Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Nemožné skutečností

V tomto komentáři 18. zastupitelstva města se budu zabývat jen tou jeho částí, která vedla k odvolání vedení města.

Po dohodě v NEZ a s dalšími politickými stranami v Orlové jsem v pondělí 10. června 2013 podal na zprávu úřadu žádost o zařazení sedmi bodů, které měly vést hlavně k odvolání dvou vedoucích pracovníků. Odvolána měla tedy být celá rada města s tím, že kromě „dvou až tří lidí“ by byli navrhováni stejní lidé „nově“. Takovéto řešení jsme považovali za vhodné také z toho důvodu, aby zbytek rady města cítil podporu i od těch, kteří odvolání iniciovali. Jednání se vedla napříč politickým spektrem včetně některých zastupitelů z koaličních stran. Všem jsme vysvětlovali, co a jak chceme provést. Sdělovali jsme jim zejména důvody, pro které chceme starostu a místostarostu odvolat. Jsou to z jejich strany neřešené kauzy SMO, vážné problémy kanalizace, „nepravdy“ ohledně nového náměstí, zneužívání Orlovských novin, kauza zdefraudovaných pěti miliónů, možný střet zájmů u pana starosty a možné pozměnění usnesení rady města, které zaručovalo panu ing. Roikovi „zlatý padák“ ve výši údajně 1 až 6-ti miliónů.

Podle zákona má zastupitel právo předkládat zastupitelstvu body do programu a podle výkladu zákona se tyto body mají projednat, pokud jsou podány včas. Náš jednací řád měl v sobě formulaci: „Požádá-li člen zastupitelstva města nebo výbor písemně radu města, aby do pořadu zasedání zastupitelstva města byla zařazena jimi navržená záležitost, projedná nejbližší rada města zařazení požadovaného bodu do pořadu nejbližšího zasedání zastupitelstva města.“ Vše jsem tedy včas stihnul, a přesto nebyly body zařazeny.

Na začátku jednání 18. zastupitelstva jsem tedy požádal o zařazení předmětných bodů do programu a dále o to, aby se o programu hlasovalo jako o celku, neboť rada není nadřazena zákonu a měla body zařadit. Pan starosta rozhodl, že o zařazení bodů se bude hlasovat. Došlo k elektronickému hlasování a najednou mělo několik lidí nefunkční hlasovací zařízení. Chyběly nám tedy dva hlasy, aby body prošly. Ihned jsem dal procedurální námitku a žádal nové hlasování pro poruchu hlasovacího zařízení. Zajímavé bylo vyjádření pana starosty, že není o čem znovu hlasovat, že návrh neprošel. V této chvíli se zvedla větší vlna protestu a došlo na vyzkoušení hlasovacího zařízení. To opět vykázalo chybu. Jen pro úplnost: vždy, když předtím nefungovalo hlasovací zařízení, tak se bez problémů hlasování opakovalo. Pan starosta dal nakonec hlasovat o tom, jestli chceme ještě jednou hlasovat o zařazení navržených bodů. Pokud návrh projde, dá hlasovat o programu jako o celku. Body tedy byly nakonec zařazeny.

Následně probíhal plánovaný program až do bodu šest, kdy se měla volit volební komise. Zde za mnou přišel jeden z úředníků s tím, že ode mne bude chtít všechny návrhy předem a písemně. Já jsem mu oponoval, že když se volilo stávající vedení v roce 2010, nic písemně nebylo a vše se doplňovalo až následně. Možná tento požadavek zazněl proto, že na jeho pozici byl v roce 2010 někdo jiný a tak to chtěl mít vše tak, jak má být. Byl to malý „zádrhel“, neboť připravit řadu usnesení chvilku trvá a já to dělal poprvé. A ještě ke všemu nám zpočátku nechtěli pomoci někteří zaměstnanci města, což se během přípravy postupně změnilo. Moc jim za to děkuji.

 I pro tyto nenadálé události vypadalo „převolení“ rady města možná jako divadlo.

Po odvolání rady města vyhlásil pan starosta přestávku na hodinu a čtvrt. Po této přestávce se již do sálu pan starosta ani  I. místostarosta nevrátili. Bylo vidět, jak berou tuto službu vůči občanům města. Myslím si, že tento den měli placen jako zaměstnanci města.

Další jednání vedl z pověření zastupitelstva předseda volební komise doc. Kafka. Následně došlo k volbě a starostou byl zvolen Dr. Jaromír Kuča a vše ostatní už znáte z tisku.

Nezávislí sehráli v těchto událostech významnou roli a očekáváme některé změny, které již obsahovala koaliční dohoda. Např. transparentnost radnice, zveřejňování celé dokumentace k výběrovým řízením, kulaté stoly i s opozicí nad problémy města (kanalizace, náměstí). Řešení kauzy SMO a koncepci orlovských sportovišť a pro občany města hlavně venkovní koupaliště.

Mgr. Miroslav Chlubna
23. června 2013

Nemožné skutečností

z IP 77.93.216.*** | 24.6.2013 09:05
doufám, že to bylo od nezávislích dostatečně prozíravé a nestali se pouze bílým koněm jiných stran s kterými byla revoluce dohodnuta. Aby nebyli zneužiti jen jako beranidlo, které se po použití na tu hrubou práci potom odloží jako dále nepotřebný nástroj. Myslím, že v takto odlišném stranické uskupení ani nepůjde vytvořit nějaká koaliční dohoda, to považuji za nemožné a když, tak jsem zvědav na její plnění. V každém případě mám o nezávislé starost, i když, jak Mgr. Chlubna uvádí, sehráli v událostech těchto dnů významnou roli. První krok byl učiněn, kostky byly vrženy, ovšem na Mgr. Chlubnou očekávané změny má tato revoluční garda jen slabý rok.
z IP 90.176.44.*** | 25.6.2013 08:52
Blahopřeji  ke změnám v Orlové. Čeká Vás mnoho úsilí něco změnit, doufám ,že to ocení zejména mladí voliči v Orlové a nebudou volit ty staré struktury.
Velmi mně překvapil postup úředníků při volbách je otázka jak dál s nimi.

Přeji hodně zdaru všem rozumným a poctivým lidem v Orlové

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se