Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Rok poté !

V začátku listopadu 2014 první zasedání zastupitelstva města zvolilo nové vedení Orlové. Nové správě se dává „100 dnů hájení“. To bylo prodlouženo na rok! Ale po roce  je třeba položit otázku - jakže se nové orgány osvědčily? Co prokazatelně udělaly?

Problémem bude, podle čeho nové vedení hodnotit ? Kritériem může být co slíbilo  v programovém prohlášení a druhým, co občané od něj očekávali.

Vládnoucí koalice vypracovala „Programové prohlášení RMO (rady města Orlové)“ s datem 29.1.2015. A s notickou, že „…..je předkládá jako priority pro rok 2015“. To vyvolalo nesouhlasnou diskusi. Město přece potřebuje program na delší dobu – minimálně na čtyřleté volební období. Nebyli jsme bohužel vyslyšeni. „Programové prohlášení“ navíc obsahovalo pouze úkoly, které vedení stejně musí řešit v rámci běžné pracovní činnosti. Sama koalice měla dostatek hlasů k jeho odhlasování. Ale na 4. zasedání ZMě  dne 29.3.2015  dostatečný počet hlasů nedostalo. A od té doby nebylo nově zpracováno. Město Orlová tedy bohužel nemá program svého rozvoje!

Co jsme my, občané od nového vedeni očekávali ?

Prvním asi bude nastavit (určit, naznačit) směr dalšího vývoje města. Provést bilanci problémů, které se nakupily! Určit pořadí jejich řešení! A hlavně je řešit! Na co zejména zaměřit naše již čtyři léta klesající finanční zdroje. Měli bychom přece také registrovat, že se snížením nebo dokonce s ukončením  těžby uhlí se u nás očekává vzrůst nezaměstnanosti a bude pokračovat pokles obyvatel města. A pak Orlová bude „městem seniorů“ ?!  Mladí, když v Orlové nebo v její blízkosti nebudou mít práci, půjdou ji hledat jinam!  Dá se  to zvrátit ?! To je zcela zásadní otázka! A provedení hluboké analýzy situace města a dopracování se k optimální vize je dlouhodobá práce!

Skutečností je, že práce na novém strategickém plánu do r.2030 se dosti váhavě začaly rozjíždět až v letošním druhém pololetí! Byla jmenována řídicí skupina, ale naší občané do hledání řešení nebyli plně zataženi! Do dneška nebyly naplánovány ani finance na jeho  zpracování! Tady jsme ztratili drahocenný čas.

S řešením řady problémů by se nemuselo čekat na strategický plán a ani na závěr procesního auditu městského úřadu. Těmi je kupříkladu zmíněný pokles příjmů města. Je možné tento trend zvrátit?! A pochopitelně prosadit velice pečlivé posuzování všech výdajů města. Zde  vedení města iniciovalo nový přístup v hrazení dotace u hokeje a fotbalu v Orlové. To je jistě krok správným směrem  a v krátké době budeme vědět  jak se osvědčil. Zatím se šetření však nestalo obecným trendem. Například bez hlubokého posouzení došlo k odsouhlaseni krytí  provozní ztráty krytého bazénu na dalších 5 let v částce do 9 mil.Kč ročně. To působí spíše marnotratným utrácením!

Není žádným tajemstvím, že Orlová má bohužel spíše negativní pověst. A přitom jsou zde skutečnosti, na které můžeme být právem hrdi! Třeba zeleň v našem městě a nápaditost v péči o ni ! Nebo činnost spolků a klubů. A zejména 20 ročníků spolkových výstav nemá doslovně v širokém  okolí obdoby. Dále mezinárodní závod žen GRACIE, slavní rodáci – viz prof. Kolíbal! Atd. Aby nám tady občané zůstávali, musí být na své město hrdi! Ve výchově k hrdosti jsme toho také moc neudělali.

A našlo by  se toho skutečně řada, kde je třeba významně posílit úsilí v práci místní vlády v Orlové!

Může se objevit námitka, že další volební strany, které nejsou ve vládnoucí koalici, mlčí.  A také občané tento stav, který přítel trefně nazval přežíváním, nekritizují! Není to však spíše stav, který se blíží letargii veřejnosti?! A nemůžeme tedy následně očekávat, že namísto extrémně nízké účasti v posledních orlovských komunálních volbách – 22,65%  to bude  příště ještě nižší?! A netečnost je snad to nejhorší co může každou pospolitost potkat!

