Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

error V této anketě jste již hlasoval(a).
  1. Ano 435
  2. Ne 507


Teplo se prodávat nebude, aneb říkejme občanům plnou pravdu!

a

Poslední ON (z 24.2.2012) informovaly naše občany v titulním článku s názvem „TEPLO SE PRODÁVAT NEBUDE!“. Dozvěděli jsme se z jednání zastupitelstva města (ZMě) konaného 15.2.2012, že rada města (RMě) jako jediný akcionář SMO, m.a.s., zrušila rozhodnutí o prodeji střediska tepla a údržby ze dne 14.12.2011. Tolik diskutované „teplo“ se prodávat nebude!

Můžeme být tedy spokojeni!? Čtenáři ON se ale nedozvěděli, že vzpomenuté zastupitelstvo nepřijalo následný návrh Mgr. Chlubny : ZMě ukládá RMě ukončit jednání o prodeji SMO, m.a.s. nebo jeho části – případný prodej nerealizovat. Tento návrh obdržel pouze 12 hlasů. Jinými slovy, kdyby byl návrh Mgr. Chlubny přijat tak by RMě nemohla samostatně bez souhlasu ZMě znovu vést jednání  o prodeji „tepla“ (nebo kterékoli části SMO,m.a.s.) a následně „teplo“ bez souhlasu ZMě prodat. Dodejme, že stávající koalice (tedy i RMě) jej nepodpořila. Proč asi ?

Na jednání zmíněného ZMě zastupitelé těžce „páčili“ z vedení města a členů představenstva SMO, m.a.s. informace o již předložených  nabídkách na prodej „tepla“. Nepamatují se, je to obchodní tajemství, byla to firma s cizokrajným názvem atd. Jaký je tedy „právní“ stav? Skutečností je, že v dané situaci může být usnesení RMě lehce změněno a „teplo“ může být bez stanoviska ZMě a vědomí občanů prodáno doslovně třeba za měsíc!! Takový je v současné době „právní“ stav !

Co by prodej „tepla“ pro Orlovou a orlovské občany znamenal? Není pravdou, že se přestane do Orlové dodávat teplo. To v žádném případě. Navíc toto středisko bylo v posledních letech za peníze města (prostědnictvím SMO, m.a.s) generálkované v částce cca 100 mil Kč. Je tedy v dobrém technickém stavu.

V prvé řadě v SMO, m.a.s. bude třeba pokrýt chybějící zisk, který „teplo“ této společnosti poskytovalo. Ostatní služby zajišťované společností jsou vesměs ztrátové. To může být snad až 10 mil Kč za rok. Pochopitelně, že tato částka bude muset být kryta z  městského rozpočtu. A samozřejmě tyto peníze budou chybět třeba na úpravu parků nebo chodníků.

Přímý dopad na občany bude mít skutečnost, že kupec „tepla“ bude chtít kupříkladu oněch 200 mil Kč, za které je koupí získat zpět. A bude je chtít získat i s patřičným ziskem. A to jednoznačně zaplatíme my občané. Tedy nad očekávané navýšení cen tepelných medií, se kterým se v zásadě musíme smířit, budeme muset splatit oněch minimálně 200 mil Kč!! Kdo tvrdí, že jakýkoli kupec tuto částku nebude chtít „zpátky“ nemluví pravdu!!

A uvědomme si, že když „teplo“ vlastní SMO, m.a.s. (prakticky město Orlová) je možné jeho zisk přece jen přes volené zastupitele do jisté míry „krotit“. U „cizího“ kupce to bude vyloučené. Může nám kdokoli tvrdit, že  ceny tepla jsou „regulovány“ atd. Přece nemůžeme věřit, že kupec si svoji nemalou investici patřičně neošetří, tak, aby na koupi v co nejkratší době patřičně vydělal.

Je na škodu, že minulé ON nezveřejnily rozklad Mgr. Chlubny, který se oblastí tepla podrobně zabýval. Ale tak to u nás asi chodí.

Tedy otázka zní bude se prodávat „teplo“?

doc. Ing. Václav Kafka,CSc.

4. března 2012

Teplo se neprodá?

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se