Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Zásadní otázka

Důležitá otázka aneb co čeká Orlovou v příští budoucnosti.

 Položil jsem řadě svých kolegů v Orlové otázku, zda vědí, že nyní se rozhoduje o vývoji Orlové na dalších 15 a více let? Odpovědí byly nechápavé pohledy! Když jsem připomněl, že v únoru 2018 se bude projednávat konečná verze strategického plánu (SP) na léta 2017- 2033, tak pouze jeden mě upozornil, že SP měl být přece přijat do konce roku 2019! Ano měl, ale my (zastupitelé) jsme podle svého usnesení z prosince 2017 „vzali na vědomí“, že „ ORI (odbor rozvoje a investic) přehodnotil časový plán a finální verze SP bude předložena ZMě v únoru 2018“. Ale vždyť o tak zásadních návrzích nebylo nic ani v Orlovských novinách (ON), neprodiskutovalo se to důkladně s občany a projednali to vůbec zastupitelé? Tak zněly logické námitky besedníků. Musel jsem jim dát za pravdu.

Dobře, když jste únorové ukončení SP schvalovali, tak proč jsi nepožadoval, aby to „šlo mezi lidi“ a třeba to i mimořádné ZMě neposoudilo? Ano požadoval, ale bohužel bez odezvy. O reakcích kolegů nebudu dál hovořit.

Tedy, jak se má situace se SP a co by se mělo dít dál? Předesílám, že mám pouze informace z webových stránek (web.lepsi-orlova.cz) a ze zastupitelstva města téměř žádné. Na webu jsou uvedeny poměrně všeobecné vize města ve čtyřech prioritních osách (kvalita života, infrastruktura, město a lidé, bezpečnost). O jejich reálnosti se dozvíme, až po zveřejnění tak zvané SVOT analýzy města (pojmenování silných a slabých stánek, příležitosti a hrozeb) a programových cílů stanovených pro ony prioritní osy. A zejména, jak bude možné strategickým plánem stanovené cíle zajistit našimi omezenými finančními zdroji a v jakém čase.

Musíme si uvědomit, že ORI již dříve odhadl, že vyjma zajištění akcí v rozpočtu na rok 2018, potřebujeme dalších cca 600 mil Kč na převážně připravené, připravované nebo neřešené investiční akce ve městě. Zároveň ale upozornil, že se nejedná o výčet všech požadavků správců majetku a občanů. Doplňme dále, že z tvořeného SP vzniknou ještě další požadavky na finance pro zajištění nově navržených cílů.

Velice se tedy obávám, že kvalitní dopracování SP včetně detailního projednání s občany a zastupiteli, není během jednoho měsíce vůbec možné! Nechceme snad SP sestavit pouze formálně!?

Chceme se přece pokusit zastavit negativní tendence, které u nás jsou. Kupříkladu zhoršující se skladba obyvatelstva v Orlové (viz Koncepce prevence kriminality na léta 2016 - 2022), zlepšení skladby majetku města (zpráva Ing. Tesaře z r. 2016), dlouhodobé a opakované špatné umístění Orlové ve srovnávacím výzkumu MĚSTO PRO BYZNYS a obecně malý zájem obyvatel o dění veřejné! Jde-li to ještě vůbec! Připomínám, že detailně jsem tyto problémy předestřel v ON č. 18 r. 2017.

A naopak posilovat naše silné stránky, jako je krásná zeleň ve městě, naše minulost, slavní rodáci, apod. Připomeňme si, že v letošním roce si budeme připomínat 795 let od první písemné zmínky o existenci Orlové. A toto výročí bychom měli přivítat s reálně naznačenou cestou, která by vedla, třeba i v pozdějším horizontu k navázání na hrdou minulost našeho města.

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
12.1.2018

Zásadní otázka

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se