Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

error V této anketě jste již hlasoval(a).
  1. Ano 435
  2. Ne 507


Orlová na křižovatce

O vzrůstající nespokojenosti občanů našeho města s prohlubujícími se nešvary a jejich neřešením je asi zbytečné psát. Nelibost také rostla v řadách zastupitelů města Orlová (ZMO). Lze říci, že ZMO se dělili v zásadě na tři skupiny. První byla se stavem silně znepokojena a chtěla situaci urychleně řešit. Tam samozřejmě patřili i zástupci NEZ. Připomeňme si, že před  dvěma roky jsme pro neřešení těchto problémů - byť jsme se k tomu písemně zavázali v koaliční dohodě - jsme z koalice vystoupili a opustili místo v Radě města (RM). Druhá část zastupitelů byla také nespokojena se situaci nicméně zastávala názor, že je třeba počkat až do řádných voleb v listopadu 2014. Třetí skupina (soustředěna okolo vedení města) neviděla významné problémy ve městě a naopak se snažila téměř za každou cenu zachovat minulý stav. Je třeba také říci, že někteří zastupitelé svým pracovním místem byli přímo závislí na vedení města.  A tedy svým stanoviskem by si mohli přivodit doslovně existenční problémy.

Již delší dobu probíhala řada jednání mezi ZMO. Počet  zastupitelů v jednotlivých skupinách se měnil. Zvyšoval se počet v první skupině. Rostl postupně jak se objevovaly nové (vesměs negativní) skutečnosti. A dále dostávali osobní odvahu zastupitelé za ČSSD. První úvahou řešení byla snaha pouze o výměnu starosty MUDr. Jiřího Michalíka. Pozitivním signálem byla při dovolené starosty MUDr. Jiřího Michalika v Americe odvolání Radou města z iniciativy komunistických a některých sociálnědemokratických radních místopředsedy představenstva SMO, m.a.s. (Služby města Orlové) Ing. Roika. Předsedou představenstva byl jmenován Ing. Danělišyn, který se zasloužil o objektivní informování veřejnosti o SMO. A  dále došlo prakticky k okamžitému zadání forensního auditu SMO za období 2009 až 3 měsíc 2013. Ze šetření pražského týmu začaly prosakovat na veřejnost skutečně velice nemilé informace o nehospodárném vedení SMO. To samozřejmě ovlivnilo další  váhající zastupitele a RM byla na návrh mgr. M. Chlubny na 18. zasedání zastupitelstva města odvolána. Současně bylo navoleno nové vedení města a RM.  Její složení je nyní všeobecně známo. To ještě více uvolnilo pronikání na veřejnost o negativních zjištěních v SMO. Údajně tam přímá ztráta činí přes 34 mil Kč. Ale o tom by měli být zastupitelé a celá orlovská veřejnost informována na mimořádném zasedání zastupitelstva města dne 8.7.2013 ve 14°°hod v DKMO. Novým ředitelem SMO byl ve výběrovém řízení vybrán Ing. Jaroslav Vaněk. To je také velice pozitivní signál.

Jak je třeba uvedené události v Orlové hodnotit? V prvé řadě je třeba velice ocenit, že zejména šest volebních klubů zastupitelů v (bývalé) opozici, kteří jsou po dvou, třech až pěti se svými partikulárními a odlišnými osobními zájmy se dokázalo v této pro naše město zcela zásadní chvíli sjednotit. Samozřejmě výsledku by se nedosáhlo bez zapojení zodpovědného křídla zastupitelů ČSSD. A dále je třeba vyzvednout, že zastupitelé v tajných volbách hlasovali plně v souladu s dřívější domluvou. Samozřejmě ne pro každého z nás byli  navrhováni noví členové vedení města a RM ti nejlepší. To je zcela logické. Nicméně se jednalo o to v kritické chvíli pro Orlovou umět „docílit možného“! Pro dokreslení uveďme, že bývalá RM byla odvolána celkem 19 hlasy zastupitelů. K odvolání muselo být minimálně 18 hlasů! Tři členové vedení města obdrželi od 23 do 24 hlasů . A jednotliví radní od 21 do 24 hlasů.

Jako NEZÁVISLÍ bychom mohli nyní říkat: „my jsme to již před 2 roky říkali a na naše slova došlo!“ Byla by to sice pravda, ale tento přístup by nikam nevedl. Před zastupiteli je dnes řada zcela zásadních úkolů. Uveďme, zásadní změnu v hospodaření SMO, dořešení sporné rekonstrukce náměstí, kde bychom se měli zadlužit o dalších 50 mil Kč, úspěšné dokončení odkanalizování města, atd. Ale zejména získat důvěru naších občanů a jejich zájem o věci veřejné! A k tomu v prvé řadě musí pomoci všichni zastupitelé! Musíme získat i ty zastupitele, kteří změny nepodpořili. Kupříkladu komunisty, kteří projevili osobní odvahu! Kdybychom byli v USA tak by tato úvaha končila „.. a k tomu nám dopomáhej Bůh.“ Nicméně zkušenost naších otců říká spíše „člověče přičiň se a pánbůh ti pomůže“!

Tedy přičiňme se!

Doc. Ing. Václav Kafka,CSc.

Orlová na křižovatce

z IP 89.176.95.*** | 11.7.2013 20:34
Proc je Danělišyn stále členem rady a předsedou představenstva SMO? Michalík, Mojžíšek a Roik s Juřicou byli jeho nejlepší kámoši a ted je proti nim a hraje si na nevinného a pana čistého?  Dva roky bral prachy a neviděl ten Augišův chlív ? To dělá celý život a dělal to i v HZPO. Jmenujte kdo je kdo a nepište obecne.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se