Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

error V této anketě jste již hlasoval(a).
  1. Ano 396
  2. Ne 465


Zajímavé 2

Dnes se pokusím vysvětlit a objasnit některé věci, na které se mě lidé ptají a také ještě některé záležitosti z posledního zastupitelstva.

Velice často  mi bývá vyčítáno, že zdržuji jednání zastupitelstva častým vystupováním a dotazy. Od toho snad zastupitelstva jsou, nebo máme být jen dobrou hlasovací jednotkou? Tzv. DHJ. U mě to ale má i jiný důvod, jako předseda Orlovské NEZ se ptám i za naše členy a sympatizanty, kteří tyto dotazy položí na našem jednání.  Možnost zúčastnit se našich jednání je nabízena každému, termíny najdete na našich www stránkách.

A pořád je to lepší než na zastupitelstvu usnout a pak nevědět jak hlasovat.

Jsem dotazován, co se to na úřadě děje, že prý se bortí koalice. Ptáte se na špatné adrese, ale co byste čekali, lidé z ANA jsou přesvědčeni, že vyhráli volby a tuto koalici drží jen fleky, které svým handlem získali. No a kapři jak známo si rybník nevypustí.

Je mi vyčítáno, že bojuji proti SMO m.a.s. Nebojuji proti této společnosti, pořád si myslím, že je v pořádku mít tuto společnost, kdy tato pro město vykonává služby a činnosti. V nepořádku jsou ale jiné věci. Kde jsou prohlášení, že představenstvo chce mít takové ceny, aby byly konkurence schopné. Kdeže ale loňské sněhy jsou. Na vše je zapomenuto, teď  nám hlavně nechte  klid na práci, na nic se neptejte, a když uděláme chybu, tak my ji zaplatíme, ale na druhé straně si necháme zvednout odměny a budeme tvrdit, že to zvednul jediný akcionář, kde máme své lidi a ti nás potřebují.

Pořád musíme hledat úspory a chtít, aby naše společnost byla konkurenceschopná a nejenom ona.

Máme zapomenout, že nějaké OKD existovalo, tedy co se týče příspěvků do pokladny města.  V rozpočtu města to půjde poznat a naše paní pokladní, tedy místostarostka, která má na starosti finance řekla, že to nejvíce bude bolet sport. Jednoduchá řešení nejsou vždy ta nejlepší. Bylo by možná dobré prvně udělat kontrolu smluv města s ostatními subjekty a hledat úspory tam.

Druhá věc, kterou je nutno připomenout- podle zákona o obcích má obec povinnost pečovat o svůj rozvoj po všech stránkách. Proto nejde řešit ztrátu v příjmech jen jedním směrem.

Nakonec mám na Vás prosbu. Pak tajemník úřadu mi poslal odpověď, ve které je zdůvodnění sloučení  dvou odborů( jeden je větší a druhý menší), tak vedoucí toho většího zůstává novým vedoucím sloučených odborů. Já jsem to v té odpovědi nenašel, ale možná máte bystřejší oko. Děkuji Vám za pomoc.

„Vážený pane tajemníku,

k Vašemu telefonickému dotazu, který se týkal rušení menšího odboru a "ponechání" odboru většího mohu sdělit níže uvedené:

Příprava organizačních změn byla v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu ČR, dle níž platí dvě premisy:

1. V případě posuzování důvodnosti použití výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce je třeba vycházet z obsahu pracovní smlouvy a posoudit, zda došlo u zaměstnavatele k takové organizační změně, která by činila zaměstnance pro něj nadbytečným z hlediska funkce (druhu práce), na kterou zní pracovní smlouva.

2. V případě, že rozhodnutím zaměstnavatele (příslušného orgánu), popřípadě jeho realizací u zaměstnavatele, byly od počátku sledovány jiné cíle než změna úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiná organizační změna, pomocí níž zaměstnavatel zamýšlí regulovat počet svých zaměstnanců a jejich profesní nebo kvalifikační složení tak, aby zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém profesním nebo kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám, a že tedy zaměstnavatel (příslušný orgán) ve skutečnosti jen předstíral přijetí organizačního opatření (změnu svých úkolů, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu) se záměrem zastřít své skutečné záměry, je třeba dovodit, že rozhodnutí o organizační změně významné z hlediska ustanovení § 52 písm.c) zák. práce nebylo přijato.

S přáním hezkého rána

Kristina Chrástková“

Mgr. Miroslav Chlubna
15. srpna 2016

Zajímavé 2

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se