Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Neplněné body koaliční dohody

Ke stanovisku setrvávajících stran koalice (ON č.13, s.6)

Nebývalý ohlas a řada dotazů ze strany občanů na vystoupení  NEZÁVISLÝCH z koalice v Orlové si vynucuje bližší vysvětlení našeho kroku.

V prvé řadě je velice překvapující, že někteří naší bývalí koaliční partneři (vedení města) komentují náš odchod z koalice jako „neústupnost, která je vydávána za zásadovost,… tvrdohlavé setrvávání na svých představách“. Dále „trvání na splnění jednoho bodu z mnoha .., stavět tuto podmínku nade vše …, když koaliční smlouva se průběžně plní.., nezodpovědnost vůči občanům Orlové“. Podívejme se tedy, jak byly dosud  plněny všechny body koaliční dohody, které mají „prošlý“ termín.

Článek 1.5 U veřejných soutěží postupně zajistit jejich plnou transparentnost. Údaje o každém výběrovém řízení budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách (vč. víceprací, uzavřených dodatků smluv, závad při přejímce, atd.) Termín: 3 měsíce po podpisu smlouvy - 4.2.2011.

Článek 1.7 U SMO, m.a.s. zavést úsporné hospodaření….Zavést vhodné administrativní oddělení hospodaření tepla…Provést nové odborné posouzení prodeje tepla externímu zájemci… T: 6 měsíců - 4.5.2011.

Článek 1.8.2 Krytý bazén. Cílem je postupně snížit (možná i plně odstranit) stávající dotaci…Vedení SMO připraví návrh na postupné snižování dotace. „Povinně“ bude vypsáno výběrové řízení na nového pronajimatele krytého bazénu. Zpracování auditu na postupné snižování dotace….Zahájení procesu bude nejpozději do 3 měsíců - 4.2.2011.

Článek 1.11.2 Urychleně zveřejnit reálný financemi podložený, časovými termíny opatřený, plán na řešení dopravy ve městě. T: do 6 měsíců - 4.5.2011.

Článek 1.13 Neprodleně, radou města zřídit Redakční radu Orlovských novin (RRON). RRON bude řízena Instrukcí schválenou ZM. T: nejpozději do 3 měsíců - 4.2.2011.

Článek 1.14 Odvolatelnost vybraných vedoucích funkcí městského úřadu a funkcí v orgánech společností zřizovaných městem nebo s účastí města. Zavést omezení  délky funkčních období u vybraných vedoucích funkcí městského úřadu a funkcí v orgánech  zřizovaných městem. Zajistit do 6 měsíců - 4.5.2011.

Uvedené významné body koaliční smlouvy byly - přestože mgr. Chlubna na neplnění v RM (Radě města) vytrvale upozorňoval - plněny částečně nebo nebyly řešeny vůbec. Přestože podle článku 4.1dohody se měla provádět kontrola smlouvy jednou ročně, využili jsme její článek 4.2 a vyvolali mimořádné koaliční jednání se snahou docílit „opravného kroku“. Tedy dne 4.2.2011 NEZÁVISLÍ „nepraštili dveřmi“ a neodešli z koalice! Trpělivě jsme přesvědčovali naše partnery a předkládali konstruktivní návrhy. Věděli jsme velice dobře předem, že pro některé koaliční partnery není jednoduché přijmout důslednou kontrolu přijatých závazků. Nabízeli jsme kompromisy, navrhovali změny termínů a jiná řešení vedoucí ke stejnému cíli! Tato jednání běžela prakticky do onoho 22.6.2011, kdy RM provedla onu „malichernost, zanedbatelnou věc“ - (viz Stanovisko stran koalice) s hotelem Sport.

Onen článek 1.8.1- Hotel Sport a jeho restaurace v koaliční smlouvě přesně zní „Zcela odstranit dotace města a naopak zajistit jeho ziskovost. K tomu účelu neprodleně vypsat výběrové řízení na jeho nového provozovatele.  SMO, m.a.s. se může do této soutěže přihlásit jako jeden z účastníků. Pronájem novému provozovateli se předpokládá do 1 roku od podepsání smlouvy. Současně bude posouzena možnost prodeje hotelu“. Začátkem roku 2011 byly (okamžitě - před tím to řadu let nešlo) odstraněny jeho dotace ve výši asi 2,2 mil Kč. Hotel (dva bufety a dvě restaurace) je dále podporován pouze tím, že nehradí městu dřívější nájem ve výši asi 600 000 Kč. Přehlasováním (přesněji „převálcováním“) v RM jsme si v celé nahotě uvědomili „reálná pravidla“ dodržování koaliční smlouvy v Orlové.

Je tedy zcela zřejmé, že jde o střet dvou zcela odlišných přístupů. První trvá na důsledném plnění všech přijatých článků koaliční smlouvy. Samozřejmě pokud nenastanou nové zásadní skutečnosti k přijetí společné změny odsouhlasené všemi partnery. Druhý je zcela „volný přístup“, se snahou vše nějak vysvětlit (nechci uvést „okecat“) a kdykoli to budou někteří koaliční partneři cítit jako potřebu tak sáhnou k přehlasování v RM „smlouva, nesmlouva“! Mimo jiné se to píše i v citovaném „Stanovisku…“. A NEZÁVISLÍ budou působit jako trapní statisté! Kvůli zodpovědnosti k občanům našeho města jsme za této situace museli neprodleně z koalice odejit.

Doc.Ing.Václav Kafka, CSc.

Orlová 31. 7. 2011

neplnene body

<a href="http://www.tertinis.com/gelb-korallee-adidas-copa-tango-17.1-gel_de">gelb korallee adidas copa tango 17.1</a>,<a href="http://www.tertinis.com/schwarz-rosa-new-balance-501-gel_de">schwarz rosa new balance 501</a>,<a href="http://www.tertinis.com/blau-grau-nike-superflyx-6-tf-gel_de">blau grau nike superflyx 6 tf</a>,<a href="http://www.tertinis.com/wei%C3%9F-schwarz-jordan-melo-gel_de">weiß schwarz jordan melo</a>
7 elite colin kaepernick san francisco 49ers womens super bowl xlvii jersey nfl be luvd pink www.kenchona.com/7-elite-colin-kaepernick-san-francisco-49ers-womens-super-bowl-xlvii-jersey-nfl-be-luvd-pink-smith_en

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se