Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


SMOrlová

Tak jsme zase zpátky, kde jsme kdysi byli. Co chce SMO, to se udělá a město Orlová jako majitel se tomu přizpůsobí. Události z posledního jednání zastupitelstva mi dávají za pravdu. Vše je podle mě způsobeno neuvěřitelným střetem zájmů.

Ke všemu se dostanu.

Začnu tím, že mi včas a řádně nebyly doručeny materiály k jednání, což jsem reklamoval, ale řešením bylo, že se mám ozvat. Nakonec jsem si stáhl materiály, které jsou na webu města, a nějak se připravil. Problém prý vznikl tím, že jsme přešli, jako město na nový systém pro distribuci materiálů po síti. Doplatil jsem na to, že se po celou dobu výkonu zastupitele města chovám ekologicky a nežádám materiály v papírové podobě. Bylo mi přislíbeno, že už se to nebude opakovat.

Nové materiály jsou pro mě nepřehlednější, ale to je snad jen otázka zvyku.

Komunitní centrum maják jsme včlenili pod Sociální služby města Orlová a to z důvodů získání dotací na provoz Majáku. Získat dotaci by mělo být teď snadnější.

Neschválili jsme úpravu rozpočtu, a to pro projektovou dokumentaci na přemístění K-centra do Orlové Poruby. Odložili jsme jednání na říjnové zastupitelstvo. Budou se hledat náhradní prostory. Mně se líbí nápad, přestěhovat je do budovy Sociálky u autobusového nádraží. Vše záleží na dohodě. Určitě jsem proti,abychom postavili unimobuňkovou budovu na Slezské ulici směrem z kopce dolů, kde končí zástavba.

Neschválili jsme prodej pozemků pod výměníky SMO, město by se tímto zbavilo majetku, ale také možnosti ovlivňovat chod věcí. Samozřejmě je to dobré, neboť budovy výměníků už z větší části neslouží svému účelu, ale pronajímají se, nebo se budou případně prodávat a město z toho bude mít trvalý příjem, nebo jednorázový, ale větší, neboť to určitě nebude jen za odhadní cenu.

Město Orlová vložilo do majetku SMO teplárenské zařízení na ulici Masarykově. SMO jej ke své činnosti nepotřebuje a bude je pronajímat ČEZ teplárenské. Když jsem se na toto zeptal, tak starosta tvrdil, že SMO majetek nebude pronajímat, ale provozovat. Opravil jej ředitel společnosti SMO, s tím, že platí první varianta. Zatím to fungovalo tak, že město pronajímalo za 1,- Kč toto zařízení, ČEZ teplárenské s tím, že veškeré náklady na opravu, rekonstrukci apod. platila ČEZ. Neměl bych problém schválit převod pod SMO, kdyby to potřebovali pro svou činnost, ale takto, jsme hlasovali pro variantu- město Orlová pronajme majetek ČEZ teplárenské za 100,- Kč ročně. Koaličníci schválili vložení majetku do SMO. Zajímavé bylo, že ředitel společnosti nás upozornil, že se nechováme s péčí řádného hospodáře, když to chceme pronajmout za 100,- Kč a na ČEZ by ležely opravy apod. Předpokládám, že SMO to pronajme za skvělou cenu, když se na ni zeptáme, tak nám odpoví, že je to obchodní tajemství a nakonec si tu stovku můžeme vzít v dividendě.

Ewergreen zastupitelstva, doplatek na povoz Krytého bazénu Orlová. Již mnoho let říkám, že SMO a hlavně management bazénu nic nenutí hledat úspory, nové cesty k přitažení návštěvníků apod. Vždy navrhuji dostat do smlouvy motivační složku. Bylo mi vysvětleno, že buď se bude platit ztráta, nebo nebude bazén, takové černobílé vidění světa. Na to jsem řediteli společnosti řekl, že mluví jako demagog. Což vzal velice hořce, ale za tím si stojím, předci každý se snaží motivovat k lepším výsledků. Pan starosta nám připomněl, že pro to byla úhrada ztráty zastropována na devíti milionech,

ale zapomněl, že víme, jak tato suma vznikla. Město našlo rok, kdy byla největší ztráta na bazénu, bylo to necelých devět milionu, částku zaokrouhlilo a nechalo schválit. Jen pro vaši informaci, za poslední rok nám ubylo více jak deset tisíc návštěvníků bazénu a nikomu to nevadí.

