Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Nepravda

Hrubé a nepravdivé zkreslení jednání Městského zastupitelstva o orlovských školkách!

Na webových a  facebookových stránkách Hnutí ANO se objevily dva příspěvky. První podepsaný Ing. Petrou Ječmionkovou místostarostkou Orlové s názvem Stanou se ze soukromých školek městské? A druhý - Nižší školné ve školkách? Prostě ne!  Oba jsou uvedeny níže.

Pro neinformovaného čtenáře z nich vyplývá jednoznačný názor, jací jsou ti (někteří) zastupitelé „nelidé“, že nepřejí 235 rodinám nižší placení školného až o 4500 Kč/rok!

Jak vlastně jednání k tomuto bodu probíhalo?  

Doplňme (velice zjednodušeně), že dle novely školského zákona, stát od r. 2013 nově přispívá na dítě v „městské“ mateřské školce. Letos to činí na dítě a rok 9500 Kč. Na dítě v „soukromé“ školce tuto částku nedává. Vznikla tak představa převést 3 (z celkových desíti) „soukromé“ školky v Orlové na „městské“. To by mělo dopad i ve snížení školného hrazeného rodiči.  Představa města byla taková, že u oněch 3 mateřských škol bude změněn statut, převedou se pracovníci a město od nich odkoupí majetek.

Zastupitelé a také občané při projednávání tohoto bodu kritizovali, že:

a)      Materiál byl připravován na poslední chvíli v časové tísni. Kupříkladu majitelky soukromých školek měly na vyjádření k tak závažnému kroku pouze 5 dnů. To bylo později prodlouženo o dalších 18 dnů.

b)      Předložené podklady neobsahovaly ani rámcový odhad odkoupeného majetku od „soukromých“ školek. Doplňme, že to bude v milionech.

c)        Údajně při jednáních se na „soukromé“ školky „netlačilo“ – můžete soukromě provozovat školku dál, ale v jiné budově a za komerční pronájem.

d)      Při jednání se opakovaně zdůrazňovalo, že v daném případě se jedná „pouze o záměr“, což se prokázalo jako nepravdivé.

e)      Jako zásadní byla přítomnými kritizována velice špatná (až chybná) příprava předložených materiálů. Toto tvrzení také v zásadě potvrdil právník MěÚ.  

Je třeba dodat, že snad na všechny předložené argumenty zejména paní místostarostka reagovala argumenty typu, že „nepřejeme lidem snížení školného, že nemyslíme na rodiče, kolik by mohli ušetřit, jak k tomu přijdou matky samoživitelky, atd“.

Po vystoupení právníka MěÚ paní místostarostka požádala o přestávku v jednání. Po ní navrhla usnesení ve smyslu, že se materiál odkládá k dopracování. Mimořádné zastupitelstvo tento návrh následně jednomyslně přijalo.  

Tedy o přijetí materiálu se vůbec nehlasovalo, k tomu by mělo dojít patrně až 19.6.2017 na řádném zastupitelstvu. Zatím nikdo tedy nemohl zabránit tomu, aby rodiče ušetřili na školkovném!!

Po tomto jednání zůstává řada otázek. V prvé řadě jak to, že byl předložen takto špatně připravený materiál! Je třeba objektivně dodat, že jediný pan tajemník se omluvil a slíbil, že podobná situace se nebude opakovat!

Proč ve věcné diskusi byli zastupitelé označování (přímo nebo nepřímo) za nelidy, kteří nepřejí občanům města snížení školkovného?  Dále, když se to již stalo, proč nebyl materiál „rychle“ stažen k přepracování?

Ale zcela zásadní otázkou je, proč na webu ANO se objeví zpráva, která zcela hrubě a nepravdivě zkresluje průběh jednání zastupitelstva města! To zcela jistě nevytváří atmosféru důvěry pro řešení řady problémů našeho města.

 A nabízí se dotaz, jak mohou být pravdivá jiná tvrzení a materiály, u kterých jsme osobně nebyli a nemůžeme si je tedy přímo ověřit?

Za klub NEZ Mgr. M. Chlubna

Důkazy od ANO jsou zde: Nepravda-ano

Nepravda

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se