Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 354
  2. Ne 418


Osmé jednání zastupitelstva města Orlová

9. listopadu 2011

Konečně jsem se dostal k tomu, že okomentuji průběh jednání Osmého zastupitelstva města Orlová konaného dne 19. října 2011.

Zastupitelstvo se tentokráte konalo od 15 hodin. Což mi docela vyhovovalo.

Na zastupitelstvu chyběl docent Kafka. Proto četnost mých vystoupení byla o něco vyšší než normálně.

Na začátku se schvaloval program, byl rozšířen o bod, který řešil rozpočtové úpravy a o bod k Finančnímu výboru.

Vše prošlo v pohodě.

První bod řešil rezignaci Ing. Bobreka a Bc. Ivany Fidlerové z Osadního výboru Výhoda a jmenování nových členů, včetně nového předsedy, kterým se stal p. Libor Kožušník a místopředsedou Ing. Jiří Sikora. Pan Ing. Sikora má být hlavně oporou při projednávání bodů týkající se hornické činnosti.

Další bod jednání byla volba nového osadního výboru Zimný důl, Lazy. Tento byl zvolen. Co je však zarážející, nikdo ze jmenovaných nebyl zastupitelům představen, taktéž mi v materiálu chyběl údaj, kolik lidí žádalo jmenování těchto osob. Protože materiál zdůvodňoval jejich volbu peticí. Stačilo uvést jen číslo, kolik lidí stojí za jejich jmenování do funkce. Předsedou byl zvolen p. Dušan Otaševič.

Na pořad jednání přišel blok o finančním výboru, kdy se řešila rezignace paní Ing. Kasanovy a taktéž se přednesla hodnotící zpráva finančního výboru. Nic zásadního nepřednesla.

Nevím, jestli již v této chvíli přišel na řadu materiál, kde byly úpravy rozpočtu. Dovolím si ho teď okomentovat. Odbor rozvoje majetku požádal o půl milionu na projektovou dokumentaci Základní školy Polní 963 (všichni ji známe jako Zvláštní školu, i když už se tak dávno nejmenuje). Zajímavé je, že děláme projekt na majetek, který ještě není náš a není ještě ani stoprocentně rozhodnuto jestli jej chceme. Peníze však už uvolníme. Z této školy má být domov důchodců, nebo dům s pečovatelskou službou. Těším se, jak nám za půl roku bude vedení města říkat, že tu školu musíme již vzít, když jsme do ní vrazili půl milionu korun a jak by to vypadalo. Pro jistotu byli zastupitelé dopředu upozorněni, že může jít o zmařenou investici.

Když se tento bod projednával, několik zastupitelů vystoupilo s argumentem, že jen pozemky mají hodnotu osm milionů, tak proč to nevzít. Když tato premisa padla asi po páté, zeptal jsem se, jestli již náhodou nemá vedení města nějaký záměr s těmito pozemky (prodej apod.), což napadlo i jiné zastupitele.

Možná zajímavější je, že nikdo nám neřekl, co bude s dětmi navštěvující tuto školu? Vždyť i samo vedení města přiznalo, že ze sta žáků je integrovatelných asi padesát a zbytek, musí být ve speciálních třídách. Nikdo nám neřekl, jak to bude vypadat ve třídách, kam půjdou děti, které jsou integrovatelné, kolik to bude město stát na asistentech a kam půjdou ty neintegrovatelní!! Až pár dní po jednání jsem se dozvěděl, že neintegrovatelné děti půjdou na školu Jarní, kde bude zrušen druhý stupeň. Proč nám vedení města tuto informaci nepředalo, když jí již vědělo?

V dalším jednání se promíjely penále. Zde mám návod pro naše občany, když už chcete městu dlužit, tak ať je to velká suma, třeba třičtvrtě milionu. Z této sumy vám město v pohodě odpustí polovinu, i když nesplňujete pravidla, která si sami zastupitelé (radní) určili.

Krytý bazén, tedy doplatek za jeho provozní ztrátu. To že jsme jediné město, které hradí ztrátu do výše ztráty, je skutečně „bomba“. To že nedělíme ztrátu na tzv. provozní (kdy tuto určí renomovaná firma z auditu, tak jak to udělali na bazéně v Bohumíně) a manažerskou, kdy tato je tvořena hlavně špatným, nebo nedobrým rozhodnutím vedení je také zajímavé.