Bude zřízen městský sportovní klub. I když i autor zřizovací listiny a tajemník úřadu chtěli materiál odložit, nakonec byl materiál přijat. Já sám, ač jsem fanoušek a jeden z iniciátorů městského sportovního klubu, jsem pro takto připravený materiál nemohl hlasovat a se mnou i celý klub NEZ. Uvidíme, jak se do budoucna vypořádáme se spornými body, politické vedení, případnými střety zájmu apod.

Informace o odstraňování zjištěných nedostatků dle forenzního auditu SMO. Na červnovém zastupitelstvu jsem se zeptal, jestli je problém dostat tuto zprávu písemně, bylo řečeno, že to není problém, řekl to ředitel společnosti. Byla zase ústně. Když jsem si to dovolil kritizovat, zajímavě reagoval. Následně, jsem se zeptal, jestli příště může být písemně. Ředitel společnosti chtěl po mně změnit usnesení, místopředseda, dal příslib, že bude písemně.

Celou věc jsem bral jako chlapskou záležitost a chlap když řekne, tak to platí, ale asi jsem naivní.

Uvidíme příště, jestli platí slovo chlapa.

Wellness pod krytým bazénem. Vybudování bude stát devět milionů a pak se musí zvednout dotace na provoz krytého bazénu o necelé dva miliony. Bylo schváleno, že to mohou připravit, ale město Orlová neslíbilo navýšení dotace. Argumentovalo se tím, že podobný záměr na zřízení wellnessu měl i nájemce hotelu Sport- dnes Siam a solnou jeskyni chtěla vybudovat společnost Magnolie plus. Obě společnosti by šly do rizika a nesly by náklady za případný neúspěch. S dotací, která kryje veškeré ztráty se dobře podniká.

Vedení SMO jsem připomínal měkké cíle zmíněné v auditu, a že tyto praktiky pokračují a ještě by stálo za připomenutí vyjádření dnešního předsedy představenstva, že chtějí aby společnost vyhrávala cenami a ne tím, že bude dotována.

Sám bych pro toto zvedl ruku, když by dotace dosáhla 50% ztráty, druhou část ztráty, by SMO platilo a byla by to ta motivační složka.

Nejkrásnější bylo, že jsme se dozvěděli, že my na pravé straně jednacího pole, blokujeme vše a hatíme vše třeba i školku Montesori. Je nám jasné, že jsme pro ně, jak otravný hmyz a bylo by lepší, kdyby žádná opozice nebyla a koalice by měla klid na práci. Už teď ale mají obrovské střety zájmů a podle mě zneužívají své funkce ke svému prospěchu, nebo prospěchu svých blízkých, nebo známých.

Školka Montesori, tak jak ji chtěl pan budoucí majitel, v Orlové nebude, ne pro odpor opozice, ale pro to, že mu nebyla schválena dotace ve výši 95% nákladů. Jen pro informaci v Havířově školku Montesori zřídila městská školka a poplatek tam nebude moc vysoký.

Nakonec jsem si dovolil kritizovat fungování zveřejňování nalezených a odchycených psů. Jmenoval jsem tam případ, kdy se paní ztratil pes, volala i do útulku a bylo jí řečeno, že pes tam není. Pak po nějaké době se objevila jeho fotka na webu útulku, ale to už byl určen k adopci. Paní znova kontaktovala útulek a bylo jí řečeno, že pes už tam není a není dobré to měnit. Paní se ptala, co má dělat a já jí vzkázal, že komunikovat a jako poslední možnost dát žalobu na město a SMO.

Celé toto jsem popsal. Je to ještě výživnější, neboť jsem asi v únoru letošního roku na toto téma mluvil s ředitelem společnosti SMO, ten mě poslal za pracovníkem, který je odpovědný za provoz útulku a ten mi slíbil, že budou uveřejňovat nalezené a odchycené psy co nejdříve tak, aby se to případný majitel dozvěděl co nejdříve. Nic se nezměnilo.

