Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 354
  2. Ne 418


Vystoupení NEZ z koalice – jak to vidím já

V č. 13 Orlovských novin jsem si přečetl reakci pana starosty a pánů místostarostů na vystoupení Nezávislých z koalice. Jako důvod tohoto kroku je zde uvedena především taková „malichernost“, jakou je neplnění bodu 1.8.1 koaliční smlouvy. Když se na zbytečnou omáčku kolem  tohoto problému našlo v článku dost místa na stránce, myslím, že uvedení plného znění sporného bodu 1.8.1 koaliční smlouvy by nebylo na závadu:

Hotel sport a jeho restaurace. Zcela odstranit dotace města ve výši cca 2,2 mil. Kč a naopak zajistit jeho ziskovost. K tomu účelu neprodleně ( max. do 3 měsíců od podepsání smlouvy ) vypsat výběrové řízení na jeho nového provozovatele. SMO m.a.s. se může do této soutěže přihlásit jako jeden z účastníků. Pronájem novému provozovateli se předpokládá do 6 měsíců od podepsání smlouvy. Současně posoudit prodej hotelu.

Toto je bod 1.8.1 koaliční smlouvy z listopadu 2010, na jejímž konci jsou podpisy zástupců všech koaličních partnerů.

A takto je podle pana starosty a pánů místostarostů  „ ve skutečnosti hlavní smysl  tohoto bodu splněn“:

Na základě smlouvy o výpůjčce mezi Městem Orlová a SMO m.a.s. není hotel již od 1. ledna 2011 dotován a 22.6.2011 se rada města rozhodla tuto smlouvu prodloužit do roku 2015.

Jaký finanční efekt za tuto výpůjčku Městu Orlová od SMO m.a.s. plyne se čtenář ON už nedozví.

Pracuji jako živnostník a velice často se zákazníkem smlouvu ani nepodepisuji, snažím se ale vždycky splnit to, co slíbím. Když se zákazníkem domluvím, že v chodbě bude kvalitní dlažba, asi mu při kolaudaci budu těžko vysvětlovat, proč je tam šunt z Hornbachu za 120Kč/m2 a to ještě bez vážného důvodu. Pan zákazník by si o mně mohl myslet, že ho chci ošidit a příště by si pozval konkurenční firmu.

To, že se při plnění podepsané koaliční smlouvy posouvají termíny, to můžeme nazvat „malichernostmi“. Ale na skutečnost, že Nezávislí nesouhlasí s takto polovičatým řešením, byli ostatní koaliční strany předem upozorněny dopisem 20.6.2011, tedy 2 dny před jednáním Rady města. Přesto bylo takto ošizené řešení bodu 1.8.1  prohlasováno. Proč se nemohlo dále o sporném bodu jednat a proč musel být i přes jednoznačný nesouhlas Nezávislých tento bod odsouhlasen? Rada města přece ještě bude v tomto volebním období zasedat a byl tedy ještě čas na hledání onoho kompromisu, který pánové místostarostové s panem starostou zmiňují ve svém článku.

Já, jako Pan volič považuji takové řešení za snahu ošidit zákazníka a jestli pan starosta spolu s pány místostarosty chtějí takové řešení obhajovat, dostávají se do pozice firmy, kterou je potřeba pro příště vyměnit.

Politika je správa věcí veřejných. Když bude někdo chtít půjčit svůj hotel za 1Kč jakékoliv firmě, je to jeho věc. Ale Hotel Sport je v majetku města, tedy věc veřejná a tudíž by se měla spravovat takovým způsobem, aby městu přinášela užitek a to byl podle mě hlavní smysl bodu 1.8.1 koaliční smlouvy. Aspoň tak to vidím já

                                                                                   Václav Pešula, sympatizant Nezávislých

Orlová 24. 7. 2011

vystoupení - jak to vidim ja

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se