat na něco jiného, nebo nakonec přestěhovat a zbourat.

Na poradě nebyl nikdo za město Orlová. Pan starosta avizoval, že je pracovně pryč a nemůže tam jít, ale měla se zúčastnit paní místostarostka. Ta se porady nezúčastnila, neboť dostala informaci, že žádná není.

Co je naprosto fascinující, že jsme jako Orlová na okraji zájmu. Na krajském úřadě dělá asistentku panu Gebauerovi orlovská zastupitelka paní Brzyszkovská a náš volební okrsek v senátu reprezentuje lékař MUDr. Sušil. Nikdo z nich asi nemá potřebu se angažovat a zastat se svých lidí ve svém obvodu, nebo městě. I když u pana senátora se nedivím, toho zajímáme jen v době voleb, jak to předvedl a předvádí u výkonu jeho mandátu.

Náš předpoklad dalšího vývoje. Primariáty se sloučí, někteří lékaři odejdou, ale to zásadní bude, že postupně budou lékaři z orlovské části posíláni na výpomoc do karvinské části nemocnice, nejprve na týden, dva, pak na měsíc a nakonec na pořád. Přibude další argument k adaptaci orlovské části nemocnice a to nedostatečný počet lékařů, který svým rozhodnutím zavinili. To však v danou chvíli nikoho nebude zajímat. Důležitý je výsledek. Restrukturalizace na centrální LDN pro ostravskou aglomeraci. Všichni na tom vydělají. Okolní nemocnice budou mít více pacientů, Ostrava nebude jezdit s dlouhodobými pacienty do LDN v Klokočově u Vítkova. Jediný, kdo prodělá, je obyvatel Orlové, ale to nikoho tolik nebude bolet a mrzet, vždyť jich k volbám chodí tak málo.

Budeme dále sledovat vývoj kolem orlovské části nemocnice a možná budeme potřebovat Vaši pomoc, aby naši volení zástupci viděli, že za svou nemocnici umíme bojovat. Budeme po kraji požadovat koncepci zdravotní péče v Moravskoslezském kraji a rozhodně nehodíme flintu do žita.

Mgr. Miroslav Chlubna
26.března2018

Nemocnice Orlová

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se