Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Průmyslová zóna

Členové strategické komise se na posledním jednání shodli, že je naprosto nezbytné pro orlovské občany připravit pracovní příležitosti.

To dokládají následující skutečnosti:

a) Podle Koncepce prevence kriminality na období 2016 – 2022 zpracované v úvodu r. 2016 mladí, vzdělaní a slušní občané odcházejí z Orlové, poněvadž nemají možnost zde najít práci a postavit si dům. Na druhé straně se k nám stěhují početné rodiny občanů ze slabších sociálních vrstev a nepřizpůsobivých občanů z různých koutů republiky, kteří sami potřebují asistenty, aby si byli schopni vyřídit úřední záležitosti na úřadech a jiných institucích. Podle rámcových propočtů do cca 12 roků budou v Orlové převažovat nepřizpůsobiví občané. A to za předpokladu, že v r. 2011 u nás žádní problémoví nebyli, což samozřejmě není pravda. To samo by bylo podnětem pro urychlené řešení situace, které bohužel nenastalo. Od té doby vznikly další dvě významné zhoršující situace.

b) Zreálnil se trend zavírání dolů v oblasti Ostravska. Jak je známo, doly by měly být uzavřeny nejpozději do r. 2023. To samozřejmě zvýší již tak velkou nezaměstnanost v Orlové.

c) V celostátní úrovni nastala situace snad totálního nedostatku pracovníků a to i zcela nekvalifikovaných pracovníků. A to vede k situaci, kdy se firmy začínají finančně a nabízenými benefity doslovně pracovníkům podbízet. To samozřejmě povede k dalším odchodům z Orlové.

Je tedy zřejmé, že nutnost vytvoření nových pracovních míst je pro naše město zcela zásadní úkol.

Když situaci poněkud zjednodušíme, tak vytvoření průmyslové zóny se dělí na:

- příprava průmyslové zóny,

- zjištění zájmu podnikatelů o podnikání v této průmyslové zóně a vytvoření nových pracovních míst.

1) Příprava průmyslové zóny:

Asi se bude jednat v prvé řadě o vytvoření (možná doplnění) inženýrských sítí a možná o dopracování některých dalších náležitostí. Vycházíme z toho, že potenciální podnikatelé by si takto připravené území zakoupili nebo pronajali pro svou podnikatelskou činnost.

Pro další úvahy nezbytně potřebujeme provedení odhadů:

a) které minimální akce bude třeba provést,

b) jejich rámcové finanční náročnosti,

c) možnosti využití jakýchkoli dotací pro jejich zajištění,

d) časové náročnosti přípravy zóny.

2) Zájem podnikatelů o podnikání v zóně a vytvoření pracovních míst,

Je známo, že Orlová již nabízela prostory k podnikání, kupříkladu U restaurace Horník apod. Ale dosud to bohužel nevedlo k úspěšnému závěru. Nejde vyloučit, že se situace od té doby výrazně změnila a zájem podnikatelů o nově připravenou zónu u nás bude. Je však třeba jej prověřit. Nelze investovat do zcela hypotetického a ničím nepodloženého záměru.

K tomu bude zejména zapotřebí:

a) odhad připraveného prostoru pro podnikatele,

b) možná (opět odhadovaná) cena prodeje nebo pronájmu zóny,

c) zjištění zájmu podnikatelů (provedeným průzkumem),

d) odhad předpokládaných nových pracovních míst.

Závěr: Teprve po provedených rámcových odhadech k přípravě průmyslové zóny a prověření zájmu podnikatelů bude možné přistoupit k dalším úvahám, zda město se věnuje této iniciativě samostatně nebo ve spolupráci s podnikatelem nebo podnikateli.

12. 10. 2016, doc. Ing. Václav Kafka , CSc.

Průmyslová zóna

z IP 91.103.166.*** | 23.10.2016 18:31
Dobrý den,

zajímalo by mne jaké máte vytipované lokality? Dříve se mluvilo o areálu bývalého dolu Žofie, případně dolu Václav.
Dále..., bude to iniciativa pouze města, nebo se do toho budete snažit zapojit i stát?
Jaké podnikatele budete chtít oslovit (vzdálenost, druh podnikání, státní příslušnost? atd.)

Děkuji za odpovědi
z IP 89.176.185.*** | 24.10.2016 20:04
Velice děkuji za správnou otázku. V prvé řadě se musí prošetřit možnost té Žofie. Následně další. I když nyní je iniciativní majitel Žofie tak taktovku v ruce musí mít město. Bez státu to samozřejmě nebude možné. Pokud se týká podnikatelů tak to je doslovně velká neznámá. Možná si pamaztujete, že na nabídky prostorů u restaurace Horník nereagovali. Oslovít musíme doslobně všechny možné. Zdravím

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se