Také teď chtějí řešit případné pochybení a viníka potrestat, já bych raději přivítal kroky k nápravě situace a rychlé uveřejňování nalezenců. Zatím to funguje tak, že pes je uveřejněn až přímo v nabídce psů k adopci, někdy až po několika týdnech, což je způsobeno tím, že je na web a facebook dávají dobrovolníci, kteří jsou časově omezeni svými vlastními povinnostmi.

Opět je to zajímavější, z webu a facebooku se vytratily některé věci, které potvrzují mé tvrzení o pozdním uveřejňování psů, a paní z SMO mi sdělila, že nic, tedy žádný zákon, žádná vyhláška je nenutí zveřejňovat nalezené psy. Nevím, jestli si v SMO uvědomují, že jsme v 21. století a že to, co navrhuji, je nejrychlejší způsob vyhledávaní informací, který navíc ušetří další náklady městu Orlová. Aby majitel, který ztratí psa, měl šanci jej rychle najít a vzít si ho zpět domů, musel by za současného stavu útulek denně navštěvovat.

Jde mi jen o to, aby pes, který se dostane do útulku, byl ihned (byť nekvalitně) nafocen, umístěn na web se stručným popisem (např. pes, fena, datum a místo odchytu) a po nutném pobytu v karanténě dán do nabídky k adopci.

Asi bude třeba otevřít smlouvu mezi městem a SMO o provozování útulku a toto do ní zakomponovat.

Střet zájmů popíši v příštím článku.

Mgr. Miroslav Chlubna
25. září 2016

SMOrlová

z IP 89.176.185.*** | 30.9.2016 14:36
Velmi zajímavý článek se kterým nelze než souhlasit. Pokud si vzpomínám tak minulé či předminulé představenstvo SMO bylo složeno z řad odborníků, snad jen jeden byl zastupitel. A to bylo to nejhorší, neboť to přece není možné, aby nám tady v naši městské akciovce rozhodovali někteří, kteří nejsou radními. Vždyť my nemáme koryta. A tak bylo nutné je sundat při dávno zapomenutém puči. A proč nejsou materiály z SMO písemné? No přece papír je skutečným dokladem pravdy či lži, který lze trestně stíhat,zatímco ústním projevem lze něco upravit, pozměnit  či zastřít do dále nezjistitelných informací. Přeji autorovi, aby se jeho snaha o nová řešení aspoň částečně splnila.
z IP 109.231.140.*** | 30.9.2016 21:53
Zcela souhlasím s textem článku. Oceňuji odvahu v boji s větrnými mlýny a držím palce!
z IP 89.176.185.*** | 1.10.2016 08:31
Jedinými výstupy z auditu za téměř 1 mil. Kč. je neúspěšné obvinění bývalého představenstva, které bude stát SMO a tím i město (mohlo dostat větší dividendy) nemalé peníze. A welnesy a jiné nesmysly stejně bude dotovat město a občané v ceně tepla. Tak zdar jejich kvalitnímu hospodaření.
z IP 109.231.140.*** | 3.10.2016 10:19
jak to teda je, čtu jinde, že u wellness bude případný rozdíl mezi náklady a tržbami bude zahrnut do výše neinvestiční dotace. Takže jste to nakonec schválili.
z IP 91.103.166.*** | 3.10.2016 19:10
Dobrý den, SMO může dál připravovat projekt Wellness, ale město jim neslíbilo ani korunu. Může se tedy stát, že SMO nachystá investici, ale zastupitelé neschválí doplatek na pokrytí ztráty a SMO nejspíše nic realizovat nebude.
Řekněme si ale upřimně mají pořád 17 hlasů a schválí si co chtějí. Oni si své věrné nějak získají.
Já, jestli to zůstane v podobě, že budeme krýt celou ztrátu, pro to hlasovat nebudu.
z IP 89.176.185.*** | 21.10.2016 09:06
Tak jsem se díval na program zastupitelstva a opět přes Vaši žádost a potvrzení místopředsedou představenstva Ing. Kratochvílem, že bude písemná zpráva tak nebude,bod jednání k SMO jen ústně. Dělají si z Vás a vlastně z celé opozice pr...

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se