Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Zastupko č. 17 ze dne 24. dubna

Toto zastupitelstvo by mohlo mít přídomek nejdelší (zatím).

Všem připomínám, že je to jen můj pohled na zastupitelstvo a mé postřehy.

Začali jsme jako obvykle v devět hodin. Hned na počátku jsme požádali o změnu v programu a to o posunutí bodu k SMO. Dohodnuto bylo, že bude hned po obědě.

Nebudu se vyjadřovat ke všem bodům, nemělo by to smysl.

V úpravách rozpočtu mě překvapilo, že se navrhuje 50 tisíc korun na dodělání bočnic u zastávek u Horníka. Když jsem na stejné téma mluvil v září, nebo v říjnu loňského roku, bylo nám sděleno, (myslím tím zastupitelstvu),že to nejde kvůli strojnímu čištění a kvůli zasíťování pozemku. Ptal jsem se, co se změnilo, že teď už lze tyto bočnice doplnit. Nezměnilo se nic, ale už to jde udělat? Opět mě tady napadá myšlenka, jak mám věřit úředníkům města. Kdy mluví pravdu!

Řešení humanizace centra města, zjednodušeně výstavba náměstí.  Klub NEZ je pro revitalizaci našeho náměstí. Nejsme ale pro další zadlužení města. Zastupitelstvo schválilo, že si na dostavbu budov, které náměstí uzavřou, vezme úvěr ve výši 50 milionů korun. Tyto budovy měla financovat soukromá společnost. Město Orlová by nedodrželo zásady pro dotaci z fondu, kdyby to financovala ta soukromá společnost. Takže se postaví náměstí, na to peníze máme a zároveň dvě budovy, na co si půjčíme. Budeme mít odložené splátky a máme příslib, že ty dvě budovy od nás koupí společnost, co je chtěla financovat. Jenže tato společnost je s.r.o. a ručí za své závazky do výše 200.000,- Kč a pak dala jen veřejný příslib, že budovy odkoupí. Dva roky je dlouhá doba, a jestli budovy neprodáme, tak bychom zadlužili město tak, že nebude mít možná na základní komodity, jako je elektřina, plyn, voda a už vůbec nebude mít na žádné opravy a investice. Navrhovali jsme oddělení stavby náměstí a dvou dalších budov, to ale neprošlo a také jsme žádali, aby firma, která je chtěla financovat, udělala víc, než jen že dá veřejný příslib, např. složením jistiny u banky. To firma odmítla a já se jí vůbec nedivím.

Zastupitelstvo schválilo přijetí úvěru.

 Zastupitelstvo schválilo změnu termínu zasedání zastupitelstva a to z 26. června na 19. června a listopadového z 6 na 20. Zastupitelstva v červnu se nejspíš nezúčastním z pracovních důvodů.

Bývalá kotelna na ul. Rydultowská. Orlovský evergreen. Kotelnu kdysi vlastnilo SMO, pak jí směnilo s městem Orlová za bazén, kdy jeho opravu a provoz stejně platíme z městských peněz, takže se to vlastně provedlo jen pro to, aby bazén provozovala naše společnost. O tom, jak je to výhodné, nemusím mnoho lidí přesvědčovat.

Vraťme se ke kotelně. Mnoho let ji měla v nájmu společnost, která tam měla vybudovat sportoviště. Kdyby se tak nestalo, zaplatí smluvní pokutu 300.000,- Kč a ještě i další výdaje definované ve smlouvě. Rada města pokutu snížila jen na 150.000,-Kč. Proč se tak stalo, po tom pátrám a je tady možný střet zájmů jednoho člena rady města. O tom někdy jindy.

No a kotelna zůstala zase městu, jenže o pět let zničenější. Co teď s ní? Možné je prodat ji a majitel provede demolici a zůstane mu pozemek, na kterém si může postavit, co chce. Jenže pozemek je blízko školy a také blízko centra města a je to budoucí krásná parcela. Na radě města vyhrála varianta, že demolici budovy zaplatí město a pozemek nám zůstane. Tato informace však nebyla součástí předloženého materiálu. NEZ navrhovala, aby se demolice provedla jako demolice kotelen v sousedním Bohumíně. V Bohumíně vyhlásili výběrové řízení na odkup budovy určené k demolici a to tak, že výherce vrátí městu vyčištěný pozemek. Firmy si koupí budovu, vše, co jde, prodají (dnes se prý prodává i suť ze stavby a recykluje se)a na tom vydělají. Město by to nestálo nic. U nás vyhrála varianta, že vyhlásíme výběrové řízení na co nejnižší cenu za demolici, což v Orlové vždy skončilo tím, že jsme si demolici zaplatili.

