Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 354
  2. Ne 418


Přání

Co popřát Orlové do nového roku?

Zejména aby to, co občany trápí, se odstranilo. Například nedostatek parkovacích míst. Na V. etapě bude nutná výstavba parkovacích domů. Dále zajištění některých služeb. Nemáme prodejnu knih. Jsou problémy s čistírnou šatstva -  snad pouze z V. etapy se zajišťuje čištění odvozem. Dále zajišťování opravy hodin. Nemáme - vyjma obchodních domů - hračkářství. A jistě by se našly i další bolesti.

Dále bychom měli mít představu o budoucnosti města. Je známo, že policie v koncepci kriminality konstatovala velký odliv mladých občanů do jiných měst, kde si staví domky. A k námse stěhují početné rodiny lidí ze slabších sociálních vrstev a nepřizpůsobivých občanů, kteří sami potřebují asistenty, aby si byli schopni vyřídit úřední záležitosti na úřadech a jiných institucích. Pokud bude tento trend pokračovat, tak během cca 10 roků budou v Orlové převažovat nepřizpůsobiví občané a zbytek budou senioři. Jako dvě hlavní příčiny, proč vzdělaní a slušní občané z Orlové odcházejí, spatřují zpracovatelé studie v tom, že zde není dostatek pracovních příležitostí. Počty obyvatel klesají i v okolních městech. A nevíme, zda tento trend půjde změnit. Ale my jsme se o hledání řešení dosud nepokusili. To by mohlo být druhé přání!

Dalším problémem je výhled financí města. Odborník na finance měst Ing. Tesař v červnu 2016 kriticky posoudil rozpočtový výhled Orlové na léta 2017 – 2021. Uvedl, že „jsou to jedny z nejhorších financí, které letos vůbec viděl“. Připomněl, že za 14 let ubylo v Orlové 6000 lidí a to znamená úbytek 72 mil Kč ročně na příjmech. A pak nám chybí peníze na chodníky, cesty, parky, atd. Uváděl, že nejsme v situaci jako je Ostrava a jiná města v regionu, kde se postupně úbytek zastavuje. V Orlové podle něj je vidět, že běžné výdaje sice město „drží“, ale majetku je mnoho a nejsme schopni ho obnovovat. „Orlová nemá problémy, aby to bolelo. Je to taková cukrovka (ty finance města), ale když se neřeší, zanechává to těžké následky. Disponujeme obrovským objemem nadbytečného majetku, který se musí udržovat. Je to jedno z nejdražších měst v republice na obyvatele! Orlová opravuje dosavadní majetek ještě méně, než ostatní města v republice – řádově, asi na polovině než bývá zvykem“, připomíná Ing. Tesař. Cestou je provedení analýzy provozních výdajů města a městských organizací a zjistit, kde je „moc“ majetku, v jakém je stavu, kde nám „utíkají“ peníze oknem. „Bez toho se nepodaří zajistit dost peněz na jeho zatraktivnění. Pokud to urychleně neprovedeme, Orlová bude prostě umírat a vymírat…. Musíme zajistit, aby se město oživilo a dostalo na úroveň, která bude pro obyvatele zajímavá“. Navrhuje Ing. Tesař. Tyto náměty pro přípravu rozpočtu na r. 2017 jsme bohužel nevyužili.To by mohlo být další přání.

Okolní města systematicky vytlačují hazard. My jsme s tím nezačali. Hazard sice přináší příjem do rozpočtu ve výši cca 20 mil Kč. Ale na druhé straně má své stinné stránky. A to právě vede okolní města k jeho vytlačování. Posouzení negativních vlivů hazardu v Orlové byl jeden z námětů na schůzkách k přípravě rozpočtu r. 2017. Bohužel i další tam vznesené podněty nebyly prošetřeny a zhodnoceny. A jejich posouzení by mohlo být pro naše město jen a jen prospěšné.

Také by se měly vytvořit lepší podmínky pro naše podnikatele. Vždyť podnikatelé jsou nositeli pracovních míst! To nám připomíná nelichotivé umístění Orlovéve srovnávacím výzkumu „MĚSTO PRO BYZNYS“ za r. 2015. V oblasti podnikatelského prostředí, jsme se z hodnocených 22 měst v Moravskoslezském kraji zařadili na 21. pozici. Ani nad tímto signálem jsme se dosud nezamysleli. A dokládá to i osobní zkušenost p. Solicha s žádostí o odprodej několika m2 pro výstavbu dětského hřiště a solné jeskyně. I to by mohlo být jedno z přání do roku 2017.

Pomoci plnit tyto prosby, přání, tužby, atd. by pomohlo odstranění velkého nezájmu občanů o věci veřejné. Doplňme, že v posledních komunálních volbách u nás hlasovalo pouze 22,65% voličů! Letargie a nadávání po hospodách, které je pouze sebezničující, nic neřeší. A podle dr. Šiklové (ale to přece všichni víme) je osud Orlové zcela v rukou jejich obyvatel!

Cílem připomenutí některých přání městu je vyvolat posouzení již dříve pojmenovaných problémů Orlové a s pomocí občanů, kterým na osudu města záleží, vypracovat program jejich postupného řešení. Sestavit plán, který by nastínil v prvé řadě hledání východisekv necelých 2 létech, které stávajícímu zastupitelstvu do voleb ještě zbývají. Tak i naznačit co v této oblasti dělat i po tomto období.

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
30. prosince 2016

Přání

<a href="http://www.mermaidforhire.com/northfacefactory_en/the-north-face-anden-triclimate-3-in-1-jacket-mens-pants">the north face anden triclimate 3 in 1 jacket mens pants</a><a href="http://www.mermaidforhire.com/northfaceonline_en/north-face-gore-tex-xcr-summit-jacket-color">north face gore tex xcr summit jacket color</a><a href="http://www.mermaidforhire.com/northfaceoutlet_en/north-face-down-jacket-allergy-shot">north face down jacket allergy shot</a><a href="http://www.mermaidforhire.com/northfacesale_en/the-north-face-verto-micro-down-hoodie-jacket-womens-clothing">the north face verto micro down hoodie jacket womens clothing</a>
10 tre mcbride jerseys new york www.juddfamilywines.com/nfloutlet_en/10-tre-mcbride-jerseys-new-york

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se