Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Ohlédnutí V.K.

Končící volební období začalo velice optimisticky. Volební strany ČSSD, KSČM, SNK ED a hnutí NEZÁVISLÍ podepsali dne 4.11.2010 koaliční smlouvu. Ta zahrnovala celkem 35 zcela konkrétních úkolů. Vytčené úkoly byly následně při kontrolních dnech doplněny o termíny a odpovědné osoby nebo orgány.

Je třeba říci, že z pohledu pozdějšího vývoje událostí tato smlouva skutečně zahrnovala snad veškeré zásadní úkoly, které tehdy stály před Orlovou.

Bohužel záhy se ukázalo, že ne všechny strany zastoupené v koalici a zejména tehdejší starosta, mají zájem na jejím důsledném plnění. Zcela názorně se to projevilo u Hotelu Sport. Tam koaliční dohoda přímo uváděla, že odstranění významných nehospodárností hotelu je třeba řešit novým výběrovým řízením a následně jiným provozovatelem. Navzdory tomuto závazku rada města pronajala tento hotel stávajícímu provozovateli SMO, m. a. s. (Služby města Orlové, městská akciová společnost) až do r. 2015. Žádali jsme o podporu důsledného dodržování koaliční smlouvy dalšího člena z koalice - KSČM. Tu jsme bohužel nedosáhli. Poněvadž jsme nechtěli nést dále zodpovědnost za neutěšený stav ve městě a situaci jsme nemohli ovlivnit, v červnu 2011 jsme z koalice vystoupili. A náš zástupce mgr. Miroslav Chlubna odešel z rady města.

V koalici bylo hnutí NEZÁVISLÍ obratem nahrazeno dvěma zástupci z Města lidem. Novým členem rady se stal Ing. Waldemar Danělišyn. A „rekonstruovaná“ koalice „pracovala“ v původním klasickém duchu dál.

Avšak ne všichni zastupitelé a radní se s tímto stavem hodlali smířit. Snad největší nevoli způsobovaly markantní nehospodárnosti v SMO, m.a.s. A tak došlo na zasedání rady (při zahraniční dovolené tehdejšího starosty) za podpory zástupců KSČM a mladých členů ČSSD k odvolání vedení SMO, m.a.s. a zadání forensního auditu této společnosti za období 2009 – 3/2013. A závěr byl jednoznačný – celková výše škod a neefektivit v SMO, m.a.s. byla kvantifikována na částku 34,5 mil. Kč. Potvrdila se také vážná situace v Hotelu Sport.

Další vývoj  situace na sebe nenechal dlouho čekat. Volební strany  ČSSD (část), NEZÁVISLÍ, Volím Orlovou, TOP 09, Město lidem a ODS v červnu 2013 odvolali celou tehdejší radu města a zvolili nové vedení města. Na škodu bylo, že se k tomuto kroku nepřidala KSČM.

Nové vedení Orlové si vytklo za cíl v prvé řadě dokončit ozdravný proces v SMO, m.a.s. a urychleně řešit palčivé problémy města. V této oblasti se nastartovaly některé ozdravné procesy. Ve městě se však objevovaly indicie, které mohly naznačovat  vážnější problémy.  Kupříkladu zpronevěra 5 mil. Kč, neodvedení do městské pokladny 5 tisíc Kč za poplatky občanů, hrozba úhrady úroku z prodlení ve výši 500 000 Kč. Bylo tedy zřejmé, že zde mohou být vážnější problémy a je nezbytné provést hlubší prověrku. Proto se připravoval audit dvou odborů úřadu.

Bohužel se začala projevovat nejednota nové koalice. Došlo to tak daleko, že byť na audit byly již uvolněny finance tak nebyl zadán! Dostali jsme se doslovně do patové situace. Přešlapujeme!

Tedy když si položíme otázku co dělat po volbách, odpověď zní jednoznačně -  především pokračovat v ozdravných krocích. K tomu je nezbytné sjednotit nově zvolenou politickou reprezentaci, tak aby skutečně vedla naše město a neztrácela čas v žabomyších rádoby zásadních „politických“ problémech. Ve městě musí být jediná politika – vést je tak, aby byli občané spokojeni! A ne, aby naši obyvatelé „závistivě“ hleděli jak sousední město jde kupředu a my bohužel pouze přešlapujeme na místě.

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
20.8.2014

Ohlédnutí V.K.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se