Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


S tím se musí naše Orlová poprat !

Dvacáté zasedání Zastupitelstva města konané 18. 9. 2013 mělo v rámci 31 bodů jednání také informaci o závěrech, které jsou činěny na odstranění nedostatků zjištěných forenzním auditem městské akciové společnosti Služby města Orlové (SMO).

Jak ON podrobně informovaly, pražská firma NEXIA AP, a.s. došla k závěru, že „výše způsobených škod a neefektivit byla kvantifikována na částku 34,5 mil. Kč“. Z toho škody činí 25,1 mil. Kč a neefektivity 9,4 mil Kč.  

Zopakujme, že řešení problémů SMO prakticky odstartovalo odvolání bývalého místopředsedy společnosti ing. Roika, který společnost autoritativně řídil. Později byla nově vytvořena funkce ředitele SMO, kterou vykonává ing. Vaňek. Postupně byly změněny také další orgány společnosti - představenstvo a dozorčí rada. Funkci jediného akcionáře vykonává jak je známo Rada města. I ta byla vyměněna, stejně jako vedení města (starosta a vícestarostové).

Tedy v této situaci, v odpoledních hodinách zasedání dne 18.9.2013 zastupitelé za přítomnosti několika občanů, projednávali jak odstranit zjištěné nedostatky. Zajímavé byly postřehy z probíhající diskuse. Od i „bagatelizování“ výsledků auditu a výtek, že občané byli mylně informováni až po radikální řešení – možné odvolání nových orgánů společnosti. Ale také „počkejme na závěry policejního šetření a de facto co řekne soud“.

Závěr snad hodinové rozpravy byl poněkud vágní – „Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu výboru pro řešení budoucnosti SMO, zprávu ředitele SMO a popis současného stavu“. Můžeme závěry kritizovat a třeba i zesměšňovat, ale tím tak závažnou situaci neřešíme! Na druhé straně je třeba říci, že bylo cítil snahu snad většiny přítomných problém konstruktivně řešit!

Pravdou je, že tento úkol jsme v našem městě dosud neřešili a nemáme s ním zkušenosti. Jednoduše to neumíme!  

Položme si otázku, zda vznik tak závažné situace zapříčinil „pouze“ autoritativně vystupující bývalý místopředseda představenstva SMO! Zcela jistě si odpovíme, že ne! SMO mělo přece řídit její představenstvo! Dohlížet na práci představenstva měla dozorčí rada společnosti! Dále orgány společnosti (SMO) skládaly svoje účty (nejen na jednoročních valných hromadách) svému akcionáři, což je Rada města! A hybatelem a akčním členem Rady města bylo přece vedení města (starosta a vícestarostové – všichni plně uvolnění)! To již máme čtyři organizační stupně, které do jisté míry nesou svůj díl zodpovědnosti za stav zjištěný auditem! A nad Radou města stojí Zastupitelstvo města! Jak to že připustilo, že od r. 2009 vládly v SMO takové pořádky? To je pátý stupeň! Zcela jednoznačně, my zastupitelé neseme také svůj díl zodpovědnosti!

A všechny tyto řídicí stupně (včetně nového vedení SMO) by se měly zcela váženě zamyslet nad dvěma otázkami. První je vzpomínaná „jak odstranit nedostatky a nastartovat efektivní hospodaření“ SMO.  Tam významný podíl musí odvést nové vedení SMO a její orgány. Ale i další řídicí stupně se na tom musí podílet! Je zde však ještě druhá otázka „co udělat, aby obdobný stav v budoucnu nenastal“. A také zde se musí všechny uvedené řídicí stupně zamyslet a velice kriticky si říci co dělat jinak! Kde byly nedůslední, co opomenuly a třeba i zanedbaly!

Velice, skutečně velice se obávám, že pokud si na obě tyto otázky kriticky a upřímně uvedené orgány neodpoví a neučiní jasná opatření, aby se do budoucna jejich dřívější pochybení či opomenutí nemohla opakovat, pak podobná situace může (nastane!) v Orlové znovu!

Doc.Ing.Václav Kafka,CSc.

S tím se musí naše Orlová poprat !

z IP 193.86.67.*** | 24.9.2013 07:40
Pane Kafko, kdy už konečně po dvaceti letech v komunální politice přestanete "přemýšlet" a začnete dělat?
z IP 193.86.67.*** | 24.9.2013 13:04
Cenzura, cenzura, pánové Chlubno s Kafkou?
z IP 91.103.166.*** | 26.10.2013 22:14
Dobrý den žádná cenzura. Jen někdy zapomenu povolit diskuzi všem a neboť si myslím, že jsem jí povolil, tak nekontroluji co je zasláno a je nutné schválit. Doufám, že Vám mé vysvětlení stačí.  Chlubna
z IP 89.177.178.*** | 29.10.2013 10:49
A není tak náhodou původcem všech problémů v SMO návrh Doc. Fafky na odvolání ředitele Kotaby? Před "nějakým" časem? Za Kotaby bylo SMO hodně akceschopné. Snad se pan Kafka poučil dost.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se