Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 354
  2. Ne 418


Ohlédnutí M.Ch.

Do minulého předvolebního klání v roce 2010 jsem původně nechtěl vůbec jít. Nakonec jsem se nechal přesvědčit a byl jsem nečekaně zvolen do zastupitelstva města.

Jako nováček jsem byl účasten jednání o budoucí koalici. Nejprve nám úvahu o tom, že bychom mohli být součástí koalice, prozradila tehdy vlivná členka ČSSD Mgr. Horvátová, podle níž to byl dokonce její návrh. Následně nás oslovila i orlovská KSČM, že se s námi do koalice počítá a není jiná alternativa.

My jsme tehdy měli několik podmínek, které se promítly do koaliční dohody. Podmínky si kladli i ostatní. Také jsme měli nepsanou dohodu s KSČM, která řešila případné neplnění koaliční dohody.

Nějak podvědomě jsme tušili nebo očekávali, že pro část ČSSD a SNK-ED koaliční dohoda bude jen cár papíru. Z tohoto důvodu jsme se dohodli s KSČM, že pokud půjdeme z koalice my, půjdou i oni a opačně. Proto nakonec mohla tehdejší koalice vzniknout.  Jak to dopadlo… odešli jsme jenom my, a to s průpovídkou, že to přece Michalíkovi nenechají.

To je asi moje největší poznání, že v politice se dohody plní, jen když vám to vyhovuje a pro funkci uděláte cokoliv.

Ostatně podle mě zvolení Ing. Danělišýna do představenstva SMO a následně do rady, byl předem připravený tah a dodnes si myslím, že by si některé kroky tehdejší duo ve vedení města Michalík-Mojžíšek nedovolili, kdyby již neměli alternativu za NEZ.

Následné opoziční účinkování pro mě bylo naprosto výhodné. Podle nepsaného pravidla tehdejšího starosty, že opozice nemůže mít žádný prostor a úspěch, jsme byli slyšet jen na zastupitelstvu. Ale o to řádněji. Byl jsem to já, kdo upozornil na defraudaci pěti milionů, kterou se tehdejší rada snažila utajit. Taktéž jsme dokázali, že smlouva se zlatým padákem pro tehdejšího místopředsedu představenstva SMO Roika neprošla řádně jediným akcionářem (radou města), což potvrdilo na zastupitelstvu do záznamu pět radních a jeden následně v novinách. Zajímavé je, že SMO těsně před projednáním a schválením smlouvy pro Roika poskytlo sponzorské dary, a to SK Slavii Orlová (fotbal), Slovanu Orlová a Gracii. Nebudu se dál rozepisovat, kdo stojí nebo stál v čele těchto spolků a jestli to, opět dle mého názoru, nevypadá jako všimné za bezproblémové schválení smlouvy. Jen na okraj, podnět k trestnímu oznámení ohledně nechování se jako dobrý hospodář nebyl přijat pro ztrátu paměti některých zastupitelů.

Všechny činy vedly nakonec k odvolání tehdejší rady a navolení nové. Při tomto kroku jsem opět poznal, že odvolávaná rada chtěla udělat cokoliv, aby k tomu nedošlo, dokonce, dle mého názoru, porušili jednací řád zastupitelstva.

Posléze se ukázalo, že problémů je na Radnici podstatně více… od kanalizace, přes SMO, až po další megaprojekty (náměstí, koupaliště).

Nová rada začala pracovat. Nad problémy a jejich řešením se někdy i pohádala, což však vedlo ke zdárnému řešení problému. Do toho vstupovaly další faktory, jako např. zajímavé jednání některých vedoucích odborů, které rozhodně nepomáhalo.

Novou koalici pomaličku rozbilo nenaplnění cílů některých radních a zastupitelů (funkce, finance). Od počátku mi bylo jedno, jestli bude mít NEZ radního. Měli jsme tři podmínky a ty jsme chtěli naplnit. Povedly se však jen dvě. Adresné hlasování a nezasahování do obsahu Orlovských novin (pokud to není v rozporu se zákonem). Třetí, a to je otevřenost radnice, kdy co není tajné, bude veřejné, včetně uveřejnění záznamu ze zastupitelstva města, se plní jen částečně.

Co se mi za čtyři roky povedlo: Velkou měrou jsem svým jednáním a návrhy přispěl k adresnému hlasování zastupitelů a radních, čímž skončila éra vymlouvání se: „Já pro to nehlasoval, to oni“. Dnes si to může každý dohledat. Dokázal jsem upozorňovat na problémy a nabízet jejich řešení, bez ohledu na to, jaké budou reakce. Prostě nemlčím. Hrdý jsem, že jsem dokázal zastavit privatizaci tepelného hospodářství. To by byla katastrofa jak pro občany, tak pro město.

Co se mi nepovedlo: Už jsem to psal dříve - otevřenost radnice. Rád bych, aby vše, co není tajné, bylo dohledatelné na webu města, a to včetně smluv a jejich dodatků, výběrových řízení a zdůvodnění, proč ten a ne onen. Dokonce bych šel tak daleko, což má částečně řešit nová zákonná úprava, že smlouva je platná, pokud je v registru smluv a na městském webu. Také je škoda, že není veřejný záznam z jednání zastupitelstva města. Pro některé z nás by to sice byla pěkná ostuda, ale lidé by měli mít možnost porovnat sliby a jednání konkrétních zastupitelů.

Co nechápu: Někteří zastupitelé jednají naprosto v nezájmu občanů a města. Hlasují mnohokráte tak, aby to bylo výhodné pro ně nebo pro někoho z jejich okolí. Dokonce u některých kolegů nechápu, proč podávají návrhy usnesení, které poškozují zájmy města.

Také je pro mě nepochopitelné, že někteří z nás jednají a hlasují pro návrh jen proto, že už předem ví, že neprojde, jen aby ukázali, že jejich postoj je takový, jako deklarovali. V zákulisí ale mluví jinak a dokonce potvrzují, že byli připraveni nehlasovat pro danou věc, kdyby náhodou hrozilo, že návrh projde. Je to takové skryté pokrytectví.

Úplně nechápu, že tam, kde by mělo přijít řešení problému, dochází k politikaření, přehlížení a nakonec k neřešení problému. Vždyť nevíme, jak to dopadne, tak proč to řešit. Budeme dělat, že problém neexistuje, nebo co je ještě lepší, že vše je v naprostém pořádku.

Dlužím ještě vysvětlení k mému účinkování v představenstvu SMO. Je to pro mě neocenitelná zkušenost. Měl jsem být členem jen do schválení nových stanov, které se nakonec protáhlo až do června 2014 a já byl následně požádán, ať zůstanu v představenstvu minimálně do voleb a tím přispěl ke stabilizaci společnosti a nechal řešení nového představenstva až na nové radě.

Mgr. Miroslav Chlubna
31. srpna 2014

Ohlédnutí M.Ch.

z IP 89.176.29.*** | 4.9.2014 13:29
Zásadní článek vhodný pro uveřejnění aspoň v orlovských novinách. Co věta to perla. Zapomněl jste, že i tenisté dostali sponzorký dar a tam včele nestojí nikdo anebo jo? Hlavně Vaše zásluha o stabilizaci SMO je nejdůležitější při převaze socdem.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se