Tady se tedy rozhodlo ztrátu uhradit a rada města jako jediný akcionář naší městské společnosti má zajistit rozkličování položek v příloze 4, číslo 5 služby (reklama, stočné, praní apod.), číslo 14 vnitropodnikové služby (teplo a teplá voda), číslo 15 provozní a správní režie. Už se těším, jak rada města toto nedoloží s odůvodněním, že to nelze, neboť to této akciovce nemůže přikázat.

Pak další usnesení k tomuto bodu bylo, že JUDr. Kocur a Sliwka mají nachystat možné řešení problému s bazénem a vedení města se zavázalo, že jim předloží veškeré materiály a data, které k tomuto budou potřebovat. Opravdu nevím, jak to chce vedení zařídit, když i městský auditor a i finanční výbor neměli předloženo to, co potřebovali ke svým kontrolám.

Hokejový klub HC Orlová, zde jsem měl připomínku, jestli bude město Orlová požadovat i u jiných prioritních sportu majoritní zastoupení ve vedení. Také to byla má interpelace.

Převody majetku, to byl asi druhý nejzajímavější bod. Pan Durčák bude moci rozšířit svou budovu naproti starému Prioru, která bude dvoupatrová a bude od jeho stávající budovy 13 metrů dlouhá. Dokonce jen stačilo prohlášení, že může rozebrat chodník placený z peněz EU, nikdo tento dokument nechtěl vidět. Za to pan Solich, chtěl udělat v podzemí solnou jeskyni a na povrchu dětské hřiště a u něj to došlo v první rundě k zamítnutí prodeje a pak v dohadovacím řízení k možnému novému projednání po předložení studie jeho záměru. Ve mně to však zanechalo dojem, že někdo může cokoliv v tomto městě a jiný nic, neboť se občas na některé zastupitele křivě podívá. Dokonce jde městem fáma (prosím nikoho tady nechci očernit a nemám pro to žádné důkazy), že v tom prvním případě bylo v rozhodnutí některým zastupitelům „pomoženo“.

Další zajímavý případ byl prodej objektu Cukrárny Gaja na páté etapě, hned vedle supermarketu Billa. Někdo měl o tento objekt zájem a chtěl tam udělat klubové zařízení, což pro mě znamená restauraci a automaty. Nikdo nevěděl, kdo za tímto sdružením, co si to chtělo koupit stojí, jen se proslechlo, že to jsou stejní lidé, co mají již v majetku, nebo nájmu Pizzerii Silvii, Alfredo, Restauraci Letiště, část C kulturního domu. Co je ještě zajímavější, hned vedle cukrárny má být alternativní napojení páté etapy. Má tady být nová silnice, a to by bylo s tímto napojením po prodeji. To bychom pak za velké peníze od nových majitelů koupili? Prodej neprošel.

V podvečerních hodinách se řešily minulé interpelace, kde velký rozruch vyvolala odpověď pana místopředsedy představenstva SMO m.a.s. Ing. Roika CSc. Taktéž tady byla výzva, abychom my zastupitelé nezatěžovali úředníky tímto postupem, tedy abychom neinterpelovali, ale nechali jsme si vysvětlit věci tím, že za příslušným úředníkem zajdeme. No to chci vidět, jak to bude fungovat u SMO, kdy tato společnost v tomto městě nikdy nic dostatečně nevysvětlí a je to možná horší než za minulého vedení.

Pak přišlo „různé“, zde jsem předložil první již uvedenou interpelaci k prioritním sportům a majoritnímu zastoupení městem určených lidí u prioritních sportů. Druhá interpelace byla k hlasování zastupitelů, kdy již podruhé používáme elektronické zařízení, kde vidíte kdo, jak v jakém bodě hlasoval. Proč tento údaj není u usnesení ze zastupitelstva uveden. Dnes tyto údaje můžete na stránkách města nalezt. Taktéž rád připomenu, že toto hlasovací zařízení se koupilo na můj návrh v době, kdy jsem byl ještě radní a je to snad jediná věc, která se z podepsané koaliční smlouvy splnila beze zbytku, jen s malým časovým zpožděním.

Přeji Vám krásný den Chlubna

osmé zastupitelstvo

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se