Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Poslední

Ve středu 17. září se konalo poslední jednání zastupitelstva, které vzešlo z voleb 2010.

Musím uznat, že patřilo věcně k těm lepším, které jsem zažil za celé mé funkční období.

Zastupitelů se dostavilo jen 26, později nás bylo 27. Což ukazuje na to, jak to někteří z volených zástupců mysleli vážně se svou kandidaturou. Asi největším zklamáním je pro mě neúčast bývalého starosty p.J.Michalíka. Mezi jinými chyběli také panové Placzek, Šajar, Lindert, Polášek, Vojáček.

Jen okrajově…….Přesto velice zásadní a pozitivní informace.

Bude opravena komunikace Na Zátiší. Konečně. Je to silnice, která měla být opravena již po vybudování plynových přípojek.  Rovněž vybudovaní kanalizace jí neprospělo. Důležitost této městské tepny, jsme si mohli všimnout při rekonstrukci Masarykovy a Slezské ulice, kdy nadával určitě každý, kdo tímto „tankodromem“ projížděl.

Zajímavá byla zpráva o ukončení a vývoji kauz MěÚ Orlová.  Rada města zpracovala tuto zprávu na můj požadavek. Chtěl jsem, aby všichni zastupitelé a radní věděli, jak se ubírají kauzy (hlavně defraudace) na úřadě. Komedií bylo neschválení peněz na úhradu soudních poplatků. Zastupitelstvo rozhodlo, že se má město soudit o ušlé peníze, či plnění smlouvy, ale neuvolní peníze na zaplacení soudního poplatku. Žádá se o prominutí či snížení těchto soudních výloh. Jak tento spor dopadne, pokud budou třeba i malé soudní výlohy?  Město svým zamítnutím úhrady soudních poplatků   se předem vzdává a tím posílá skvělý vzkaz ostatním „chytrolínům“, kteří chtějí vydělávat na úkor města. Jestli jsme se chovali s péčí řádného hospodáře, ať posoudí občan sám.

Byla přijata smlouva mezi OKD a městem Orlová. V této smlouvě je zakomponovaná finanční pomoc OKD s rekonstrukcí koupaliště. Jeho rekonstrukce bude stát asi 170 milionů. To nám OKD určitě nedá!!! Jakákoliv pomoc je předem vítána.

Vize dalšího fungování Městské policie. Co si myslet o tomto materiálu, kdy se pověřený strážník diví, že mluvíme o vizích, když to po něm nikdo nechtěl. Následně byl citován dopis starosty města, kde jej o toto žádá. Proč strážník pověřený řízením městské policie tvrdil opak?

Budiž mu k dobru, že i on sám konečně přiznal, že je nutné udělat novou vyhlášku o městské policii. Starosta požádal zastupitelstvo o odebrání pověření k řízení městské policie. V tuto chvíli požádal pan Szcurek o slovo a vyčetl starostovi, že údajně rozdal odměny zaměstnancům městské policie, za zvládnutí krizové situace při rekonstrukci ulic Slezská a Masarykova. Jestli to starosta udělal, bylo to na něčí podnět a podle mě si odměnu zasloužili, jejich výkon byl skvělý.  Hlasování opět proběhlo ve prospěch Szcurka, pověření řídit městkou policii mu zůstalo, a on teď údajně řádí na policii a dělá dusno.

Zastupitelstvo se dál ubíralo bez většího zádrhelu, než došlo na prioritní sport a to hokej.

Zde jsem si dovolil dát návrh, aby byla nová rada města vázána, že má upravit dotační politiku sportovním klubům tak, že nebude financován sport dospělých. Bylo to tady docela dusné, neboť jsem upozornil, jak klub komunikuje s rodiči hráčů a jak to ve finále končí. Největší kritik již trénuje v Havířově. Prezident HC chtěl po zastupitelích, ať mu nominujeme jiné lidi do výboru. Ti, co byli za město nominováni, se jim nelíbili, tak chtějí jiné. V závěrečné diskuzi vystoupil člen výboru HC a řekl zajímavou myšlenku, že klub kritizují rodiče deseti dětí, rodiče ostatních čtyřiceti jsou spokojeni. Klub HC má tedy jen 50 registrovaných dětí. To město Orlová platí 3.3 miliónu korun na padesát dětí??? Plus musíme počítat nepřímou dotaci za ledovou plochu a ostatní prostory zdarma. Kam tedy jdou městské peníze???

Potěšilo mě, že po zastupitelstvu za mnou přišli rodiče dětí z HC a podpořili mou aktivitu.

Zastupitelstvo se posunulo k samotnému závěru. Konec byl stejný jako začátek volebního období. Zazněla státní hymna a následovalo rozloučení zastupitelů.

Tímto úkonem začala politická bitva o nových 31 míst v zastupitelstvu města Orlová.

Děkuji všem lidem, kteří mou práci v zastupitelstvu podpořili, či jinak aktivizovali a přeji městu Orlová rozumné zastupitele v novém volebním období.

Mgr.Miroslav  Chlubna
30. září 2014 

Poslední

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se