Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Objektivita stranou

Opět jsem jednou neodolal a zakoupil si Orlovské noviny (ON). Dokonce v den jejich vydání. Hned na třetí stránce je článek „Otazníky kolem TEPLA“, kde pan starosta odpovídá na to, jak je to s prodejem tepla.

Co mi chybí, je vyjádření někoho z oponentů tohoto prodeje. Zase se stalo to, co je v  ON běžné, že slyšíme jen hlas z té „správné“ strany, té, co vládne radnici a tím pádem i ON. Vrcholem všeho je dokonce nepravdivé vyjádření pana starosty.

Zkusím tedy popsat, co se nelíbí na prodeji tepla mně.

Nikdo se nezabývá, jaký dopad bude mít prodej tepelného hospodářství na samotnou SMO. Pokud teplo prodáme, bude muset podle některých předpokladů město Orlová na provoz této společnosti ročně vydat ze své pokladny až o 12 milionů více. Takže při čistém zisku 40 až 100 milionů, který je plánován po prodeji tepla (to jsou peníze, které se po odečtení všech poplatků a daní objeví v rozpočtu města), je prodej výhodný jen na maximálně prvních 8 let, pak to již bude ztrátové.

Zdražení tepla pro občany je možné. Energetický regulační úřad (ERU), který v minulosti posuzoval cenu tepla v Orlové, napsal, že když teplo vyrábíme z černého uhlí, tak cena může dosahovat (promiňte mou nepřesnost) až 700,- Kč. Rezerva je tedy něco kolem 150,- Kč, o co se může zdražit. Dnes to možná bude i více, ERU to posuzoval asi před dvěma lety.  Kdyby kdokoliv z nás investoval milionové částky do takové investice, tak ty peníze bude chtít co nejdříve zpět. Výjimkou nebude ani takový gigant, jako je ČEZ, nebo jakýkoliv jiný kupec. Příkladem může být prodej tepla v Ostravě, kde mělo město Ostrava s Dalkií přímo ve smlouvě, jak může Dalkia zvednout cenu tepla, ale ta to hned v prvním roce nedodržela. Jak by to asi dopadlo v Orlové? Každý, kdo může, si bere peníze od občanů, ti platí vždy a nemají se jak bránit, bydlet se musí a teplo je v zimě důležité.

Investice na plánované akce (náměstí, kanalizace apod.). V roce 2010, když se schvaloval rozpočet na rok 2011, tak na kanalizaci chyběly peníze, které jsme měli získat prodejem pozemků u Horníka. V letošním roce získáme 40 milionů z nerozděleného zisku SMO. Což je mimořádný příjem do rozpočtu města a nahradí výpadek neprodání pozemků u Horníka.  Za vybudování plánované kanalizace zaplatíme méně než 200 milionů, předpokládaná cena byla 350 milionů, což zase musí být úspora i pro městskou pokladnu.  A náměstí, jak je na zastupitelstvu prezentováno, bude postaveno z peněz ministerstva. Pravda je jinde, jen jeden projekt na náměstí platí ministerstvo, my platíme jiný a ten je za 25 milionů. Pak je tu půjčka města za 80 milionů na opravu dvou škol, kdy celková investice do opravy těchto škol je něco kolem 60 milionů a z toho nám ministerstvo vrátí také nějaké miliony. Což takhle použít na náměstí to, co bude vráceno?

Je zajímavé, že nemáme v Orlové na údržbu a opravu některých budov. Třeba do střechy sálu na Doubravanu teče již několik let, nejsou peníze na opravu, chybí asi milion korun. Přesto stavíme nové krásné budovy, ale nemáme pak na jejich provoz a údržbu, o starých budovách ani nemluvím. Dalším příkladem může být parkovací objekt na 5. etapě, kde zatéká od samotného počátku a dodnes to nebylo spraveno. Taktéž bych se nedivil, kdyby v našem rozpočtu nakonec chyběly i peníze na zaplacení tepla a světla, které město odebírá, když správa majetku musí každý rok sestavit rozpočet jen na 95 % rozpočtu loňského.

Zjevná nepravda pana starosty. Pan starosta odpovídá na otázku: „ Je z pohledu zástupců Orlové chyba, že záměr odprodat část SMO, schválila rada města bez projednání v zastupitelstvu?“ Odpověď pana starosty je (cituji jen část): „…tato záležitost byla projednána na Zastupitelstvu města Orlové 12. prosince 2007, kde 26 zastupitelů zvedlo ruku pro prodej…“. Co skutečně schválilo zastupitelstvo v roce 2007: 206/8 Řešení problematiky SMO m.a.s bod 3. „Ukládá Radě města Orlové vejít v jednání se zájemci o odkup SMO, m.a.s., eventuálně části této společnosti, se záměrem zjištění konkretizace nabídek, ale nejednat o konkrétním prodeji.“ V roce 2009 byl tento bod revokován (zrušen). Pan starosta vědomě říká nepravdu a uvádí občany v omyl tak, aby obhájil své kroky.

Členové NEZ jsou proti prodeji tepla bez důkladné analýzy důsledků pro město, SMO m.a.s. a občany města. Toto jsme také požadovali v koaliční smlouvě.

Orlovské noviny se v této problematice opět zachovaly „objektivně“ a už také chápu, proč se chystá zákon o povinné objektivitě městských a krajských novin. Orlová může být zářným příkladem pro doložení potřebnosti tohoto zákona.

Mgr.Miroslav Chlubna

12. února 2012  

objektivita stranou

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se