Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Odchod z koalice

Mgr.Miroslav Chlubna oznámil na  zasedání zastupitelstva města vystoupení NEZ z koalice

 

Jak je známo v Orlové byla dne 4. listopadu 2010 mezi ČSSD, KSČM, SNK ED a NEZ podepsána koaliční smlouva. Její plné znění včetně termínů plnění závazků je zveřejněno na webu NEZ (http://www.nez-orlova.cz/).

Při sestavování jednotlivých článků smlouvy se vycházelo jak z návrhů NEZ tak i představ koaličních partnerů. Podepsaná smlouva v tak podrobné podobě byla sestavena možná poprvé v Orlové.

Stěžejní programové cíle (článek 1 smlouvy) byly shrnuty do 27 bodů. Článek 1 shrnuje  řešení hlavních problémů města. Uveďme alespoň některé oblasti. V prvé řadě zlepšení hospodaření města a jeho společnosti. Kupříkladu vyhlášení výběrového řízení na hotel Sport a krytý bazén (jehož by se SMO, m.a.s. mohla účastnit), omezení délky funkčních období u vybraných vedoucích funkcí MěÚ a společností zřizovaných městem. Tedy kupříkladu po čtyřech letech by byly automaticky vyhlášeny příslušné konkurzy. Dále u všech veřejných soutěží a jakýchkoli dotací městem zajistit jejich plnou transparentnost. Tedy průběžné zveřejňování podrobných informací na webových stránkách města. Samozřejmě nemohly chybět body zaměřené na řešení životního prostředí a zřízení redakční rady ON. Atd. Smlouva dále obsahovala  způsoby prosazování programových bodů (článek 3 - cestou usnesení  RM a ZM - zastupitelstva města) včetně kontroly jejího plnění (článek 4).  

Ke kontrole plnění smlouvy byla svolána dvě jednání. Z nich jednoznačně vyplynulo, že ze strany některých koaličních partnerů není chuť k plnění podepsané smlouvy. To do jisté míry dokládá i skutečnost, že v ON z ní byl zveřejněn pouze výtah a jinak v nich nebyla komentována, diskutována atd.

„Problémovými“ oblastmi při kontrole koaliční smlouvy bylo zejména životní prostředí a otázky spojené s SMO. Situace vyvrcholila v přijetí usnesení RM (rady města) k hotelu Sport dne 22.6.2011. Přes jednoznačný závazek v koaliční smlouvě (článek 1.8.2) o vypsání výběrového řízení na jeho provozování, RM rozhodla o prodloužení pronájmu hotelu SMO, m.a.s do r. 2015. NEZ před jednáním RM dopisem z 20.6.2011 upozornilo koaliční partnery, že přijetí  uvedeného usnesení je přímé porušení plnění koaliční dohody a vyvolá nezbytnost našeho odchodu z koalice.

Je skutečností, že v listopadu uzavřená smlouva má mezi našimi (nyní již bývalými koaličními) partnery řadu zastánců. Možná lze říci, že spíše většina zastupitelů z koalice smlouvu podporuje. A jsem přesvědčen, že i řada zastupitelů ze současné opozice se s ní  ztotožňuje.

Co však velice mrzí, že řada mladých zastupitelů v Orlové (byť jsou to do značné míry „hotové“ a vyzrálé osobnosti) si může „osvojit“ vzorec jednání, který nyní (ne)plněním koaliční smlouvy vznikl. A od mladých jsme si slibovali, že by mohli naše město významně posunout dál. Vyřešit (možná někdy i zbytečné) potíže Orlové. Získat důvěru naších spoluobčanů a vrátit zastupitelům a vedení města někdy i poněkud zdeformovaný kredit.

Co znamená odchod NEZ Orlová z koalice? My zůstaneme „sví“. Budeme dále prosazovat svůj program. Tam kde se budou krýt návrhy vedení města s naším přesvědčením tam je podpoříme. V případě opaku svůj hlas tomuto návrhu nedáme.

A budeme se nadále usilovně snažit o plnění koaliční smlouvy zejména v bodech, které některým vedoucím představitelům města nejsou zcela po chuti.

Doc.Ing.Václav Kafka, CSc.

Odchod z koalice

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se