Doc. Ing.Václav Kafka,CSc. 
21. listopadu 2015

Rok poté !

z IP 162.247.72.*** | 25.11.2015 08:04
Ke Grácii a vaší „anketě“. Nikdy bych nevěřila, že zde naleznu tak "omezenou" anketu. Samozřejmě, že Grácie ANO, ale ne na úkor nesjízdných a neschůdných komunikací, bez průmyslové zóny, která by lákala podnikatele, kteří zaměstnají orlovany a tak podobně. Ať město přispěje na Grácii, jako ostatní města, ale ne jako v minulosti. Každoročně 500 000 Kč a když jsou Koláčkové v Radě města, tak navíc sypalo SMO i 250 000 Kč a to už nemluvím ani o podílech financování za pomoc v organizaci Městské policie, hasičů a dalších! Je to nechutné! Pokud chce někdo pořádat jakoukoli akci, měl by na ní mít peníze ze sektorů a rozpočtů, ze kterých je to vhodné a neokrádat veřejnost o chodníky a tak podobně. Zapomenuli jste v předchozí diskusi uvést odpovědi na otázky, které Vám byly kladeny. Kolik dostávají profesionálky na kolech, sportující na úkor pracujícího občana, za vítězství v etapách? A kolik peněz si dokáže na Grácii sehnat Organizační výbor Grácia mimo veřejné rozpočty? Koláčkové určitě nejsou dobří manažeři a výsledkem toho je odchod všech relevantních sponzorů, protože prestiž závodu Grácia je záporná. U profesionálních závodnic oblíbená jen proto, že si přijedou zdarma zasoutěžit. Nezlobte se na mě, za upřímnost, ale podpora neschopnosti Koláčků je opravdu nesportovním aktem města vůči ostatním sportovním klubům, kteří bez tak abnormální podpory městského rozpočtu dosahují mezinárodní účasti. Do "prestiže Grácie" již město nalilo snad dost! Výsledek je tristní. Zkusme to teď někde jinde v rozsahu podpory Grácie. Možná se Orlová konečně a hlavně skutečně ukáže v Evropě v dobrém světle.
z IP 62.141.45.*** | 25.11.2015 08:36
Samá pravda paní Jano. Samá pravda a hlavně fakta. Je to nesportovní a hlavně se Petr Koláček ve Sportovní komisi chová, jak kdyby on byl město. On je hlavně neschopný a socializmus umí jen na úkor druhých. Nejlépe jej předvádí v různých klubovnách, Domě kultury a tak podobně. Orlovští komunisté nikdy rozpočtu města neprospěli. Navíc kradou články a pak je bez souhlasu kohokoli zveřejňují na svých stránkách: www.kscmorlova.cz/ Chovají se jako dokonalí cizopasníci a parazité. Nkoli jako hospodář a správce veřejného rozpočtu.
z IP 109.163.234.*** | 26.11.2015 07:39
Tak Koláčkové si ty své benefity uměli obšlápnout. Jak v orgánech SMO tak v Radě města. Třeba v DKMO si udělěli soukromou akci z Grácie. Něco by se určitě mělo změnit.
z IP 193.85.230.*** | 27.11.2015 13:52
Pane docente ale Strategický plán rozvoje do roku 2030 přece Orlová má a vy jste se jako člen strategické komise na něm podílel. Proč ho chcete dělat znovu a utrácet peníze, které jak říkáte chybí. Sám víte, že tyto plány jsou jen snůškou fantasmagorií.
z IP 89.176.235.*** | 27.11.2015 16:43
Ano, máte pravdu město má strategický plán a já jsem se na něm také podíle. Je z roku 2007-2008. od té doby se vnější a vnitřní situace u nás zcela zásadně změnila. Z hlediska dnešní situace je tehdejší pohled, když to silně vyhrotím spíše "soupisem zbožných přání". Dnes žijeme ve zcela jiné Orlové než to bylo v r. 2007. Šachty se pomalu a jistě zavírají, nové pracovní příležitosti se na Ostravsku objevují velice pomalu a mladí zde nemají práci. My dnes vůbec nemůžeme reálně uvažovat napřiklad o novém vybudování koupaliště za odhadovaných 270 mil !! A musíme si zcela jasně říci, zda Orlová bude bude v budoucnu "domovem důchodců" nebo najdeme způsob a situaci se pousíme zvrátit. Nebo také můžeme přešlapovat (to nyní úspěšně děláme) "však ono to nějak dopadne"!! Proto potřebujeme nový strategický plán. A musí se na něm podílet pokud možno všichni naší občané. Poněvadž budoucnost Orlové špatnou nebo dobrou budou sdílet všichni naši obyvatelé.Kafka
z IP 89.163.217.*** | 6.12.2015 11:03
