Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Za půl roku máme komunální volby

Nechci mentorovat, ale za půl roku máme opět komunální volby (KV)!

A my občané si budeme opět ztěžovat, že se za minulé čtyři roky neudělalo to nebo ono, že jiná města (třeba Bohumín) si vedla podstatně lépe, atd. Budeme nadávat na naše zastupitele, co tam vlastně dělají, co vyřešili, proč jsme je volili, apod. Skutečně se najdou i zastupitelé, kteří na zasedání opravdu promluvili jednou nebo vůbec ne. Budeme si ztěžovat, že se nepostavilo koupaliště, nedokončilo náměstí před úřadem, …. A ptát se, co tam rada města a pracovnici úřadu vlastně dělali, atd. A zcela jistě budeme mít minimálně z části pravdu!

Tyto otázky si za krátkou budou klást i politické strany a hnutí. Proto se jimi nebudeme nyní zabývat.

Jedno známé přísloví říká „ KAŽDÝ STÁT (kraj, okres, město…) MÁ TAKOVOU VLÁDU JAKOU SI ZASLOUŽÍ!“. Jinými slovy „CO JSME PRO ŘEŠENÍ UDĚLALI MY OBČANÉ?“. Jak si upřímně odpovíme?

Zásadní rozhodnutí města se přijímají na obvykle 5 schůzích Městského zastupitelstva (MěZ) v roce. Orlovský občan má právo se ke každému rozhodnutí přímo vyjádřit. Jednání – až na výjimky – navštěvuje pravidelně však pouze několik našich obyvatel. Připraven a aktivně v současném volebním období (2014-2018) vystupuje jako občan na každém MěZ pouze Bc. Martin Sliwka! Může zaznít námitka – kdyby zasedání bylo odpoledne, tak by lidé přišli. Schůze MěZ však trvají i odpoledne a není tam více lidí. A navíc (asi v období 2010-2014) byla jednání několikrát svolána záměrně na odpolední dobu a účast občanů nebyla nikterak odlišná!

Jistě, vyjádření pouze jednoho občana, má menší význam. Ale jiná situace vznikne, když stejný názor podložený argumenty, jich bude mít více! A pro zastupitele je nezbytností znát názory občanů! A navíc si na zasedání MěZ lidé mohou ověřit, jak jednají zastupitelé, které volili! Zda mají materiál opravdu prostudovaný (někteří skutečně někdy nevědí, o čem je řeč), zda k materiálu argumentují, nebo jednání doslovně „ prosedí“.

Dále se mohou lidé aktivně zúčastnit přípravných jednání na MěZ u politických stran a hnutí. Ta v Orlové mívají své schůzky obvykle veřejnosti přístupné. Tím nikomu nevnucuji, aby do té nebo oné strany nebo hnutí vstupoval. Ale získá informace a pozná lidi, které by mohl nebo chtěl volit.

Nechci zde probírat všechny možnosti, jak se mohou nebo by se měli, občané zapojit do správy věcí veřejných. Je jich samozřejmě více až k vytvoření situace, kdy občané sami iniciativně s vytvořením „volebního subjektu“ (hasiči, sportovci, apod.) kandidují sami ve volbách do MěZ !

Je dále známé přísloví „HLAS LIDU, HLAS BOŽÍ“! A občané jsou prakticky jediný kontrolní orgán volených zastupitelů! A přiznejme si, bez kontroly občanů, se nám zastupitelům žije samozřejmě pohodlněji!

Zcela zásadní je účast lidí ve volbách! Pokud se nemýlím, tak v minulých KV v r. 2014 se v Orlové účastnilo pouze 22,65 % oprávněných voličů! Myslím, že to byl v ČR ve své kategorii zcela ojedinělý výsledek. To znamená, že o složení 31 zastupitelů rozhodoval prakticky pouze každý pátý náš občan!

Přivést obyvatele k zájmu o zprávu své obce lze pouze osvíceným vedením nebo aktivními jedinci, kteří chtějí svému městu pomoci! A u nás, jak je zřejmé, se to nedaří!

Pokud tedy nechceme za čtyři roky (v r. 2022) znovu plakat, zlořečit, atd. co se neudělalo, co se provedlo špatně, apod., tak by nám to mělo přestat být jedno a měli bychom se jako zodpovědní občané skutečně zapojit a městu, kde chceme slušně žít, ale zejména sobě, aktivně pomoci!

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
17.05.2018

Za půl roku máme komunální volby

z IP 109.231.140.*** | 19.5.2018 21:22
Článek zcela výstižně charakterizuje realitu v Orlové.Město se potýká z řadou problémů (nefunkční koupaliště, nedokončená revitalizace náměstí a lesoparku, nedokončené práce v letním kině, stav chodníků aj.) a občané tento stav silně kritizují, především na facebooku. Mnozí ví, kde dělá vedení města chybu nebo kdo konkrétně a proč stavby jsou přerušeny.Najednou se objevuje tolik odborníků a rádců, bohužel však většinou skrytých za své facebookové přezdívky. Mnozí diskutující dokonce vyhrožují vedení města a zastupitelům, že jim to spočítají při volbách. A jak píše autor článku, bylo by opravdu velmi dobré, kdyby tito kritizující občané  navštěvovali jednání ZM  a tam sledovali vystoupení resp. mlčení zvolených zastupitelů. Sami by pak mohli svými příspěvky nebo dotazy směřované k vedení města, zjistit co jich zajímá a tak ev.ovlivnit průběh nebo hlasování zastupitelů.
Mohli by také zjistit, jak reagují a hlasují zastupitelé a podle toho pak si udělat obrázek o jejich kvalitě,postojích,schopnostech. Při komunálních volbách pak dát hlas jiným kandidátům a jiným politickým stranám.Bohužel zvýšená aktivita a urážky na facebooku ev. na některých městských webech samotnému městu nepomohou, pokud se občané otevřeně a aktivněji nezapojí do předvolebních diskuzí, sledování jednání politických stran nebo jednání zastupitelů města.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se