Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 354
  2. Ne 418


Odpověď

Nedávno, jsem požádal pana tajemníka Městského úřadu Orlová o informace. Můj dotaz zněl takto: "Dobrý den v odpovědi na mou interpelaci ohledně České miss, je napsáno že město Orlová získalo 20.000,- Kč od společnosti SMO m.a.s. prosím o poskytnutí smlouvy, mezi městem a SMO m.a.s. na tento příspěvek, také bych rád informaci, kdy rozhodli orgány města o přijetí této částky. 

 
Děkuji za odpověď a přeji krásné dny  Chlubna"
a
a
Níže najdete odpověď. Nebudu jí komentovat. Vy jí komentovat můžete.
a
a
Mgr. Miroslav Chlubna
14. června 2016
a
a
a
Vážený pane magistře,
 
ve své žádosti o informace, zaslané mi elektronicky dne 6. 6. 2016, žádáte o poskytnutí:
 
a) smlouvy mezi městem Orlovou a SMO m.a.s. Orlová na příspěvek na propagaci České Miss 2016, a
                                                                                                                                     
b) informace, kdy orgány města rozhodly o přijetí této částky. 
 
 
ad a) 
Smlouva mezi městem Orlovou a SMO m.a.s. Orlová byla uzavřena v nepísemné formě, opírajíce se o ustanovení § 1757 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který stanoví, že „po uzavření smlouvy mezi stranami v jiné formě než písemné je stranám ponecháno na vůli, zda si obsah smlouvy v písemné formě potvrdí“.
 
Uzavření této nepísemné smlouvy předcházely zcela transparentní postupy obou dvou smluvních stran:
 
- město Orlová požádalo ředitele společnosti SMO m.a.s. Orlová o poskytnutí finanční podpory pro účely propagace města a společnosti SMO m.a.s. Orlová v rámci účasti občanky města Šárky Zdvořilé ve finále celostátní soutěže České Miss 2016,
 
- žádost města byla řádně projednána představenstvem společnosti SMO m.a.s. Orlová, které svým usnesením č. 17.3/2016 rozhodlo o poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 000,- Kč,
 
- následně byl schválený příspěvek poukázán na účet města - zde je nutno upozornit na skutečnost, že poskytnutý příspěvek je daňově neuznatelným nákladem, a společnost jej nemůže v žádném případě zahrnout do žádných kalkulací regulovaných cen (teplo, svoz odpadu, apod.), tento výdaj tedy jde vyloženě na vrub společnosti.
 
 
ad b)
O přijetí částky rozhodla Rada města Orlová svým usnesením č. 895/23 ze dne 16. 3. 2016 schválením rozpočtového opatření č. 28 ve výši 100 000,- Kč. Součástí tohoto rozpočtového opatření je, mimo jiné, navýšení příjmů o 20 000,- Kč. Tímto rada města projevila vůli příspěvek přijmout, což stvrdila přijetím výše uvedeného usnesení.
 
 
S přáním hezkého dne 

Radomír Matušek

Odpověď

z IP 175.44.8.*** | http://www.5eamh55c.com/ | 9.12.2018 12:56
<a href="http://www.seusiteimobiliario.net/viagra-generic-name-viagrar">viagra generic name</a> <a href="http://www.batmadrid.net/viagra-generico-funciona-viagrar">viagra generico funciona</a> <a href="http://www.i91r3m3z.com/viagra-25mg-price-in-india-2017-viagrar">viagra 25mg price in india 2017</a> <a href="http://www.sharonbrown.net/viagra-connect-price-in-india-viagrar">viagra connect price in india</a> <a href="http://www.2wbes304.com/herbal-viagra-wholesale-viagrar">herbal viagra wholesale</a> <a href="http://www.beckerny.net/cialis-costco-viagrar">cialis costco</a>
5eamh55c www.5eamh55c.com/

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se