Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 354
  2. Ne 418


Plnoleté

Osmnácté jednání zastupitelstva se uskutečnilo v prosinci minulého roku. Za tu dobu některé věci pokročily, tak je doplním.

Při schvalování programu jsem požádal o rozšíření programu o dva body, a to zrušení výboru pro národnostní menšiny a zrušení Osadního výboru Zimný důl, Lazy. Své důvody vysvětlím později.

 V úvodu jednání se nám představil nový ředitel nemocnice Karviná, pod kterou patří i Orlovská část nemocnice. Je sympatický a má vize, jen doufám, že brzo nezapomene na to, že chce rozvíjet i Orlovskou část nemocnice.

 Asi nejdůležitějším bodem jednání bylo hlasování o rozpočtu města na rok 2017. Tentokrát nebudil takové vášně, jako v minulém roce, přesto tam nebyla zapracována žádná z připomínek z kulatých stolů k rozpočtu. Také nebylo pamatováno na připomínky pana Tesaře (více v článku přání).  Přesto jsme hlasovali my za NEZ rozdílně. Rozpočet byl schválen, ale to bylo jisté již dopředu.  Musím pochválit věcné připomínky pana Sliwky, má přehled a ví, o čem mluví.

 Šachový oddíl nedostal navíc peníze, v jeho výkazech byly prokázány nesrovnalosti. Zastupitelé z ČSSD jim chtěli dotaci přiznat, pořád tvrdili, že pochybení nejsou závažná. Jenže žádné takové dělení, co je závažné a co ne, nemáme. Pořád je to dvojí metr, tomu dáme, tomu ne, třeba  proto, že nás štve.  

 Podobně to dopadlo s odkoupením prostor VIP od hokejového klubu, prosazovali to lidé za ČSSD. Hokej, tedy jeho vedení, dlouhodobě neplní závazky i sliby, co dalo. Kupříkladu již měli tři splátkové kalendáře na uhrazení dluhu na dani. Žádný nesplnili a teď jim hrozilo, že nedostanou bezdlužnost a nebudou moci čerpat městské peníze. Pro odkoupení nebylo dostatek zastupitelů, pro bylo jen 14, chyběly jim dva hlasy. Mělo to ovšem dvě dohry. První, hned po hlasování. Za paní Bjalončíkovou došel starosta a zeptal se, proč změnili názor a byli proti. Ona mu odpověděla, že některé věci se dozvěděli až zde. Druhá věc. Odpoledne došla jednomu ze zastupitelů sprostá SMS od prezidenta HC, kde mu nadával za to, že komunistům chyběli dva lidi a tím pádem je to jen jejich chyba, že hokej nebude bezdlužný. 

Ještě v prosinci jel pan starosta s Marošem na Finanční úřad do Karviné za panem ředitelem, aby jej přesvědčili k vydání čtvrtého splátkového kalendáře. Pokud se tak stalo, tak pan ředitel finančního úřadu porušil interní předpisy, neb splátkové kalendáře se mohou dát maximálně jen dva. Doufám, že by byl tak hodný i na ostatní neplatiče.

 Interiéry pod krytým bazénem. Tak nakonec je budeme dotovat.  Bez jakéhokoliv závazku od SMO, případnou ztrátu zaplatí město. To je dobré podnikání. Také se to krásně zdůvodnilo. SMO nemůže jít do ztrátového podniku, ale nikdo je k tomu nenutil. Chtěli to hlavně oni.

Dokonce to má i snížit ztrátu bazénu, tak proč jsme hlasovali o úhradě ztráty ve výši 1,6 milionu.

Nejlepší byla argumentace pana starosty. Je prý problém dostat se do sauny, proto postavíme další. Je to služba pro občany apod. Pane starosto, lidé nemají kde parkovat, chodí po zničených chodnících, stojí v kolonách na Masarykově ulici a jediné, co se řeší, je Sauna? Máme další mandatorní výdaj navíc. Jen zavzpomínejte, jak nám před volbami a těsně po volbách říkali ti z ANO, že nedovolí další mandatorní výdaje, které oklešťují budoucí výdaje města.

 Zrušení výborů. Osadní výbor Zimný důl, Lazy nám nejméně čtyři roky nepředložil svou zprávu o činnosti, tím nesplnil povinnost informovat zastupitelstvo města nejméně jednou ročně. Podobně na tom je i Výbor pro národnostní menšiny. Jeho předsedkyně byla už loni mou osobou upozorněna, že má plnit své povinnosti. Zatím se to odložilo a bude se zkoumat náplň jejich činnosti a oprávněnost existence.

 To už vlastně byl konec zastupitelstva a dohru jste si mohli přečíst v článku Ke střetu. Tady je zvláštní komentář, pod tímto článkem.  Nějaký Xaver tvrdí, že půjčku od pana radního potvrdili samotní fotbaloví funkcionáři. Já o tom nic nevím a pan radní řekl, že on jim nic nepůjčil, ani jím vlastněná společnost. Pokud je to pravda, tak by jim byla maximálně zprostředkována půjčka.

Důležité je, že fotbal žije a podnikání v Orlové vzkvétá.

Mgr. Miroslav Chlubna
8. ledna 2017

Plnoleté

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se