Chtěl bych si udělat také názor na případné hlasování ve vaší anketě. Můžete tedy, pane Chlubno, případně Kafko, odpovědět na otázky respondentů v diskusích? Děkuji.
z IP 91.103.166.*** | 7.12.2015 23:01
Dobrý den, pane Janoto, nevím a ani mě to nezajímá, kolik berou sportovci na úkor pracujícího občana. To je špatně, vždyť je to nepoměřitelné!  Jak to chcete okomentovat?  To mám psát, že život není fér? Zavání mi to třídním bojem. Copak tohohle posuzování již nebylo dost? Nechci, aby se opět hodnotily děti za hříchy rodičů a vyčítalo jedněm, že jsou úspěšnější než druzí.
Mohu ale dokázat ze zápisu komise pro sport, že rada města nemá problém s penězi na Gracii, ale má problém s tím, že ji vedou Koláčci. Oba nabídli svou rezignaci. Rada města ani předseda komise se již k danému nevyjádřili. Takto hovořil za radu pan radní Hrdina.
Město podle zákona má pečovat o svůj rozvoj ve všech směrech. Patří sem i sport a propagace. Gracie splňuje zařazení do obou kategorií. Kolik máme v Orlové takových akcí, o kterých píše regionální tisk, celostátní tisk a je to i v TV? Jednu, dvě, tři? Kolik by stál reklamní vysílací čas v TV?  Kolik by stál sloupek o Orlové v novinách? Kolik stojí deset sekund v TV, a to se nebavím o Polaru, kterému za vysílání platíme, a přesto nás často omezuje, co budeme vysílat. Co chceme v Orlové propagovat, podporovat, kromě kulturních a sportovních věcí?
Chápu Vás a nemám problém zastavit dotaci na Gracii, udělejme to, ale nedělejme to jen proto, že nemusíme Koláčky. Příště to třeba bude jiná akce nebo instituce, protože nemusíme někoho dalšího. Ankety fungují jako možnost vyjádřit se k danému problému. Jaké jiné odpovědi by tam měly být? Buď Gracie ano a bez podpory z veřejných rozpočtů v našem regionu to nejde uspořádat, nebo nemá být, to znamená zastavit podporu z veřejných rozpočtů.  V tomto jsem realista.
Je nutné si také přiznat, že velcí sponzoři tady v regionu nemají zájem podporovat podobné aktivity. Proč již není Hala ve Vítkovicích ČEZ arénou?
Proč Ostrava, Havířov, Karviná podporují nemalou měrou podobné aktivity?
Anketa, tím, že je umístěná na hlavní stránce, v bočním panelu, má omezení v počtu písmen. 
Kromě ankety Vám umožňujeme se vyjádřit v diskuzi, kde nikoho neblokujeme, pokud není sprostý a až na jednu výjimku jsme nikoho nesmazali.
Orlová má mnoho problémů, kupříkladu Orlovský hokej. Mám podklady k pokračujícím černým hráčům v zápase. Máme náznaky možných nesrovnalostí v HC.  Tam dáváme ročně v přímých a nepřímých dotacích asi osm milionů. Hrají nižší soutěže, než hráli, mají méně dětí, méně mužstev, než měli. Hráči jim utíkají, do klubů okolních měst, kde si třeba klub musí platit ledovou plochu. V Orlové ji má HC zdarma.  Vše je v pořádku!
Pan Kafka nepotřebuje mou obhajobu, považoval jsem za vhodné připomenout lidem, že nám nejde o „lukrativní“ posty nebo možné koalice, ale o Orlovou a lidi v ní. Jsem jeden z těch, co volal a volá po opravě ulice na Zátiší. To, že to koalice s úředníky nezvládla, je problém, peníze na to byly. My se můžeme jenom ptát a čekat odpovědi.
Jsme také jedna z mála stran, co Vám dává možnost se vyjádřit, a to nejenom na našem webu, přijďte k nám a řekněte nám svůj názor.  Termíny našich setkání budou zanedlouho uveřejněny na našem webu. Již teď Vás mohu pozvat na setkání s Lianou Janáčkovou, krajskou zastupitelkou za NEZ. Do Orlové přijede 19. ledna 2016 a beseda s ní bude v restauraci Magnolie od 17:00 hod.
z IP 171.25.193.*** | 10.12.2015 21:42
Ale, ale. Pane Chlubno, Vy se nám tady snažíte míchat hrušky a jabka. Ten hokej, ten má alespoň nějakou základnu, budovanou z orlovských dětí. A Grácie? Ta má základnu v místní organizaci orlovských Mladých komunistů? Ten pokus někoho splést, no to bych od kandidáta vaší partaje nečekal. A věřím, že ani Liana Janáčková s Váma souhlasit nebude.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se