Perspektiva školství na území města. Takto honosně se jmenoval materiál, který měl řešit školství v našem městě. Neřešil prakticky nic a byla to jen statistika uplynulých let. Z mého pohledu naprostá katastrofa. Bod nebyl vzat ani na vědomí. V tomto bodě bylo i schválení zrušení druhého stupně ZŠ Jarní. Což také nebylo přijato. Zde měla vystoupit paní vedoucí odboru, že jí to komplikuje další kroky, které v budoucnu budou město Orlová stát nemalý peníz. Nic neudělala, nechala to vyhnít a čekala, až vystoupí v diskuzi paní ředitelka této školy, která nás seznámila s tím, co se stane, když to neschválíme a že některé kroky už musela udělat. V této chvíli bylo v jednacím sále 19 zastupitelů a dva byli proti schválení tohoto ukončení. Já jsem byl jedním z nich. Nelíbí se mi, když mě staví, že už to musím schválit, neb už se podle toho koná. Nejsem hlasovací opice, která zvedá ruku, jak kdo chce. Jak dlouho ví odbor školství, že se bude zavírat druhý stupeň? Proč se taková věc schvaluje na poslední chvíli, nebo už po poslední chvíli? Jak je možné, že se už něco dělá podle ještě neschváleného usnesení? Těším se, až také někdo přijde na to, že termín zrušení tohoto druhého stupně je nestandardní a že nás bude stát možná peníze navíc. Normálně se školy a části škol ruší vždy k 30. 6. Nebo nejpozději k 31. 7. V Orlové jsme tento druhý stupeň zrušili k 31. 8., myslím si, že to budou výdaje navíc.

Podněty ke kontrolnímu výboru, skončilo to odstoupením předsedy kontrolního výboru a já jsem také odstoupil, ale již o něco dříve a proč jsem tak učinil, jsem napsal v článečku prohlášení.

Omluva vydavatele paní Kubalové a dalším nebyla přijata, ale bylo přislíbeno zveřejnění názoru paní Kubalové v Orlovských novinách (dále jen ON). Mě tady zarazila jiná věc.  Podle vedení města si paní Mgr. Cibulková může v Orlovských novinách otisknout, co chce, a VEDENÍ ani nevědělo, co tam bude. Zde jsem vyjádřil pochybnost o tomto jejich prohlášení a myslím si, že jen chtějí hodit vinu na někoho jiného, kdo se nemůže bránit. Je to pořád jen zaměstnanec města, který je na nich závislýPracovní skupina, komise či výbor k ON nebyl schválen. NEZ znovu navrhne zřízení výboru pro problematiku ON.

Zveřejňování zvukového záznamu ze zastupitelstva města na jeho www stránkách jak navrhovalo NEZ, bude přepracováno odborem správy města a navrženo na schválení na příštím zastupitelstvu.

Pracovní skupina pro rozpočet města nebude, zato si zastupitelstvo schválilo výjezdní zasedání, nebo něco podobného k rozpočtu města. Je to proto, aby se zastupitelé seznámili s tím, jak se rozpočet tvoří a jaké má náležitosti. Tato akce se mi nezamlouvá, tohle mělo být uděláno hned na začátku volebního období, ne na jejím konci.

Situace v SMO m.a.s. Nemám moc chuť popisovat situaci v této naší společnosti, ale je zarážející, co si místopředseda představenstva dovolil a co se tam dělo. Podle tvrzení se jen na hotelu sport v průměru měsíčně krátila tržba až o 60 tisíc korun, nebo není k nalezení damaškové povlečení. Zarážející je, jak se k situaci staví, člověk, který tohoto výkonného manažera do Orlové dovedl. Vůbec žádná sebereflexe, vůbec žádná odpovědnost, dokonce si prý dovolil tvrdit, že Doc. Ing. Roika nezná a neznal, byl mu doporučen. Já si myslím, že vše co pan Roik v SMO dělal, bylo se souhlasem nebo za podpory našeho pana starosty. Opět si dovolím připomenout, že kdyby se dodržela koaliční smlouva, tak by se na špatnosti přišlo o dost dříve a ušetřila by se minimálně ta suma, co měla být zcizena v hotelu Sport. Když si to spočteme tak to dělá nejméně 1,4 milionu korun. Jenže kdyby dovolili, co bylo napsáno v koaliční dohodě, tak by zničili i sebe a to nemohli dopustit.

Mgr. Miroslav Chlubna

Zastupko č. 17 ze dne 24. dubna

z IP 77.93.216.*** | 15.5.2013 17:55
a co tám děláte, že je michalík ještě ve funkci. odvolat!
z IP 78.108.156.*** | 25.5.2013 10:50
Souhlasím - starostu odvolat. Za Roika je 100% odpovědný a všechny škody s tím spojené.
z IP 89.176.70.*** | 25.5.2013 14:37
Odvolat. Ještě není pozdě.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se