Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Sedmé s Osmým

V poslední době se mi nějak nechce komentovat vůbec nic. Orlová krásně vzkvétá, proudí do ní velké miliony, a to díky panu poslanci Hájkovi. Jen by mě zajímalo, jak je možné, že peníze k nám tekly, i když jeho nebylo?

Poslední zastupitelstvo, v pořadí sedmé a navazující osmé.

Odepsali jsme mnoho údajně nedobytných pohledávek. I přes varování, že to nemáme dělat takto plošně, a to varování není od nás, ale vyslechli si ho zastupitelé na školení v Ostravě, tak návrh prošel. Opět u tohoto materiálu bylo upozorněno na problém se softwarem, který se zapomněl koupit. Nakonec byl software zadarmo, a město to stálo peníze, protože bez tohoto softwaru nešlo hlídat zahájené insolvence, takže se k insolvenčnímu řízení nepřihlásilo. Už na šestém zasedání zastupitelstva jsme se ptali, kdo má na starosti software na úřadu a kdo a kdy jednal o rozšíření softwaru tak, aby šlo hlídat zahájení insolvence.  Město na tomto podivném přístupu přišlo minimálně o šedesát tisíc a nikdo za to opět nemůže.

Následně jsme schválili investici do Vesny ve výši tří milionů. Když bylo zařízení krajské a město ho chtělo do své péče, tak bylo tvrzeno, že si dům na sebe vydělá a nic se na něj nebude doplácet. Již dnes dotujeme jeho provoz, teď musíme investovat, aby se odstranily nedostatky z kontroly. Kdyby zůstalo zařízení pod krajem, tak všechny tyto investice musí zaplatit kraj a nám by zůstalo více na jiné důležité věci.

Podobně je to s budovou bývalé speciální školy. Chtěli jsme ji, tak nám ji kraj dal. Následně jsme upravili za 15 milionů jinou budovu tak, aby sloužila jako speciální ZŠ. Mezitím se připravuje stoprocentní inkluze žáků do základních škol a ty speciální se zavřou. Zatím nevíme, co se starou budovou na ulici Polní. Na rekonstrukci k jiným účelům peníze nemáme a tak se vymyslela jediná věc. Pronajmeme prostory po částech. Údajně se také chystá tichý prodej této budovy i s pozemky. Jen bych rád připomněl, že tam jsou pozemky za deset miliónů, což byl nejhlasitější argument, proč vzít tuto budovu do majetku města.

Nejvýživnějším materiálem byl materiál kolem sportu.

Jsme snad jediné město, které přijalo usnesení, že bere na vědomí zprávu k prioritním sportům včetně znění zpráv z provedených veřejnoprávních kontrol, když veřejnoprávní kontrola nebyla fakticky ukončena. Žádali jsme jako klub hlasování o bodech samostatně. To nebylo umožněno, proto jsme byli proti. Nemohu odsouhlasit zprávu z kontroly, která je ještě v běhu. Slovní spojení „Bere na vědomí“ je vlastně souhlas, alespoň takto to vysvětloval bývalý právník města.

Hnutí NEZ je pro změnu ve financování sportů v Orlové. Dokonce to je jeden z nesplněných koaličních úkolů ve volebním období 2010 – 2014, kdy vůdčí silou byla Orlovská ČSSD. Ta ČSSD, která měla v posledních mnoha létech člověka ve vedení Orlovského Hokeje a tak musela vědět o všem i o dluzích. Proč tedy asi v prosinci navrhovali dar hokeji na defibrilátor a jen díky našemu přístupu je vlastníkem defibrilátoru město a HC byl jen zapůjčen.

Víme, že změna financování sportu je potřebná, ale je nutné ji dobře připravit a také se na ni musí připravit i kluby tak, aby pro ně změna nebyla zničující, jako u Orlovského basketbalu.  Dokladem byla chyba v chystaném dodatku ke smlouvě, který se schválil na mimořádném zastupitelstvu 7. července.

Chtěli jsme, aby město připravilo koncepci rozvoje sportu a koncepci rozvoje sportovišť, ze které by pak vycházelo i financování sportu a oprava sportovišť. Přijde mi, že vše v Orlové děláme nekoncepčně a ve značném spěchu, což je vždy špatně.

Zastupitelstvo města se dohodlo na novém strategickém plánu. Ve stávajícím, který byl aktualizován, jsou takové věci jako vlkakotramvaj apod. Ta nikdy v Orlové nebude, a když elektrifikovanou dráhu tak trolejbusovou, vyjde rozhodně levněji.

V interpelacích jsme žádali o informaci, kromě dotazů na software ohledně insolvencí, proč rada města Orlové již od února nehlasuje adresně. Dotaz je v návaznosti na zveřejněnou koaliční smlouvu z října minulého roku, kde uvádějí, že bude adresné hlasovaní radních. Odpověď je unikátní, je to díky jednacímu řádů, který byl upraven tak, aby se adresně hlasovalo až poté, co to navrhne některý
z radních. Kdo asi schvaluje jednací řád? Kdo dal adresné hlasovaní do koaliční smlouvy? Kdo sliboval adresné hlasování ve volební kampani? Kdo své sliby neplní?

Na osmém zasedání zastupitelstva se schválil návrh koalice financování hokeje a fotbalu, kdy musí donést na město každý doklad, který chtějí zaplatit. Jestli je to dobře řekne čas. Má obava byla, že zastupitelé, kteří budou pro, tak aby fotbal a hokej přežil, se mohou dostat do problémů, protože se nechovají s péčí řádného hospodáře. Tyto pochybnosti se snažili rozptýlit dva radní za ČSSD, kteří říkali, že mají k tomuto problému několika stránkovou studii a vše je OK. Proč ji neposkytli ostatním zastupitelům?

Nakonec se ještě vrátím ke kauze nepravdy pronesené na zastupitelstvu ohledně pronájmu poslanecké kanceláře. Tak půjdu ke komisi k projednávání stížností. Pan poslanec si na mě stěžoval, že poškozuji jeho dobré jméno, což je proti občanskému soužití.

Dle mého kolegy advokáta se k tomuto orgánu, jako k soudu nechodí pro spravedlnost, ale pro rozhodnutí (rozsudek). Jen pořád nemohu pochopit, že si stěžuje člověk, který své jméno poškozuje sám. Orlová nemusela předtím řešit takové věci, které jdou za tímto člověkem. Jen si vzpomeňme, jak nám vysvětluje své bydlení (nebydlení) v Orlové? Jak postupoval ve vysvětlování svého nepravdivého vyjádření na zastupitelstvu? A to kandiduje ve straně, která nám říkala, že nebudou jako oni, že nelžou, nepodvádějí a nekradou. Jsou transparentní a otevření.

Jaká je skutečnost…, si doplňte sami.

Mgr. Miroslav Chlubna
9. července 2015

Sedmé s Osmým

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se