Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Stačí klik

Nikoho nechceme nutit ke sportu, ale jde o počítačovou terminologii, která by měla pomoci zastupitelům, úředníkům a hlavně občanům od roku 2016 práci s rozpočtem.

Na druhém zasedání zastupitelstva se na náš návrh odsouhlasil tzv. rozklikávací rozpočet. Měl by být tedy přehlednější a hlavně se s ním bude lépe pracovat.

U rozpočtu jsme se ještě ptali, proč poprvé za celou éru zvyšování platů úředníků, tento nebyl promítnut v rozpočtu města. Bylo nám řečeno, že v této položce je dostatek peněz i tak. Tak doufejme, že je to pravda. S rozpočtem byl schválen i procesní audit, což byla záležitost, kterou jsme prosazovali společně s Volím Orlovou již na 1. zasedání zastupitelstva.

Na návrh odboru školství a rady města Orlové měl být zakoupen defibrilátor pro HC Orlová. Na náš návrh, kdy jsme argumentovali zadlužeností HC a možnou exekucí, bylo přijato usnesení, že defibrilátor se zakoupí, zůstane v majetku města a bude HC Orlová, nebo na zimní stadión zapůjčen.

Konečně máme upravenou obecně závažnou vyhlášku o městské policii. Pověřený strážník někdy v dubnu říkal, že to není třeba, pak posléze změnil názor, nakonec ji máme schválenou a hlavně podle platných zákonů a vyhlášek. Je však špatné, že tento vedoucí je pořád na svém místě. Nenaplňuje ani to, co sám do vyhlášky napsal (stejnokroj), tedy co mu ukládá zákon, ale pořád to omlouvá tím, že by musel nosit zbraň. Což bylo vyvráceno v našem článku „Jsem nemocen?“. Najdete jej na podstránce „Články“.

Nepovedlo se nám zachovat termíny zastupitelstva ve středy a hlavně jejich konání v odpoledních hodinách. Zastupitelstvo bude v pondělky od devíti hodin. Pondělky, jsou na přání pana poslance Hájka.

Povedlo se nám přesvědčit koaliční strany k převolení předsedy finančního výboru, kdy poprvé toto místo po volbách získala koalice. Požádal jsem je o možnost zvážení. Náš hlas byl vyslyšen a novým předsedou je pan Volf Karel z KSČM. Nutno dodat, že kdyby nedošlo k převolení předsedy finančního výboru, Mgr. Chlubna by rezignoval na vedení kontrolního výboru a sám by navrhl na jeho předsedu pana Volfa. Myslíme si, že největší opoziční klub by měl mít nejméně jednoho předsedu ve výborech a proto by to tak bylo.

Za NEZ byli zvoleni do výboru Blanka Soukupová (finanční výbor) a Petr Brzezný (Národnostní menšiny).

Požádali jsme radu města o přehodnocení stanoviska ke sloučení komise spolkové, kulturní a dalších. Celý dopis v odkaze na konci stránky.

V interpelacích jsme požádali o výnosy a náklady na parkoviště na ulicích Osvobození a Rydultowská.

Mgr. Miroslav Chlubna 14. prosince 2014

PS: K vyjádření radě města zašleme ještě tři dotazy k řešení: 1. Obecně závažná vyhláška 3/2014, kde se řeší i sběrny druhotných surovin, kdy tato se jeví jako nezákonná. 2. Problém protihlukové stěny na ulici Na Olmovci, kdy auta stojící na červenou směrem k nemocnici ruší obyvatele blízkých domů. Požádáme právní odbor, ať se vyjádří, jestli velitel městské policie musí s uniformou nosit i zbraň.

Dopis ke sloučeným komisím: Komise

Stačí klik

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se