Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Ing. Miroslav Slowik

001

Dne 12.10.2016 jsme se dověděli smutnou zprávu, že navždy odešel Ing. Miroslav Slowik. Osobnost posledního předsedy Městského národního výboru (MěNV) není řadě občanů Orlové neznámá. Ale připomeňme si jeho životní putování podrobněji.

Narodil se 5.2.1933 v Dolní Suché. Gymnázium absolvoval v Českém Těšíně a v r. 1957 úspěšně končí vysokoškolské studium architektury a stavitelství. Nastupuje na umístěnku na MěNV v Orlové. Má dobré výsledky a je povolán po dvou letech na okres do Karviné jako šéf výstavby. Tam stráví plodných 20 let. Připomeňme, že v době svého působení na ONV v Karviné se mimo jiné zasazoval o zachování orlovského kostela Nanebevzetí p. Marie. Následně je povolán do Orlové a „proti své vůli ustanoven městským předsedou“ /1/. Nicméně pro Orlovou to byla v každém případě dobrá volba. Osobnost, která má obrovské zkušenosti ve výstavbě a významný vliv na okrese! A tuto funkci zastával od r. 1986 až do r. 1990! Pak požádal o předčasný důchod a s politikou již nechtěl mít nic společného /1/.

Podívejme se na jeho přínos pro Orlovou. Byl to Ing. Slowik komu vděčíme za to, že zimní stadion máme v takové podobě v jaké je! Sám přiznával, že při jeho realizaci „poněkud obešel územní plán“! Jeho podíl práce však nebyl jen na zimním stadionu, ale na celém sportovním areálu včetně fotbalového stadionu a tenisových kurtů. Projektoval i letní kino, budovu současné restaurace Koliba a orlovský lesopark.

Ale je třeba také připomenout jeho velké zásluhy o orlovský hokej – /1/. Uveďme, že se do Orlové povedlo dostat kanadský juniorský tým, který tady hrál proti naší reprezentaci! Obětavý podíl Ing. Slowika na našem hokeji by si vyžadoval zvláštní příspěvek! Je pravdou, že byl opravdu velkým patriotem Orlové!

Pro naše město také významně přispěl k vskutku „sametovému“ předání moci v r. 1990. Uveďme před jakým úkolem v rozbouřené politické situaci tehdy město stálo. Začátkem roku 1990 přijalo Federální shromáždění Československé socialistické republiky ústavní zákon o odvolání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů. Cílem bylo vyrovnání rozložení politických sil ve městě, tak aby mohly být zodpovědně připraveny nové demokratické volby. Platnost zákona byla stanovena pouze do 30.3.1990. Tato rekonstrukce skladby tehdejších 150 poslanců MěNV Orlové se prováděla cestou tak zvaných Kulatých stolů (KS) tvořených zástupci Občanského fóra (OF), Komunistické strany Československa (KSČ) a Národní fronty (NF). Na KS se odsouhlasila nová skladba orlovských zastupitelů. Ta se realizovala tak, že poslance politických stran odvolávalo vedení těchto stran a u bezpartijních to zajišťovala NF. A nově navržení poslanci pak byli následně kooptováni. A zde se projevila opravdu hluboká znalost orlovských poslanců od Ing. Miroslava Slowika. Snad s dvěma výjimkami, se situace vyřešila dobrovolným odstoupením stávajících poslanců. Prostě věděl, kteří poslanci v této funkci nebyli spokojeni, byli tam spíše formálně a tedy rádi sami abdikují.

A dále je třeba také vyzdvihnout jeho přístup, kdy jako předseda MěNV dovedl Orlovou k hladkému průběhu nových demokratických voleb (24.11.1990). V nich pak byly zvoleny všechny nové orgány. A dále je třeba ocenit, jak jako předseda apeloval na všechny tehdejší odbory a oddělení MěNV, aby velice zodpovědně předaly veškerou agendu nově zvoleným funkcionářům a pracovníkům.

Téměř všichni jeho spolupracovníci a sousedé jej hodnotí jako člověka čestného a velmi zodpovědného v práci. Ano, měl vysoké nároky na své kolegy. Skutečností také je, že jako šéf byl přísný, náročný, ale spravedlivý. A jako poctivého a spravedlivého člověka si jej vážila většina obyvatel, která ho znala bez ohledu na svou politickou příslušnost.

A za to všechno je třeba Ing. Miroslavu Slowikovi skutečně srdečně poděkovat.

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc., Karel Budin

Děkujeme za informace a svědectví řady obyvatel města a zejména p. Věře Böhmové a p. Janu Zdembickému.

Literatura: /1/ Almanach HC Orlová 2015

Ing. Miroslav Slowik

z IP 46.161.14.*** | http://budnamubbqla.com/IN/Greenwood/auto-insurance/ | 1.11.2018 04:43
Thanks Kristy, Jake and the Dee Why community for all your support of beyondblue and our work! We much appreciate it and it’s great to see from your photos that everyone had such a good time. And what a fabulous result – $10,000 when your target was $2,000. Great generosity from all who contributed and indicative of all the hard work and enthusiasm that went into this event. From your friends at beyondblue…
z IP 46.161.14.*** | http://agtrialsites.com/FL/Navarre/auto-insurance/ | 9.11.2018 03:27
, you finish feeling like a superhero.  But I have a tricky relationship with it because every injury I’ve had has been traced to too much too soon with speed work, so I’ve learned to be cautious and once a week is plenty for my body.Laura recently posted..
Oooh, your trousers sound surprisingly appealing! I'm also shocked and appalled that you're not a real Yorkshire lass- you've ruined the perfect image I had of you with your whippet and flat cap shouting "ee by gum there's trouble at t'mill". Shame.Promise me you and Locket will go to Betty's when you meet in York...and post photos of the cakes. Ta :D

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se